02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Acetylcysteine Sandoz 600mg Bruistabletten 60 stuks

Bruistabletten 60 stuks
17,76
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Slijmoplossend geneesmiddel voor een vastzittende hoest met slijmen, in de vorm van bruistabletten. Maakt de luchtwegen vrij en wordt ook gebruikt bij chronische bronchitis en mucoviscidose.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt engemakkelijk kan worden opgehoest. Acetylcysteïne Sandoz bruis kan worden gebruiktbij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van hetslijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bijbronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Chronische bronchitis, om het risico en de ernst van slijmen te verminderen. Acetylcysteïne mag gebruikt worden om slijmen vloeibaar te maken in geval van luchtweginfecties.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen:
1 maal per dag 1 bruistablet.
Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten (bejaarden en verzwakte patiënten),wordt aanbevolen om de bruistablet ’s ochtends in te nemen.
Los de bruistablet op in een half glas water. De oplossing meteen opdrinken.
Gebruik dit middel altijd precies volgens de voorschriften. Twijfelt u over het juistegebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van Acetylcysteïne Sandoz bruis en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis:
- Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock)
- Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),ademhalingsmoeilijkheden en of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie(angio-oedeem).
Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. Als deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op Acetylcysteïne Sandoz bruis. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis.
Deze zeer ernstige bijwerkingen komen zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor. Informeer uw arts als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart:
- Benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen)
- Bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu)
- Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie).
Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor.
- Overgevoeligheid
Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem
- Hoofdpijn
- Oorsuizen (tinnitus)
- Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
- Diarree
- Koorts (pyrexie)
- Verlaagde bloeddruk
- Buikpijn
- Misselijkheid
- Braken.
Deze bijwerkingen komen soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) voor.
Wanneer u last heeft van maag- of darmzweren, of hier in het verleden last van heeft gehad, kan acetylcysteïne een ongunstig effect hebben op uw maagdarmslijmvlies. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Ingeval u bemerkt dat Acetylcysteïne Sandoz bruis te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Acetylcysteïne 600mg per bruistablet

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, los deze dan niet tegelijk met Acetylcysteïne Sandoz bruis op.
Wanneer u geneesmiddelen ter bestrijding of voorkoming van infecties (antibiotica) moet gebruiken, wordt geadviseerd om deze twee uur voor of na Acetylcysteïne Sandoz bruis in te nemen.
Tijdens het gebruik van Acetylcysteïne Sandoz bruis mogen middelen die de hoestprikkel onderdrukken niet gebruikt worden, omdat het noodzakelijk is om het losgekomen slijm op te kunnen hoesten.
Acetylcysteïne Sandoz bruis kan de bloeddruk verlagende werking van nitroglycerine (middel dat wordt gebruikt tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)) versterken. Voorzichtigheid is geboden. Wanneer u geactiveerde kool (een middel tegen reizigersdiarree) gebruikt, kan het effect van Acetylcysteïne Sandoz bruis afnemen. Gebruikt u naast Acetylcysteïne Sandoz bruis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
De gegevens uit onderzoek naar acetylcysteïne-gebruik bij zwangere vrouwen zijn beperkt. Uit proeven met dieren zijn geen directe of indirecte schadelijke effecten gebleken op de zwangerschap of de ontwikkeling van het kind voor, tijdens en na de geboorte. Gebruik Acetylcysteïne Sandoz bruis tijdens de zwangerschap alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.
Borstvoeding
Het is niet bekend of acetylcysteïne overgaat in de moedermelk. Gebruik Acetylcysteïne Sandoz tijdens de borstvoeding alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.
Acetylcysteïne Sandoz bevat natrium en lactose
Dit geneesmiddel bevat 139 mg (6 mmol) natrium per bruistablet. De aanbevolen dagdosering levert 139 mg natrium bij volwassenen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een natriumbeperkt dieet. Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Keyword Bronchitis, Slijmoplossend, Vastzittende hoest
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Acetylcysteine Sandoz 600mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek