02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Acidcare Sandoz 10mg Capsules 28 stuks

Capsules 28 stuks
13,19
Op voorraad
13,19
Geneesmiddel op basis van omeprazol in de vorm van maagsapresistente capsules, gaat de productie van maagzuur afremmen.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?

Dit geneesmiddel bevat omeprazol. Omeprazol verhindert de aanmaak van maagzuur. Hierdoor verzacht het de pijn en voorkomt het ontstekingen of zweren van de slokdarm.

Hoe weet je of je dit geneesmiddel moet innemen?

De volgende klachten kunnen wijzen op oprispingen/reflux
 • Brandend gevoel ter hoogte van de slokdarm;
 • Oprispingen na een maaltijd en ‘s nachts;
 • Prikkelhoest (vooral 's nachts) en heesheid;
 • Maagpijn.
Niet-medicamenteuze tips?
 • Vermijd of beperk het nuttigen van fruitsap, alcohol, chocolade en caffeïne, koolzuurhoudende dranken, tomaten en sterk gekruide gerechten.
 • Sommige geneesmiddelen kunnen brandend maagzuur uitlokken of verergeren.
 • Eet langzaam en kauw goed. Zo vermijd je een te volle maag. Geef de voorkeur voor lichte maaltijden.
 • Heb je ‘s nachts last van reflux, verhoog dan het hoofdeinde van je bed door blokjes van ± 10 cm onder de poten van je bed te plaatsen.
 • Probeer te vermageren in geval van zwaarlijvigheid. 
 • Stop met roken.
Hoe moet je dit geneesmiddel innemen?
 • Eén maal per dag, bij voorkeur 20 minuten voor het ontbijt.
 • Dit geneesmiddel werkt niet onmiddellijk. De klachten verminderen na 1, soms 2 à 3 dagen.
Let op!

Verwittig onmiddellijk de dokter bij:
 • Uitstralende pijn naar arm, kaken of rug; 
 • Pijn bij het slikken of slikproblemen
 • Braken, verminderde eetlust, gewichtsverlies, ernstige vermoeidheid en/of hevige pijn; 
 • Zwarte ontlasting en/of braken van bloed
 • Indien je ouder bent dan 55 jaar en voor de eerste maal last hebt van maagzuur en zure oprispingen.
Neem dit geneesmiddel niet als je allergisch bent aan 1 van de bestanddelen. 
Omeprazol interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer de dokter als je andere geneesmiddelen neemt.

Zwangerschap en borstvoeding

De voorkeur wordt gegeven aan niet-medicamenteuze maatregelen
Blijven de klachten aanhouden? Dan probeer je best eerst de klachten te verminderen door het zuur te neutraliseren en te voorkomen dat de maaginhoud terugvloeit. 
Heb je daarna nog steeds klachten? Dan kan omeprazol verlichting van de klachten geven. Bespreek dit wel eerst met je gynaecoloog of huisarts.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Acidcare 10 mg bevat de werkzame stof omeprazol. Het behoort tot een groep geneesmiddelen
die ‘protonpompremmers’ worden genoemd. Ze verminderen de hoeveelheid zuur die uw maag
produceert.
Acidcare 10 mg wordt gebruikt bij volwassenen voor een korte behandeling van
refluxsymptomen (bijvoorbeeld zuurbranden, zure oprispingen).
Reflux is het terugstromen van zuur van de maag naar de slokdarm, die daardoor kan ontsteken
en pijn kan doen. Dat kan symptomen veroorzaken zoals een pijnlijk brandend gevoel in de
borstkas, dat opstijgt tot in de keel (zuurbranden) en een zure smaak in de mond (zure
oprispingen).
Het kan nodig zijn om de capsules 2-3 dagen na elkaar in te nemen om een verbetering van de
symptomen te verkrijgen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Acidcare 10 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Als u een van de volgende zeldzame, maar ernstige bijwerkingen krijgt, moet u de inname
van Acidcare 10 mg stopzetten en onmiddellijk contact opnemen met een arts:
· Plotselinge piepende ademhaling, zwelling van uw lippen, tong en keel of lichaam, uitslag,
flauwvallen of slikmoeilijkheden (ernstige allergische reactie).
· Rood worden van de huid met blaarvorming of afschilfering. Er kunnen ook ernstige blaren
en bloeding optreden van de lippen, de ogen, de mond, de neus en de geslachtsorganen. Dat
zou een ‘Stevens-Johnsonsyndroom’ of een ‘toxische epidermale necrolyse’ kunnen zijn.
· Gele huid, donkere urine en vermoeidheid; dat kunnen symptomen van leverproblemen zijn.
Bijwerkingen die met bepaalde frequenties kunnen optreden, worden als volgt gedefinieerd:
Zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10
Vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100
Soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000
Zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000
Zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald
Andere bijwerkingen zijn:
Bijwerkingen die vaak optreden
· Hoofdpijn
· Effecten op uw maag of darmen: diarree, maagpijn, verstopping, wind (winderigheid)
· Misselijkheid of braken
Bijwerkingen die soms optreden
· Zwelling van de voeten en de enkels
· Slaapstoornissen (slapeloosheid)
· Duizeligheid, tintelingen zoals ‘naaldprikken’, slaperigheid
· Duizeligheid (vertigo)
· Veranderingen van de bloedtests die de werking van uw lever controleren
· Huiduitslag, uitslag met kwaddels (netelroos) en jeukende huid
· Zich algemeen onwel voelen en geen energie hebben
Bijwerkingen die zelden optreden
· Bloedproblemen zoals een gedaald aantal witte bloedcellen of bloedplaatjes. Dat kan zwakte,
blauwe plekken of een hogere vatbaarheid voor infecties veroorzaken
· Allergische reacties, soms zeer ernstig, met zwelling van de lippen, de tong en de keel,
koorts, piepende ademhaling.
· Laag natriumgehalte in het bloed. Dat kan zwakte, braken en krampen veroorzaken
· Agitatie, verwardheid of depressief gevoel
· Veranderingen van de smaak
· Gezichtsproblemen zoals wazig zicht
· Plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid (bronchospasme)
· Droge mond
· Ontsteking van het mondslijmvlies
· Een infectie, “spruw” genaamd, die de darmen kan aantasten en die wordt veroorzaakt door
een schimmel
· Leverproblemen met inbegrip van geelzucht, waardoor de huid geel en de urine donker kan
worden en die vermoeidheid kunnen veroorzaken
· Haaruitval (alopecia)
· Huiduitslag bij blootstelling aan de zon
· Gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
· Ernstige nierproblemen (interstitiële nefritis).
· Meer zweten
Bijwerkingen die zeer zelden optreden
· Veranderingen van het aantal bloedcellen zoals agranulocytose (gebrek aan witte
bloedcellen).
· Agressie
· Dingen zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties)
· Ernstige leverproblemen leidende tot leverfalen en ontsteking van de hersenen
· Plotselinge ernstige uitslag of blaarvorming of vervelling van de huid. Dat kan gepaard gaan
met hoge koorts en gewrichtspijn (erythema multiforme, Stevens-Johnsonsyndroom,
toxische epidermale necrolyse).
· Spierzwakte
· Vergrote borsten bij mannen
· Hypomagnesiëmie
Acidcare 10 mg kan in zeer zeldzame gevallen invloed hebben op de witte bloedcellen, wat kan
leiden tot immunodeficiëntie. Als u een infectie hebt met symptomen zoals koorts met een sterk
verminderde algemene toestand of koorts met symptomen van een plaatselijke infectie zoals pijn
in de nek, de keel of de mond of moeilijkheden bij het plassen, moet u zo snel mogelijk uw arts
raadplegen zodat hij/zij een tekort aan witte bloedcellen (agranulocytose) kan uitsluiten met een
bloedonderzoek. Op dat moment is het belangrijk om informatie te geven over de
geneesmiddelen die u inneemt.
Maak u geen zorgen over deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Het zou best kunnen dat u geen
bijwerkingen krijgt. Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Acidcare 10 mg?
De werkzame stof in dit middel is omeprazol.
Elke maagsapresistente capsule, hard bevat 10 mg omeprazol.
De andere stoffen in dit middel zijn:
Inhoud van de capsule:
Laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, microkristallijne cellulose, watervrij lactose,
natriumcroscarmellose, povidon (K 25), polysorbaat 80, hypromelloseftalaat, dibutylsebacaat,
talk.
Omhulsel van de capsule:
Dop en lichaam Acidcare 10 mg: carrageen, kaliumchloride, titaandioxide (E171), hypromellose.
Drukinkt: schellak, propyleenglycol, ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide
(E172).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Acidcare 10 mg niet gebruiken?
· U bent allergisch (overgevoelig) voor omeprazol of voor één van de stoffen die in Acidcare
10 mg zitten. 
· U bent allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (zoals
pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
· Als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir (voor hiv-infectie) bevat.
Als u twijfelt, moet u uw arts of apotheker raadplegen voordat u Acidcare 10 mg inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Acidcare 10 mg?
Neem Acidcare 10 mg niet langer dan 14 dagen in zonder een arts te raadplegen. Als u geen
verlichting voelt of als uw symptomen verergeren, moet u een arts raadplegen.
Acidcare 10 mg kan de symptomen van andere ziekten verbergen. Als u een van de volgende
symptomen krijgt voordat u start met de inname van Acidcare 10 mg of terwijl u het inneemt,
moet u meteen contact opnemen met uw arts:
· U vermagert veel zonder enige reden en u hebt slikproblemen.
· U krijgt maagpijn of indigestie.
· U begint voedsel of bloed te braken.
· U hebt zwarte stoelgang (bloed in de stoelgang).
· U vertoont ernstige of aanhoudende diarree. Omeprazol werd in verband gebracht met een
lichte toename van infectieuze diarree.
· U hebt een vroeger een maagzweer of een maag-darmoperatie gehad.
· U krijgt een continue symptomatische behandeling voor indigestie of zuurbranden sinds 4
weken of langer.
· U heeft continu last van indigestie of zuurbranden sinds 4 weken of langer.
· U hebt geelzucht of een ernstige leverziekte.
· U bent ouder dan 55 jaar en u hebt nieuwe symptomen of symptomen die recentelijk
veranderd zijn.
Patiënten mogen omeprazol niet innemen als een preventieve medicatie.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Acidcare 10 mg nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen
voorschrift voor nodig heeft. Dat is omdat Acidcare 10 mg invloed kan hebben op de werking
van sommige geneesmiddelen en omdat sommige geneesmiddelen invloed kunnen hebben op het
effect van Acidcare 10 mg.
Neem Acidcare 10 mg niet in als u een geneesmiddel inneemt dat nelfinavir bevat (gebruikt om
hiv-infectie te behandelen).
U moet uw arts of apotheker vooral inlichten als u clopidogrel inneemt (wordt gebruikt om
bloedstolsels (trombi) te voorkomen).
Vertel uw arts of apotheker als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:
· Ketoconazol, itraconazol of voriconazol (gebruikt om schimmelinfecties te behandelen)
· Digoxine (gebruikt om hartproblemen te behandelen)
· Diazepam (gebruikt om angst te behandelen, spieren te ontspannen of bij epilepsie)
· Fenytoïne (gebruikt bij epilepsie). Als u fenytoïne inneemt, moet uw arts u controleren als u
start met de inname van Acidcare 10 mg of de inname ervan stopzet.
· Geneesmiddelen die worden gebruikt om uw bloed te verdunnen, zoals warfarine en andere
vitamine K-antagonisten. Uw arts moet u misschien volgen als u Acidcare 10 mg begint in te
nemen of als u de inname ervan stopzet.
· Rifampicine (gebruikt om tuberculose te behandelen)
· Atazanavir (gebruikt om hiv-infecties te behandelen)
· Tacrolimus (na orgaantransplantatie)
· Sint-janskruid (Hypericum perforatum) (gebruikt om een lichte depressie te behandelen)
· Cilostazol (gebruikt om claudicatio intermittens te behandelen)
· Saquinavir (gebruikt om hiv-infectie te behandelen)

Waarop moet u letten met eten en drinken?
U mag uw capsules met voedsel of op een lege maag innemen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw arts zal beslissen of u Acidcare 10 mg dan mag
innemen.
Uw arts zal beslissen of u Acidcare 10 mg mag innemen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Acidcare 10 mg zal waarschijnlijk geen invloed hebben op uw rijvaardigheid of vermogen om
gereedschappen of machines te gebruiken. Bijwerkingen zoals duizeligheid en
gezichtsstoornissen kunnen optreden (zie rubriek 4). Als dat het geval is, mag u niet rijden en
geen machines bedienen.

Acidcare 10 mg bevat lactose.
Acidcare 10 mg bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sandoz
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagontsteking, Maagzuur
Effect Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Omeprazole
Keyword Maagpijn, Maagwandbeschermend, Maagzuur remmend, Maagzweer
Generisch middel? available

Acidcare Sandoz 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Acidcare Sandoz 10mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

 • een ongezonde levensstijl;
 • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
 • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek