02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Affusine 20mg/g Impexeco Crème 30gr

Crème 30gr
11,96
Op voorraad
11,96
Therapeutische behandeling voor huidinfecties, oppervlakkig en niet-extensief, die veroorzaakt worden door bacteriën die gevoelig zijn voor fusidinezuur, met name stafylokokkeninfecties.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Antibioticum huidbehandeling.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Breng 2 tot 3 keer per dag aan op de te behandelen zone.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Affusine 20mg/g crème bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De meest gemelde bijwerkingen zijn verschillende huidreacties en met name toedieningsplaats reacties. Hoe vaak bijwerkingen voorkomen is als volgt ingedeeld:
Zeer vaak: bij ten minste 1 op de 10 gebruikers
Vaak: bij tot 1 op de 10 gebruikers
Soms: bij tot 1op de 100 gebruikers
Zelden: bij tot 1 op de 1000 gebruikers
Zeer zelden: bij tot 1 op de 10.000 gebruikers
Als u een van de volgende zelden bijwerkingen heeft tijdens het gebruik van dit middel neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga meteen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis:
Ernstige allergische reactie die een rode en bobbelige huiduitslag kan omvatten,ademhalingsproblemen, zwelling van het gezicht, mond, lippen of oogleden, onverklaarde hoge temperatuur (koorts en flauw voelen). Als de zwelling van invloed is op uw keel en ademen en slikken moeilijk maakt, ga dan meteen naar het ziekenhuis.
Soms
 Jeuk
 Huiduitslag (rash)
 Gevoeligheidsreacties van de huid (contactdermatitis ( huidontsteking door contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor iemand allergisch is))
 Irritatie van de toedieningsplaats (waaronder pijn, steken, branden en roodheid van de huid)
Zelden
 Blaasjes
 Oogontsteking (conjunctivitis)

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is fusidinezuur. Elke gram crème bevat 20 mg fusidinezuur. De andere stoffen in dit middel zijn butylhydroxyanisole (E320), cetylalcohol, glycerol (E422), vloeibare paraffine, kaliumsorbaat (E202), polysorbaat 60 (E435), witte zachteparaffine, zoutzuur voor pH-instelling, gezuiverd water

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruikt u naast Affusine 20 mg/g crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Er is geen bekende werking van Affusine 20 mg/g crème met andere geneesmiddelen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt uw swanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Er is niet genoeg bewijs waar uit blijkt dat het veilig is om dit middel tijdens de zwangerschap te gebruiken.
Bespreek uw persoonlijke omstandigheden met uw arts waarbij de algemene risico’s en voordelen van het gebruik van dit middel worden afgewogen.
Het besluit om dit middel tijdens de zwangerschap te gebruiken kunt u samen met uw arts nemen. U dient dit middel alleen tijdens de zwangerschap te gebruiken als uw arts dit noodzakelijk vindt.
Borstvoeding
Er is niet genoeg bewijs om aan te tonen dat het veilig is om dit middel tijdens het geven van borstvoeding te gebruiken. Echter, het is zeer onwaarschijnlijk dat lokaal gebruik van dit middel en het geven van borstvoeding schadelijk is voor uw baby. U mag alleen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit middel op advies van uw arts.
Vruchtbaarheid
Er is niet genoeg bewijs waar uit blijk dat dit middel de vruchtbaarheid aantast. Echter, het is onwaarschijnlijk dat het middel schadelijk is voor de vruchtbaarheid van vrouwen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deze crème heeft geen invloed op uw vermogen om te rijden of machines te bedienen.Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden Dit middel bevat butylhydroxyanisole, cetylalcohol en kaliumsorbaat welke lokale huidreacties kunnen veroorzaken. Butylhydroxyanisole kan ook irritatie van de ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Affusine
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Antibacterieel, Anti-schimmel
Aangewezen bij Bacteriële infectie
Keyword Bacteriële infectie, Huidschimmel, Onderhoudsbehandeling
Generisch middel? available

Affusine 20mg/g Impexeco is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Affusine 20mg/g Impexeco

Ja, het werkzame bestanddeel van Affusine is fusidinezuur. Dit is een antibioticum. Affusine is een crème met antibiotica die op de huid wordt gebruikt.

Je kan Affusine 4 weken gebruiken na opening.

Impexeco is een firma die aan neven-import doet, dat wil zeggen producten uit andere landen importeren naar België. Het geneesmiddel zelf is niet verschillend dus de samenstelling is dezelfde. Enkel de verpakking kan verschillend zijn.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek