02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Affusine Crème 30g

Crème 30g
14,95
Op voorraad
14,95
Geneesmiddel op basis van fucidine zuur in de vorm van een crème voor de behandeling van geïnfecteerde wonden.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het werkzame bestanddeel van dit middel is fusidinezuur. Dit is een antibioticum (dit betekent dat het
bacteriën die infecties veroorzaken doodt).
Affusine dient op de huid te worden gebruikt. De crème wordt gebruikt voor de plaatselijke
behandeling van huidinfecties veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor fusidinezuur (met
name stafylokokkeninfecties) zoals. impetigo (een nattende, met korsten bedekte gezwollen
huidaandoening (krentenbaard)), folliculitis (ontsteking van een of meer haarzakjes), sycosis barbae
(ontsteking van de baardhuid), paronychia (ontsteking van het weefsel rond een vinger- of teennagel,
erythrasma (ontsteking met bruine, schilferige huidgedeeltes, met name in lichaamsplooien).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder


Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Affusine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

De meest gemelde bijwerkingen zijn verschillende huidreacties en met name toedieningsplaats
reacties.
Hoe vaak bijwerkingen voorkomen is als volgt ingedeeld:
Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
Vaak: bij 1 op de 10 gebruikers
Soms: bij 1op de 100 gebruikers
Zelden: bij 1 op de 1000 gebruikers
Zeer zelden: bij 1 op de 10.000 gebruikers
Niet bekend: niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Soms
Huid- en onderhuidaandoeningen
· Jeuk
· Huiduitslag (rash)
· Gevoeligheidsreacties van de huid (contactdermatitis ( huidontsteking door contact met
irriterende stoffen of stoffen waarvoor iemand allergisch is))
· Irritatie van de toedieningsplaats (waaronder pijn, steken, branden en roodheid van de huid)
Zelden
Immuunssysteemaandoeningen
· U moet onmiddellijk medische hulp krijgen als een van de volgende verschijnselen heeft .
U kan een allergische reactie hebben:
- u heeft moeite met ademhalen
- zwelling van uw gezicht of keel
- u krijgt een ernstige huiduitslag
Oogaandoeningen
· oogontsteking (conjunctivitis)
Niet bekend
· galbulten
· plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angiooedeem)
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als dit gebeurt.
· Eczeem
· Plotselinge zwelling rond de ogen (periorbitaal oedeem)
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is fusidinezuur. Elke gram crème bevat 20 mg fusidinezuur.
· De andere stoffen in dit middel zijn butylhydroxyanisole (E320), cetylalcohol, glycerol
(E422), vloeibare paraffine, kaliumsorbaat (E202), polysorbaat 60 (E435), witte zachte
paraffine, zoutzuur voor pH-instelling, gezuiverd water. Sommige van deze stoffen kunnen
huidreacties veroorzaken, zie rubriek 2 van deze bijsluiter.

Hoe ziet Affusine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Affusine is een witte tot gebroken witte crème en is verkrijgbaar in een aluminium tube met HDPE
schroefdop.
Verpakkingsgrootten: 15 gram en 30 gram
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
U bent allergisch voor fusidinezuur of voor één van de overige stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Vertel daarom uw arts altijd voor welke geneesmiddelen of stoffen u allergisch bent.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· als u dit middel in het gezicht gebruikt. De crème mag niet in het oog of nabij het oog worden
toegediend, omdat dit kan leiden tot een prikkelend gevoel in het oog.
· als u de crème lange tijd of in grote hoeveelheden gebruikt, kan dit de kans op bijwerkingen
vergroten. Ook kan uw huid gevoeliger worden voor de crème.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Affusine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Er is geen bekende werking van Affusine met andere geneesmiddelen.

Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er is niet genoeg bewijs waar uit blijkt dat het veilig is om dit middel tijdens de zwangerschap te
gebruiken.
Bespreek uw persoonlijke omstandigheden met uw arts waarbij de algemene risico’s en voordelen van
het gebruik van dit middel worden afgewogen.
Het besluit om dit middel tijdens de zwangerschap te gebruiken kunt u samen met uw arts nemen.
U dient dit middel alleen tijdens de zwangerschap te gebruiken als uw arts dit noodzakelijk vindt.
Borstvoeding
Er is niet genoeg bewijs om aan te tonen dat het veilig is om dit middel tijdens het geven van
borstvoeding te gebruiken. Echter, het is zeer onwaarschijnlijk dat lokaal gebruik van dit middel en het
geven van borstvoeding schadelijk is voor uw baby.
U mag alleen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit middel op advies van uw arts.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Deze crème heeft geen invloed op uw vermogen om te rijden of machines te bedienen.

Affusine bevat butylhydroxyanisole, cetylalcohol en kaliumsorbaat
Dit middel bevat butylhydroxyanisole, cetylalcohol en kaliumsorbaat welke lokale huidreacties
kunnen veroorzaken. Butylhydroxyanisole kan ook irritatie van de ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Affusine
Aflevervorm Crème
Type product Geneesmiddel
Effect Antibacterieel
Aangewezen bij Bacteriële infectie, Wonden
Keyword Bacteriële infectie, Ontstoken
Generisch middel? not available

Affusine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Affusine

Ja, het werkzame bestanddeel van Affusine is fusidinezuur. Dit is een antibioticum. Affusine is een crème met antibiotica die op de huid wordt gebruikt.

Je kan Affusine 4 weken gebruiken na opening.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek