02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Alopexy 2% Oplossing 60ml

Oplossing 60ml
16,72
Op voorraad
16,72
Geneesmiddel op basis van minoxidil 2% in de vorm van een alcoholische lotion voor op de hoofdhuid aan te brengen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij overmatig haarverlies.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit geneesmiddel is beschikbaar in de vorm van een oplossing voor cutaan gebruik.
Het is verkrijgbaar in een glazen fles van 15 ml, 60 ml of 3 x 60 ml, en in een PETfles
van 60 ml en 3 x 60 ml.

Alopexy 2% oplossing voor cutaan gebruik is aangewezen bij matige haaruitval
(androgenetische alopecie) bij volwassen mannen en vrouwen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

Breng tweemaal per dag, ’s ochtends en ‘s avonds, 1 ml oplossing aan op de
kalende hoofdhuid, te beginnen met het midden van de te behandelen plek. Breng ’s
ochtends 1 ml aan en ’s avonds nogmaals 1 ml.
Onafhankelijk van de grootte van de te behandelen plek mag de totale dagdosis niet
meer zijn dan 2 ml.
Smeer het product met de vingertoppen uit over de te behandelen plek. Was uw
handen zorgvuldig voor en na het aanbrengen van de oplossing.
Breng het product enkel aan wanneer het haar en de hoofdhuid volkomen droog zijn.

Gebruiksaanwijzing (Zie Bijsluiter)
In functie van het gebruikte applicatiesysteem :

Doseerpipet
Met de pipet kan u precies 1 ml oplossing opzuigen om op de te behandelen zone te
verdelen.

Doseerpomp met applicator

Dit systeem is aangepast om het product aan te brengen op kleine oppervlakken of
onder de haren.
1. Klik de canule vast in de pomp : houdt de pomp stevig vast terwijl u drukt op het
drukgedeelte van de canule
2. Draai de dop los van de fles
3. Draai de doseerpomp met applicator stevig vast op de fles
4. Zuig de pomp aan : het verdeelsysteem is klaar voor gebruik.
5. Voor gebruik : breng de verstuiver ter hoogte van het midden van de te
behandelen zone of onder de haren, duw één maal en verdeel het product met de
vingertoppen.
Herhaal deze handeling zesmaal om een dosis van 1 ml aan te brengen.

Verhoog de dosissen niet en verhoog de frequentie van de applicaties niet.

Het begin en de omvang van de reactie op de behandeling verschillen van persoon
tot persoon.
Her resultaat is niet onmiddellijk zichtbaar: het einde van de haaruitval en/of de
haargroei kan pas enige tijd na de aanvang van de behandeling optreden (ongeveer
3 of 4 maanden).


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Accidentele inname van Alopexy 2% kan bijwerkingen veroorzaken die te wijten zijn
aan de cardiovasculaire werking van minoxidil, zoals pijn op de borst, verlaagde
bloeddruk, tachycardie (gewijzigde hartslag), oedeem.

Alopexy 2% bevat ethanol.

Wanneer u te veel van Alopexy 2% heeft gebruikt of ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Verhoog de dosissen niet. Herneem de gebruikelijke frequentie, namelijk 1 applicatie
‘s ochtends en 1 applicatie ‘s avonds.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

/


Hoe bewaren?

Alopexy 2% buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Alopexy 2% niet meer na de datum achter “exp” op de fles of de verpakking.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Alopexy 2% bijwerkingen hebben.

· Mogelijke bijwerkingen zijn een plaatselijke irritatie die gepaard gaat met
afschilfering (verwijdering van dode huid), jeuk, roodheid van de huid, droge huid
(met name door de aanwezigheid van alcohol), hypertrichose (abnormale
ontwikkeling van de lichaamsbeharing op plaatsen waar geen product werd
aangebracht), branderigheid;
· Minder voorkomende bijwerkingen zijn allergische reacties (rinitis, plaatselijke of
gegeneraliseerde huiduitslag, gegeneraliseerde roodheid, gezwollen gezicht),
draaierigheid, tintelingen, hoofdpijn, zwakte, oedeem, smaakveranderingen,
oorontsteking, gezichtsstoornissen, oogirritatie, neuritis (zenuwontsteking);
· In enkele zeldzame gevallen zijn de volgende bijwerkingen opgetreden:
verlaagde bloeddruk, verhoogde polsslag, haaruitval in het bijzonder bij het begin
van de behandeling, pijn op de borst, gewijzigde leverfunctie.
In al deze gevallen dient u de behandeling te stoppen en uw arts op de hoogte te
brengen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u
als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

ALOPEXY 2% oplossing voor cutaan gebruik.
- De werkzame stof is minoxidil (2%).
- Andere bestanddelen zijn: gamma-cyclodextrine, propyleenglycol,
ethanol 96%, gezuiverd water.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Alopexy 2% niet
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor minoxidil of voor één van de andere bestanddelen van de oplossing.

Pas goed op met Alopexy 2%
- Als u een hartaandoening heeft of vroeger heeft gehad. In dat geval
dient u een arts te raadplegen voordat u minoxidil begint te gebruiken.
- Gebruik geen minoxidil bij plotse haaruitval of bij haaruitval ten
gevolge van een ziekte of een medicamenteuze behandeling.
Minoxidil is immers niet doeltreffend voor dit soort haaruitval. (zie
hoofdstuk 7 “Gezondheidsopvoeding”).
- Breng geen minoxidil op een ander lichaamsdeel aan.
- Zet de behandeling stop en raadpleeg uw arts bij blijvende roodheid of
irritatie van de hoofdhuid, gegeneraliseerd oedeem of netelroos.
- Verhoog de dosis per applicatie niet en verhoog de frequentie van de
applicaties niet.
- Breng minoxidil uitsluitend op een gezonde hoofdhuid aan. Breng
geen minoxidil aan bij irritatie, blijvende roodheid, ontsteking of een
pijnlijk gevoel van de hoofdhuid.
- Breng minoxidil niet gelijktijdig aan met retinoïnezuur of anthraline
(geneesmiddelen die soms in de dermatologie worden gebruikt) of
met een ander irriterend dermatologisch geneesmiddel.
- Vermijd contact met de ogen, een wonde en de slijmvliezen. De
oplossing (die ethylalcohol bevat) kan branderigheid en irritatie
veroorzaken: spoel overvloedig met stromend water.
- Stel de behandelde hoofdhuid niet bloot aan de zon: u dient de
hoofdhuid te beschermen (met een hoed).
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek
“Gebruik van Alopexy 2% oplossing voor cutaan gebruik in combinatie
met andere geneesmiddelen” te lezen.

Het niet opvolgen van de aanbevolen dosering en/of de wijze van toediening zou
ertoe kunnen leiden dat er meer minoxidil in de algemene circulatie terechtkomt en
dit zou bijwerkingen kunnen veroorzaken zoals pijn op de borst, verlaagde bloeddruk,
tachycardie (versnelde hartslag), duizeligheid of draaierigheid, plotse onverklaarbare
gewichtstoename, gezwollen handen en voeten. Stop de behandeling en raadpleeg
onmiddellijk uw arts als deze symptomen optreden.

Alopexy 2% is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Slik of adem het product
niet in. Buiten bereik van kinderen houden.

De werkzaamheid en de veiligheid bij personen jonger dan 18 jaar of ouder dan 65
jaar zijn niet bepaald.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Alopexy 2% in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap wordt het gebruik van minoxidil bij voorkeur vermeden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Tijdens de borstvoeding dient het gebruik van minoxidil te worden vermeden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De effecten van Alopexy 2% op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines
te bedienen, werden niet bestudeerd.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Alopexy 2%
Door de aanwezigheid van alcohol kunnen herhaaldelijke applicaties van de
oplossing irritaties en een droge huid veroorzaken.
Door de aanwezigheid van propyleenglycol is er kans op eczeem.

Gebruik van Alopexy 2% in combinatie met andere geneesmiddelen
Het gelijktijdig aanbrengen van retinoïnezuur of anthraline (geneesmiddelen die
soms in de dermatologie worden gebruikt) of van een ander irriterend middel voor
lokaal gebruik kan de absorptie van minoxidil door de huid verhogen en kan
systemische effecten teweegbrengen.

Breng uw arts of apotheker op de hoogte als u behandeld wordt voor hoge bloeddruk
(orale toediening van minoxidil, guanethidine en derivaten, …). Gelijktijdige inname
van deze bloeddrukverlagende middelen en Alopexy 2% zou het risico op
bijwerkingen kunnen verhogen.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk
is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Alopexy
Aflevervorm Oplossing
Type product Geneesmiddel
Type haarverzorging Haaruitval
Verzorging van Haren
Verzorging of reiniging Verzorging
Doelgroep Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Type haar Alle
Keyword Haaruitval, Lotion, Spray
Zonder parabenen? available
Psoriasis, schilferige huid? not available
Tegen haaruitval? available
Anti-roos? not available
Geschikt voor gevoelige huid? not available
Generisch middel? not available
Zonder parfum? available

Alopexy 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek