Hemosedan Zalf 30g

Geneesmiddel op basis van prednisolone en lidocaïne in de vorm van een zalf voor de behandeling van aambeien en speen. De zalf werkt ontzwellend, ontstekingswerend en pijnstillend.

Hemosedan is een crème met ontstekingsremmende en verdovende eigenschappen. Het wordt
gebruikt voor de behandeling van aambeien (hemorroïden). Het bestrijdt niet de
onderliggende oorzaak van de aambeien.
Zoals elk geneesmiddel kan Hemosedan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Allergische reacties op lidocaïne (één van de werkzame bestanddelen van Hemosedan): huidreacties, eventueel allergische astma of ernstige overgevoeligheidsreacties.
- Kans op plaatselijke verschrompeling van de huid door prednisolone (één van de werkzame bestanddelen van Hemosedan).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Hemosedan?
* De werkzame stoffen in Hemosedan zijn per gram crème 50 mg lidocaïne hydrochloride anhydrisch (onder de vorm van lidocaïne hydrochloride, hydraat) en 1,50 mg prednisolone (onder de vorm van
 prednisolonacetaat).
* De andere stoffen in Hemosedan zijn vaseline, wolvet, polyglycolether (= Simulsol 98), alkanol (Sinnowax AO), dinatriumfosfaatdodecahydraat, methylparahydroxybenzoaat, butylhydroxyanisol, lavendelvlugolie en gezuiverd water.

Hoe ziet Hemosedan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Aluminium tube van 30 g met polyethyleen stop. In de verpakking bevinden zich ook een
canule in polyethyleen voor rectaal gebruik en 10 vingerlingen in latex.
Wanneer mag u Hemosedan niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- U bent allergisch voor een lokaal verdovend middel dat tot dezelfde groep behoort als lidocaïne (één van de werkzame bestanddelen van Hemosedan).
- Als u lijdt aan een bacterïele infectie of een schimmelinfectie ter hoogte van de anus, meer bepaald als u lijdt aan een geslachtsziekte of een ziekte van virale oorsprong.
- Als u letsels door tuberculose heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hemosedan?

* Als u lijdt aan ernstige ademhalingsproblemen.
* Als u vallende ziekte (epilepsie) heeft.
* Als u hartproblemen heeft.
* Als u leverproblemen heeft.
* Als er tekenen zijn van een infectie in de buurt van de anus. Raadpleeg in dat geval uw arts.
* Als u aarskloven heeft. Prednisolone (een werkzaam bestanddeel van Hemosedan) kan de wondheling vertragen.
* Bepaalde patiënten kunnen gevoelig zijn voor eventuele toxische effecten van lidocaïne (een werkzaam bestanddeel van Hemosedan). Deze patiënten vertonen (eventueel) volgende symptomen: duizeligheid, oorsuizen, spiersamentrekkingen, overprikkelbaarheid, depressie, tintelingen, gezichtsstoornissen, verwardheid, stuiptrekkingen, lage bloeddruk, hartritmestoornissen, bewustzijnverlies.
* Naast het gebruik van Hemosedan mag u het belang van andere maatregelen, zoals hygiëne en het voorkomen van verstopping, niet uit het oog verliezen. In bepaalde gevallen zal het verschrompelen van de aambeien door inspuitingen of door chirurgie nodig zijn. Beperk de duur van de behandeling tot maximum 3 weken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Hemosedan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Er werden geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen of met voeding gemeld. Patiënten die andere geneesmiddelen nemen, moeten wel het advies van hun arts inwinnen alvorens een behandeling met Hemosedan te starten.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Hemosedan niet tijdens de zwangerschap gebruiken, en vooral niet op het ogenblik van de bevalling (risico op nadelige effecten voor de foetus). Hemosedan mag met de nodige voorzichtigheid gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Hemosedan waarmee u rekening moet houden
Hemosedan bevat wolvet en butylhydroxyanisol. Dit kan plaatselijke huidreacties of irritatie aan de ogen en slijmvliezen veroorzaken.

Hemosedan bevat ook methylparahydroxybenzoaat (bewaarmiddel). Dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

De verpakking bevat 10 vingerlingen in latex; apart in een klein plastic zakje. Latex kan ernstige allergische reacties veroorzaken.
Merk Hemosedan
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Generisch middel? not available
Met cortisonen? available
Pijnstillend? available
Toedieningswijze Rectaal

Hemosedan is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.