Asa EG 100 mg Omhulde tabletten 100 stuks

Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in de vorm van tabletten, om dagelijks in te nemen als bloedverdunner.

6,62
Tijdelijk geen voorraad
f product.view.content.addfavourite
ASA 100 EG wordt niet aanbevolen bij spoedgevallen. Het gebruik ervan is beperkt tot secundairepreventie met chronische behandeling.

Secundaire preventie van myocardinfarct.
- Preventie van cardiovasculaire morbiditeit bij patiënten die lijden aan stabiele angina pectoris.
- Voorgeschiedenis van onstabiele angina pectoris, behalve tijdens de acute fase.
- Preventie van occlusie van de bypass na aorta-coronaire bypass (Coronary Artery Bypass Grafting - CABG).
- Coronaire angioplastiek, behalve tijdens de acute fase.
- Secundaire preventie van transiënte ischemische aanvallen (TIA) en ischemische cerebrovasculaire accidenten (CVA), op voorwaarde dat intracerebrale bloedingen zijn uitgesloten.
ASA 100 EG wordt niet aanbevolen bij spoedgevallen. Het gebruik ervan is beperkt tot secundaire preventie met chronische behandeling.
1 tablet per dag.
Elke maagsapresistente tablet bevat 100 mg acetylsalicylzuur.
Overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of prostaglandine syntheseremmers (vb. bepaalde astmapatiënten kunnen een aanval krijgen of flauwvallen);
- Actieve of voorgeschiedenis van recurrente peptische ulcus en/of gastrische/intestinale bloeding, of andere soorten bloedingen zoals cerebrovasculaire bloedingen;
- Hemorragische diathese; coagulatiestoornissen zoals hemofilie en trombocytopenie;
- Ernstige leverinsufficiëntie;
- Ernstige nierinsufficiëntie;
- Doseringen >100 mg/dag tijdens het derde trimester van de zwangerschap;
- Methotrexaat gebruikt bij doseringen >15mg/week (zie rubriek 4.5).
Merk Eurogenerics
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur

Asa EG 100 mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.