Bisoltussin volwassenen 2mg/ml suikervrij Siroop 180ml

Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.Suikervrij.

BISOLTUSSIN is aangewezen voor de symptomatische behandeling van irriterend en niet-productief
hoesten (geen slijmvorming).
Zoals elk geneesmiddel kan BISOLTUSSIN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Bij bepaalde personen kunnen zich nogal storende effecten voordoen, zoals:

Gastro-intestinale aandoeningen:
zelden: constipatie, misselijkheid, braken.
Aandoeningen van het zenuwstelsel:
zelden: slaperigheid, opgewondenheid, verwarring, duizeligheid, vermindering van de eetlust.
Oogaandoeningen:
zelden: pupilverwijding (mydriasis)
Respiratoire, thoracale en mediastinale aandoeningen:
zelden: ademhalingsmoeilijkheden.
Huid- en onderhuidse aandoeningen:
zelden: allergische reacties van de huid.
De indeling naar frequentie gebeurt volgens de volgende conventie:

Zeer vaak (. 1/10) ; vaak (. 1/100, < 1/10) ; soms (. 1/1000, < 1/100) ; zelden (. 1/10 000,
< 1/1000); zeer zelden (< 1/10 000).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.
–De werkzame stof in dit middel is dextromethorfan hydrobromide.
–De andere stoffen in dit middel zijn: Natriumsaccharine – Maltitolstroop - Propyleenglycol – Vanille
aroma – Abrikoos aroma – Methylparahydroxybenzoaat.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
– Als u allergisch (overgevoelig) bent voor dextromethorfan hydrobromide of voor één van de
andere bestanddelen van BISOLTUSSIN.
– Als u lijdt aan respiratoire insufficiëntie.
– Als u lijdt aan astmatisch hoesten.
– Als u een behandeling volgt met MAO-remmers (geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij
bepaalde vormen van depressie).
– Als u overgevoelig bent voor fructose.
– Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
In geval van hoesten mag u geen hoestmiddel gebruiken vóór u zeker bent dat u geen andere
specifieke behandeling nodig hebt.
Productief hoesten (met slijmvorming) mag niet worden behandeld met deze medicatie.

De behandelingsperiode moet ook zo kort mogelijk worden gehouden.
Als het hoesten langer duurt dan een paar dagen dient men het advies van een arts in te winnen.
In geval van een ernstig verminderde werking van de lever en bij oudere personen worden de dosissen
met de helft verminderd; daarna worden, zo nodig, de dosissen voorzichtig verhoogd in functie van
het verkregen effect en de tolerantie.
BISOLTUSSIN siroop bevat geen suiker en is dus geschikt voor diabetici (suikerziektepatiënten).
BISOLTUSSIN siroop houdt een risico op gewenning in. Bij verslaving en misbruik van
geneesmiddelen in het verleden, mag u deze medicatie niet gebruiken zonder advies van uw arts.
Als u reeds andere medicatie inneemt, moet u ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?" doorlezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Dit geneesmiddel niet gebruiken in het geval van een behandeling met M.A.O.-remmers
(geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij bepaalde vormen van depressie).
De inname van alcoholische dranken en middelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken, wordt
afgeraden tijdens de behandeling.
Raadpleeg uw arts als u fluoxetine, paroxetine, sertraline, fluvoxamine, amiodarone, quinidine of
haloperidol neemt.
Gebruikt u naast BISOLTUSSIN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor
nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het gebruik van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding
Het gebruik van geneesmiddelen op basis van dextromethorfan tijdens de zwangerschap en de
borstvoedingsperiode wordt afgeraden.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
BISOLTUSSIN kan slaperigheid veroorzaken en uw reactiesnelheid verminderen. Het risico is hoger
als u alcohol of andere geneesmiddelen gebruikt. U moet uiterst voorzichtig zijn bij het autorijden of
bij het bedienen van machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
- BISOLTUSSIN bevat maltitol en mag niet worden gebruikt door personen met een erfelijke
intolerantie voor fructose. Dit geneesmiddel kan een laxerend effect hebben.
- BISOLTUSSIN bevat methylparahydroxybenzoaat. Dit kan allergische reacties oproepen.
Merk Bisoltussin
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Bisoltussin volwassenen 2mg/ml suikervrij is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.