Brandocare Sandoz 20mg Omhulde tabletten 14 stuks

Geneesmiddel op basis van pantoprazole in de vorm van tabletten, voor het behandelen van langdurige zure oprispingen en aanhoudende maagpijn.

8,67
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, dinsdag geleverd

Zure oprispingen, aanhoudende maagpijn.
De aanbevolen dosering is 20 mg pantoprazol (één tablet) per dag.
Het kan nodig zijn om de tabletten 2-3 dagen na elkaar in te nemen om de symptomen te 
verbeteren. Als de symptomen volledig verdwenen zijn, moet de behandeling worden 
stopgezet.
De behandeling mag niet langer duren dan 4 weken zonder een arts te raadplegen.
Als de symptomen niet verbeteren na 2 weken continue behandeling, moet de patiënt de 
raad krijgen om naar een arts te gaan.


Zoals elk geneesmiddel kan Brandocare bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Licht uw arts onmiddellijk in of neem contact op met de spoedgevallendienst van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis als u een van de volgende ernstige bijwerkingen vertoont. Zet 
de inname van dit geneesmiddel meteen stop, maar neem de bijsluiter en/of de tabletten 
mee.
- Ernstige allergische reacties (zeldzaam): overgevoeligheidsreacties, zogeheten 
anafylactische reacties, anafylactische shock en angio-oedeem. Typische symptomen 
zijn: zwelling van het gezicht, de lippen, de mond, de tong en/of de keel, wat kan leiden 
tot slik- en ademhalingsmoeilijkheden, netelroos, ernstige duizeligheid met een zeer 
snelle hartslag en sterke transpiratie.
- Ernstige huidreacties (frequentie niet bekend): uitslag met zwelling, blaarvorming of 
afschilferen van de huid, loskomen van de huid en bloeding rond de ogen, de neus, de 
mond of de geslachtsorganen en snelle achteruitgang van de algemene 
gezondheidstoestand of huiduitslag bij blootstelling aan de zon.
- Andere ernstige reacties (frequentie niet bekend): geel worden van de huid en de 
ogen (door ernstige leverbeschadiging) of nierproblemen, zoals pijn bij het plassen en 
lage rugpijn met koorts.
De bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die als volgt worden 
gedefinieerd:
- zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 gebruiker op de 10
- vaak: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 100
- soms: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 1.000
- zelden: treedt op bij 1 tot 10 gebruikers op de 10.000
- zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000
- niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald
- Bijwerkingen die soms optreden: 
hoofdpijn, duizeligheid, diarree, misselijkheid, braken, opzetting en winderigheid, 
verstopping, droge mond, buikpijn en ongemak, huiduitslag of netelroos, jeuk, zich 
zwak, uitgeput of algemeen onwel voelen, slaapstoornissen, stijging van de 
leverenzymen bij bloedonderzoek. 
- Bijwerkingen die zelden optreden: 
gezichtsstoornissen zoals wazig zicht, pijn in de gewrichten, spierpijn, 
gewichtsverandering, stijging van de lichaamstemperatuur, zwelling van de 
extremiteiten, allergische reacties, depressie, verhoogde bloedspiegels van bilirubine 
en vetten (bij bloedonderzoek).
- Bijwerkingen die zeer zelden optreden: 
Desoriëntatie, daling van het aantal bloedplaatjes, waardoor u gemakkelijker een 
bloeding of blauwe plekken krijgt dan normaal, daling van het aantal witte bloedcellen, 
waardoor u vaker infecties oploopt.
- Frequentie niet bekend: 
hallucinatie, verwardheid (vooral bij patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke
symptomen), daling van het natriumgehalte in het bloed.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Pantoprazole 20mg.
Niet bij zwangerschap, borstvoeding en onder de 18 jaar.
Merk Sandoz
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur, Reflux
Effect Beschermt de maag, Maagzuurproductie remmen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Pantoprazole

Brandocare Sandoz 20mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.