Laxido sinaasappel Impexeco Zakjes 20 stuks

Geneesmiddel op basis van macrogol, in de vorm van zakjes, voor de behandeling van constipatie. Vergemakkelijkt de darmtransit.

9,06
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 12:00, woensdag geleverd

Constipatie.
De gebruikelijke dosis is 3 zakjes per dag.
Laxido Orange moet worden gereconstitueerd door de inhoud van een zakje op te lossen in een glas water (125ml
).

Goed doorroeren tot al het poeder is opgelost.

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u een van de volgende bijwerkingen hebt, stop dan de inname van Laxido Sinaasappel en raadpleeg meteen uw arts:
- tekenen van een ernstige allergische reactie, zoals ademhalingsproblemen, of zwelling in het gezicht, van de lippen, tong of keel
- tekenen van allergie, zoals uitslag, roodheid van de huid, netelroos, jeuk of kortademigheid
- tekenen van veranderingen in uw vochtgehalte of elektrolytconcentratie, zoals zwelling(vooral van de enkels), zich afgemat voelen, uitdroging of meer dorst in combinatie methoofdpijn. Deze symptomen kunnen erop wijzen dat de kaliumconcentraties in uw bloed hoger of lager zijn dan normaal.
Ook de volgende bijwerkingen zijn mogelijk:
- buikpijn
- een opgeblazen gevoel
- winderigheid
- indigestie
- pijnlijke anus (achterwerk)
- lichte vorm van diarree
- misselijkheid
- braken
- opgezette buik
- gerommel in de maag
Macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride (350,7 mg), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg), kaliumchloride (46,6 mg), acesulfaamkalium (E 950), sinaasappelsmaak (met maltodextrine en propyleenglycol (E 1520)).
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
- als u een perforatie in de wand van uw darm hebt.
- als u een blokkering in uw darm hebt.
- als u een darmverlamming hebt (het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw darmen niet meer functioneren als gevolg van een chirurgische ingreep of ernstige infectie van de darmen).
- als u colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn of toxisch megacolon hebt.
Als een van deze situaties bij u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts, apotheker ofverpleegkundige voor aanvullend advies.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Laxido Sinaasappel gebruikt voor de behandeling van fecale impactie, omdat bevestigd moet worden dat u dezeaandoening heeft voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Sommige geneesmiddelen, zoals anti-epileptica, zijn niet altijd even effectief als ze tegelijkertijd met Laxido Sinaasappel worden ingenomen. Neemt u naast Laxido Sinaasappel nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Eén uur vóór en één uur na de inname van Laxido Sinaasappel mag u geen andere geneesmiddelenvia de mond innemen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Voedsel en drank hebben geen invloed op het effect van Laxido Sinaasappel.
Zwangerschap en borstvoeding
Laxido Sinaasappel mag tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding worden gebruikt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Laxido Sinaasappel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Laxido Sinaasappel bevat kalium en natrium
Laxido Sinaasappel bevat 0,68mmol (26mg) kalium per zakje. Hiermee moet rekening wordengehouden als u per dag meer dan één zakje inneemt en als u een verminderde nierfunctie hebt, of
als u een kaliumarm dieet volgt.
Laxido Sinaasappel bevat 8,13mmol (187mg) natrium per zakje. Hiermee moet rekening worden gehouden als u een natriumarm dieet volgt.
Merk Laxido
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Generisch middel? not available

Laxido sinaasappel Impexeco is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.