Movicol Impexeco Neutraal 13,7G Zakjes 20 stuks

Op basis van macrogol in de vorm van zakjes, voor de behandeling van constipatie. Vergemakkelijkt de darmtransit.

13,23
Tijdelijk geen voorraad
f product.view.content.addfavourite
Helpt u om een gemakkelijkere stoelgang te maken zelfs indien u reeds langetijd geconstipeerd bent. Het is ook effectief bij heel erge constipatie, faecaleimpactie genaamd. 
Dit geneesmiddel kan op elk moment genomen worden, met of zonder voedsel of drank. 

* Constipatie:Een dosis van MOVICOL Neutral is 1 zakje.Neem 1 tot 3 keer per dag een zakje naargelang de ernst van uw constipatie.
* Faecale impactie:Voordat u MOVICOL Neutral inneemt voor faecale impactie moet er bevestigd zijn dat u dezeaandoening heeft.De dosis voor de behandeling van faecale impactie is 8 zakjes MOVICOL Neutral per dag. De 8zakjes moeten binnen de 6 uur genomen worden en dit, indien nodig, tot 3 dagen lang.

Als u eenhartprobleem heeft, mag u niet meer dan 2 zakjes in één uur innemen.

Hoe vermengen:
Open het zakje en giet de inhoud ervan in een glas. Voeg ongeveer 125 ml water aan het glas toe.Roer goed tot al het poeder opgelost is en de MOVICOL Neutral oplossing helder of licht troebelis, en drink vervolgens de oplossing op. Als u MOVICOL Neutral neemt voor faecale impactie,kan het gemakkelijker zijn om 8 zakjes op te lossen in één liter water. 

Duur van de behandeling:
* Constipatie:Een behandeling met MOVICOL Neutral duurt gewoonlijk ongeveer 2 weken. Als u MOVICOLNeutral langer moet innemen, ga dan naar uw dokter. Als uw constipatie veroorzaakt wordt dooreen ziekte zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS), of als u geneesmiddelenneemt die constipatie veroorzaken, kan uw dokter u aanbevelen om MOVICOL Neutral langerdan 2 weken te nemen.De dosering voor langdurig gebruik kan gewoonlijk worden verlaagd tot 1 of 2 zakjes per dag. 
* Faecale impactie:Een behandeling met MOVICOL Neutral kan tot 3 dagen duren. 
Zoals elk geneesmiddel kan MOVICOL Neutral bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken.Vertel het uw arts onmiddellijk en stop met de inname van MOVICOL Neutral als u:

• Een ernstige allergische reactie krijgt die moeilijkheden met ademhaling, duizeligheid ofzwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel veroorzaakt. 

Andere bijwerkingen zijn:Allergische reacties die een huiduitslag, jeuk, roodheid van de huid, of netelroos, gezwollenhanden, voeten of enkels, hoofdpijn, en hoge of lage hoeveelheden kalium in het bloed kunnenveroorzaken.Soms kan u buikpijn of rommelingen in de buik hebben. U kan ook een opgeblazen gevoelhebben, last hebben van winderigheid, misselijk zijn of braken. U kan ook pijn aan de anus(achterwerk) ervaren en u kan milde diarree hebben bij de start van de inname van MOVICOLNeutral. Deze bijwerkingen verbeteren gewoonlijk als u de in te nemen hoeveelheid MOVICOLNeutral verlaagt.Als één van de bijwerkingen hierboven vermeld zorgwekkend zijn of langer dan een paar dagenduren, of als u bijwerkingen bemerkt die niet in deze bijsluiter vermeld zijn, informeer dan uwdokter of apotheker. 
Elk zakje van 13,7 g MOVICOL Neutral bevat het volgende:

Macrogol 3350 13,125 gNatriumchloride 0,3508 gNatriumwaterstofcarbonaat 0,1786 gKaliumchloride 0,0502 g.

Eenmaal de oplossing klaargemaakt is met 125 ml water, geeft elk zakje het equivalent van: 
Natrium 65 millimol/liter 
Chloride 53 millimol/liter 
Kalium 5,4 millimol/liter 
Waterstofcarbonaat 17 millimol/liter
Neem MOVICOL Neutral niet in als uw dokter gezegd heeft dat u:

 - een inwendige obstructie heeft (darmobstructie, darmverlamming (ileus))
 - een geperforeerde darmwand heeft
 - een ernstige ontstekingsziekte van de darm heeft, zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn oftoxisch megacolon
 - een allergie heeft voor de actieve bestanddelen of voor één van de andere ingrediënten vanMOVICOL Neutral.
 HartziektenVolg de speciale instructies bij rubriek 3 als u MOVICOL Neutral inneemt voor faecale impactie.

Zwangerschap en borstvoeding
Kan tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Bent uzwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dancontact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
MOVICOL Neutral heeft geen invloed op uw bekwaamheid om te rijden of machines tegebruiken. 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Sommige geneesmiddelen, bijvoorbeeld anti-epileptica, kunnen mogelijk minder goed werkentijdens het gebruik van MOVICOL Neutral. Vertel uw arts of apotheker als u anderegeneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die uzonder voorschrift kunt verkrijgen
Merk Movicol
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol

Movicol Impexeco Neutraal 13,7G is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.