Anginol Zuigtabletten 20 stuks

Geneesmiddel met antiseptische werking ter hoogte van keel en mond, in de vorm van zuigtabletten. Symptomatische en ondersteunende behandeling bij infecties of ontstekingen van de slijmvliezen in mond -en keelholte.

De werkzame stof, dequalinium chloride, is een antisepticum.

Anginol is aangewezen voor de symptomatische en ondersteunende behandeling van ontstekingen en
infecties van de mond die beperkt zijn tot de slijmvliezen van de mond- en keelholte.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De werkzame stof in dit middel is dequalinium chloride 0,25 mg.

De andere stoffen in dit middel zijn: natriumsaccharine - vloeibare paraffine - natriumchloride -
mannitol - gelatine - algeldraat - talk - synthetisch fruitaroma 42/999 - magnesium stearaat
Wanneer mag u Anginol niet gebruiken?
· U bent allergisch voor dequalinium chloride of voor één van de andere stoffen die in dit
geneesmiddel zitten. 
· Bij kinderen jongeren dan 6 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Anginol ?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Anginol gebruikt.
Langdurige behandeling (langer dan 10 dagen) moet vermeden worden wegens het risico op
verstoring van de normale mondflora.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Kinderen
Het gebruik van Anginol is tegenaangewezen bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Geen Anginol -tabletten opzuigen samen met andere tabletten die de mond- en keelholte ontsmetten.
Gebruikt u naast Anginol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts
of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
· Er wordt aanbevolen Anginol niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.
Merk Anginol
Aflevervorm Zuigtabletten
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Heesheid, Overige, Zwelling
Leeftijdscategorie 6 tot 12 jaar
Smaak Fruit
Specifiek voor Keel, Mond
Werkzaam bestanddeel Dequaliniumchloride
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Zonder suiker? available

Anginol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.