Mucoangin Keelspray 20ml

Voor de verlichting van acute keelpijn bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

€ 9,00 -12%
7,92
De werkzame stof in Mucoangin is ambroxolhydrochloride.  De werkzame stof is het deel van de spray dat het gewenste therapeutische effect geeft.
Mucoangin heeft een lokaal verdovende werking, die de pijn bij acute keelpijn verlicht.
Mucoangin wordt gebruikt voor verlichting van acute keelpijn bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder. Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? 
Neem dan contact op met uw arts.

Verlicht acute keelpijn.
6 x/dag een dosis van 4 sprays (10mg) achter in de keel verstuiven.

Raadpleeg de arts bij aanhoudende symptomen na 3 dagen of hoge koorts.  De werkingsduur is ten minste 3 uur.
Als u één van de volgende bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Mucoangin en neem direct contact op met uw arts:

-allergische reacties met lokale zwellingen van het gezicht, de lippen, mond, tong en/of keel (angio-oedeem).  Dit kan leiden tot een beklemd gevoel in de keel en moeite met slikken en ademhalen.
-snel optredende allergische reacties in het hele lichaam (anafylactische reacties, zoals anafylactische shock)

De ernst van de allergische reacties kan toenemen als u het middel opnieuw gebruikt of als u een ander middel gebruikt met dezelfde stof.

Overige bijwerkingen die kunnen optreden:

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen):
* misselijkheid
*gevoelloze mond, tong en keel
*veranderde smaakperceptie

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen):
*spijsverteringsklachten
*buikpijn
*droge mond

Zelden ( kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 personen):
*diarree
*droge keel

Niet bekend ( de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):
*jeuk
*huiduitslag
*allergische reacties
*braken

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen?  Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.Een verstuiving bevat 2,5 mg ambroxolhydrochloride.
Een ml spray bevat 17,89 mg ambroxolhydrochloride.

Citric acid monohydrate, disodium phosphate dihydrate, polysorbate 20, sucralose, cooling + eucalyptus-menthol flavour (propylene glycol), ethanol, purified water.

Wees extra voorzichtig met dit middel
-u mag Mucoangin niet langer dan 3 dagen achtereen gebruiken.  Als u na 3 dagen nog klachten heeft of als u hoge koorts heeft, neem dan contact op met uw arts.
- als u problemen heeft met de lever of nieren, vraag dan advies aan uw arts voordat u Mucoangin gaat gebruiken.
- Mucoangin is niet geschikt voor behandeling van pijnlijke letsels in de mond (zoals zweertjes).
- Neem contact op met uw arts u zweertjes in de mond heeft.
- Kortademigheid (dyspneu) kan zich voordoen als gevolg van een onderliggende aandoening (bv. een opzette keel). Een andere oorzaak zou een beklemd gevoel in de keel kunnen zijn door de lokaal verdovende werking van Mucoangin. Nog een andere oorzaak kan een allergische reactie zijn, waardoor uw mond en keel opzwellen.
- De gevoeligheid van uw keel en mond kan verminderd zijn (verdoofd).
- Als u last krijgt van uitgebreide huid- of slijmvliesletsel , moet u uit voorzorg stoppen met het gebruik van Mucoangin en direct uw arts waarschuwen.  Er is een zeer gering aantal gevallen gemeld van ernstige huidlaesies zoals het syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse (TEN), die een tijdelijke gevolg kunnen zijn van de toediening van een expectorans zoals ambroxol.

Ambroxol is ook de werkzame stof in Mucoangin. Meestal kunnen deze huidafwijkingen worden verklaard door de ernst van de onderliggende ziekte van de patiënt (verschillende infecties), de geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van deze aandoeningen of door andere gelijktijdige aandoeningen of al aanwezige ernstige huidafwijking, die kunnen beginnen met niet-specifieke griepachtige verschijnselen.

Kinderen
Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.  Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?  Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Ambroxolhydrochloride gaat over in het lichaam van het ongeboren kind.  Gebruik Mucoangin niet als u zwanger bent, vooral niet tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.  Ambroxolhydrochloride gaat over in de moedermelk.  U mag Mucoangin niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen effecten bekend van Mucoangin op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Mucoangin bevat ethanol en propyleenglycol
Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis (4 verstuivingen). Dit product bevat ook propyleenglycol dat irritatie van de slijmvliezen kan veroorzaken.
Merk Mucoangin
Aflevervorm Keelspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Smaak Eucalyptus, Munt
Specifiek voor Keel
Werkzaam bestanddeel Ambroxol
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Zonder suiker? available

Mucoangin is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.