Nuso-san menthol Neusspray 10ml

Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van neusverstopping,veroorzaakt door rhinitis of sinusitis, in de vorm van een neusspray. Laat de bloedvaten in de neus samentrekken waardoor u gemakkelijker kunt ademhalen.

NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing wordt gebruikt voor de symptomatische
behandeling van neusverstopping die wordt veroorzaakt door rhinitis of sinusitis. Het product kan ook
worden gebruikt als onderliggende behandeling in samenhang met medisch onderzoek van de
binnenkant van de neus.
NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing bevat xylometazoline hydrochloride, dat de
bloedvaten in de neus laat samentrekken waardoor u gemakkelijker door de neus kunt ademhalen.
Zoals alle geneesmiddelen kan NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing bijwerkingen
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers): Voorbijgaand brandend gevoel in de neus, droog en
geïrriteerd neusslijmvlies, niezen.
Bij langdurig of frequent gebruik van xylometazoline kan afhankelijkheid ontstaan of kan een
tegengestelde werking, met chronische rhinitis, optreden
Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers): Misselijkheid, braken.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): Ernstige allergische reacties, hoofdpijn,
voorbijgaand gestoord gezichtsvermogen.
NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing kan huidreacties veroorzaken door reactie op de
hulpstof ricinusolie.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Het werkzaam bestanddeel is xylometazoline hydrochloride
1 ml bevat 1 mg xylometazoline hydrochloride.
1 verstuiving bevat 140 microgram xylometazoline hydrochloride.
- De andere bestanddelen zijn:
Dinatriumedetaat
Natriumdihydrogeenfosfaat dihydraat
Dinatriumfosfaat dihydraat
Natriumchloride
Sorbitol
Ricinusolie, polyoxyl gehydrogeneerd
Levomenthol
Eucalyptol
Water, gezuiverd
NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing bevat geen bewaarmiddel.
Gebruik NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor xylometazoline hydrochloride of voor één van de
andere bestanddelen van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing.
- na chirurgische verwijdering van de hypofyse via de neus
- na chirurgische ingrepen via de neus of mond waarbij het hersenvlies kan zijn beschadigd
- wanneer u een nauwe hoekglaucoom heeft (ziekte van de ogen gekenmerkt door een verhoging
van de druk in de oogbol).

Wees extra voorzichtig met NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing
- wanneer u gevoelig bent voor adrenerge stoffen die symptomen zoals slapeloosheid,
duizeligheid, beven, hartritmestoornissen of een hoge bloeddruk kunnen veroorzaken
- wanneer u last heeft van hart- en vaatziekten of een hoge bloeddruk
- wanneer u lijdt aan diabetes mellitus
- wanneer u een verhoogte afgifte van het schildklierhormoon heeft (hyperthyroïde)
De duur van de behandeling dient de aanbevolen periode van 10 dagen niet te overschrijden, omdat
langdurig of frequent gebruik kan leiden tot afhankelijkheid en een tegengestelde werking, wat
chronische rhinitis, overgevoeligheid van de neus, tolerantie en histologische veranderingen van het
neusslijmvlies tot gevolg kan hebben.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Als NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing gelijktijdig wordt gebruikt met tricyclische of
tetracyclische antidepressiva (zoals amitriptyline, nortiptyline, imipramine, clomipramine en
trimiparaine) of MAO-remmers (zoals isocarboxazide en moclobemide), is er een verhoogde kans op
systemische bijwerkingen (misselijkheid, braken, hoofdpijn en hartkloppingen).

Gebruik van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray, oplossing met voedsel en drank
NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing kan onafhankelijk van de inname van voedsel en
drank worden gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing mag niet gebruikt worden tijdens de
zwangerschap. Zwangere vrouwen wordt aangeraden voor gebruik een arts te raadplegen.
Gebruik van NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing tijdens de periode van borstvoeding
vereist voorzichtigheid.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het
vermogen machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NUSO-SAN menthol 1 mg/ml neusspray,
oplossing
Het product bevat ricinusolie, hetgeen een huidreactie kan veroorzaken.
Merk Nusosan
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Nuso-san menthol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.