Xylometazoline EG Neusspray 10ml

Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van een acute neusverstopping, in de vorm van een neusspray.

5,51
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, maandag geleverd

Xylometazoline EG is een ontzwellingsmiddel.
Xylometazoline EG is aangewezen bij een zwelling van het neusslijmvlies (neusverstopping).
Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Xylometazoline EG kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt.

Zoals elk geneesmiddel kan ook Xylometazoline EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Soms (>1/1000, <1/100):
- Lokale bijwerkingen: branderig gevoel in de neus of keel, lokale irritatie
- Systemische bijwerkingen: misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, bradycardie, hypertensie, braken
Zeer zelden (<1/10.000, inclusief geïsoleerde gevallen):
- Systemische bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie, voorbijgaande gezichtsstoornissen 
en onregelmatige of versnelde hartslag
Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies
Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus).
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
Welke stoffen zitten er in Xylometazoline EG?
- De werkzame stof in Xylometazoline EG is xylometazolinehydrochloride. 100 ml oplossing bevat 
100 mg xylometazolinehydrochloride.
- De andere stoffen in Xylometazoline EG zijn natriumdiwaterstoffosfaat-dihydraat, natriumchloride, 
dinatrium fosfaat-dodecahydraat, benzalkoniumchloride, gezuiverd water (zie rubriek 2 
‘Xylometazoline EG bevat benzalkoniumchloride’ voor meer informatie).

Hoe ziet Xylometazoline EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Oplossing voor nasaal gebruik.
Bruine glazen fles type III van 10 ml met doseerpomp.

Wanneer mag u Xylometazoline EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- U bent overgevoelig voor andere amines met opwekkende werking.
- U lijdt aan gesloten-hoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de 
oogbol).
- U lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
- Bij kinderen onder 6 jaar.
Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg
dan uw huisarts alvorens Xylometazoline EG te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylometazoline EG?
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Xylometazoline EG gebruikt:
- als u een hartaandoening hebt
- als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie) 
- als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie)
- als u glaucoom hebt (verhoogde druk in de oogbol)
- als u suikerziekte hebt
- als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het 
bijniermerg)
- als u een vergroting van de prostaat hebt
- als u geneesmiddelen tegen depressies neemt 
- Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Xylometazoline EG (duizeligheid, 
slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Xylometazoline EG niet verder te gebruiken. 
- De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.
- Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Xylometazoline EG niet langer dan 3 
tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een 
verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis. 
- Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door 
één enkele persoon gebruikt worden.
Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Xylometazoline EG kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt, gedurende maximaal 5 
opeenvolgende dagen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Xylometazoline EG nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg uw arts indien u geneesmiddelen tegen depressies (tricyclische antidepressiva of MAO-inhibitoren), sympathicomimetische amines of geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (type β-blokker)
neemt of recent genomen heeft.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Interacties met voedsel en drank zijn niet bekend. 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het gebruik van Xylometazoline EG wordt afgeraden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Aangezien men niet weet of xylometazoline in de moedermelk overgaat, is voorzichtigheid geboden 
tijdens de periode van borstvoeding en mag Xylometazoline EG tijdens de borstvoeding enkel op 
voorschrift worden gebruikt. Herhaald gebruik is te mijden tijdens de borstvoeding. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Systemische effecten met verwikkelingen t.h.v. het hart kunnen niet uitgesloten worden na langdurige
toediening of inname van xylometazoline in hogere doses dan de aanbevolen dosis. In deze gevallen kan
het vermogen om een voertuig te besturen of een machine te bedienen verminderd zijn.

Xylometazoline EG bevat benzalkoniumchloride
Kan bronchospasme veroorzaken.
Merk EG
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar
Specifiek voor Neus
Generisch middel? available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Xylometazoline EG is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.