Dolol instant 500mg Smelttabletten 20 stuks

Geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts en ontsteking ,in de vorm van smelttabletten. Handig om mee te nemen.

€ 4,81 -12%
4,23
Dit geneesmiddel is een pijnstiller en een koortswerend middel. Het bevat paracetamol.
Het is geïndiceerd voor de symptomatische behandeling van lichte tot matige pijn en/of koorts zoals
hoofdpijn, griepachtige symptomen, tandpijn, stijfheid en pijnlijke maandstonden.

Dit geneesmiddel is UITSLUITEND BESTEMD VOOR VOLWASSENEN.
Zoals alle geneesmiddelen kan DOLOL-INSTANT bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die kunnen optreden, zijn:

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 10.000 mensen die dit
geneesmiddel innemen): verhoogde concentratie van leverenzymen (transaminasen).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen die dit geneesmiddel innemen):
huidreacties: rash of huiduitslag met jeukende kwaddels, gezwollen gezicht of tong, of kortademigheid of ademhalingsproblemen, wat kan getuigen van een ernstige allergische reactie.
Als u een ernstige allergische reactie ontwikkelt, moet u de inname van DOLOL-INSTANT onmiddellijk stopzetten en onmiddellijk een arts raadplegen.

Geïsoleerde rapporten: bloedstoornissen: daling van het aantal bloedplaatjes met daardoor neus- en
tandvleesbloedingen en daling van het aantal witte bloedcellen met daardoor een verhoogde vatbaarheid voor infectie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat bevat DOLOL-INSTANT
- Het werkzaam bestanddeel is paracetamol.
Elke tablet bevat 500 mg paracetamol (als omhulde paracetamol kristallen).
- De andere bestanddelen zijn: basisch butylmethacrylaat copolymeer, polyacrylaat dispersie 30 percent, hydrofoob colloïdaal silicium, mannitol (granulaat, poeder), crospovidone, aspartaam (E951), zwarte bessensmaak, magnesiumstearaat.

Hoe ziet DOLOL-INSTANT er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Witte, ronde, biconvexe orodispergeerbare tablet met in het midden een concave indeuking en met een specifieke zwarte bessengeur.
Verpakkingen: dozen met 2, 4, 6, 12, 16 of 20 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Neem DOLOL-INSTANT niet in
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol of voor één van de andere bestanddelen van DOLOL-INSTANT.
- als u een ernstige leverziekte hebt.
- als u fenylketonurie hebt (een erfelijke ziekte die ontdekt wordt bij de geboorte), omdat dit geneesmiddel aspartaam bevat.

Wees extra voorzichtig met DOLOL-INSTANT
- als u minder weegt dan 50 kg.
- als u een leverziekte hebt.
- als u chronisch alcoholisme hebt.
- als u chronische ondervoeding vertoont.
- als u uitdroging vertoont.
- als u een ernstige nierziekte hebt.
Dit product bevat paracetamol. Om het risico op overdosering te vermijden, mag u geen andere producten innemen die paracetamol bevatten als u dit geneesmiddel inneemt.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel uw arts of apotheker steeds als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt, voor u
DOLOL-INSTANT inneemt:
- probenecide (gebruikt om jicht te behandelen)
- salicylamide (gebruikt om koorts te behandelen)
- enzyminducerende stoffen zoals carbamazepine, fenobarbiton, fenytoïne, primidon (gebruikt om epilepsie te behandelen), rifampicine (antibacterieel middel), sint-janskruid (kruidenmiddel dat helpt om een lichte tot matige depressie te verlichten), enz.
- metoclopramide en domperidon (gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen en te voorkomen)
- cholestyramine (gebruikt om een hoog vetgehalte in het bloed te behandelen)
- anticoagulantia zoals warfarine (om bloedstolling te voorkomen).

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tijdens de zwangerschap mag paracetamol niet gedurende lange tijd in hoge dosering of in combinatie met andere geneesmiddelen worden ingenomen. Therapeutische doseringen van paracetamol mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van DOLOL-INSTANT
Dit geneesmiddel bevat 40 mg aspartaam (E951), een bron van fenylalanine, dat schadelijk kan zijn voor patiënten met fenylketonurie.

Laboratoriumtests
Als u een bloedonderzoek moet ondergaan om uw suiker- of urinezuurgehalte te meten, moet u uw arts zeggen dat u DOLOLO-INSTANT inneemt.
Merk Dolol
Aflevervorm Smelttabletten
Type product Geneesmiddel
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Smaak Zwarte bes
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal

Dolol instant 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.