02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

ASA Apotex 500mg Tabletten 60 stuks

Tabletten 60 stuks
13,23
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur in tabletvorm. Het is aangewezen voor de bestrijding van pijn en koorts.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

ASA Apotex 500 mg tabletten hebben een pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking. De werkzame stof is acetylsalicylzuur

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lichte tot matige pijn, koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen: Neem 1 tot 2 tabletten per keer, in 4 of meer doses, tot een maximum van 8 tabletten per 24 uur. Ouderen: U kunt de onder "Volwassenen" aangegeven dosis gebruiken, maar u moet extra voorzichtig zijn als u ook andere medicijnen gebruikt. Kinderen vanaf 12 jaar: 1 tablet per keer, met een maximum van 4 tabletten per 24 uur. Afhankelijk van de herhaling van de symptomen (koorts en pijn); herhaalde toediening is toegestaan. Het interval tussen twee doses van 2 tabletten moet in het algemeen ten minste 4 uur bedragen. Bij kinderen met waterpokken of griep kunnen ASA Apotex 500 mg tabletten alleen worden gebruikt op uitdrukkelijke aanbeveling van uw arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle drugs kan dit middel bijwerkingen veroorzaken, maar ze komen niet altijd bij iedereen voor. De volgende bijwerkingen zijn waargenomen bij het gebruik van ASA Apotex 500 mg tabletten: Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 mensen). Frequent (betreft 1 tot 10 van de 100 personen). Zeldzaam (treft 1 tot 10 op de 1000) Zeldzaam (treft 1 tot 10 op de 10.000 mensen)Zeer zeldzaam (treft minder dan 1 op de 10.000 mensen). Bloed en lymfestelsel: er zijnbloedingen zoals bloedingen uit het tandvlees, blauwe plekken, bloedingen tijdens of na een operatie en bloedingen uit de urinewegen en/of genitale organen waargenomen, mogelijk met een langere bloedingstijd. Dit effect kan 4 tot 8 dagen na het stoppen met ASA Apotex 500 mg tabletten duren. Ontleding van het bloed (hemolyse) en bloedarmoede als gevolg van overmatige bloeddecompositie (hemolytische anemie) bij patiënten met een tekort aan een leverenzym(glucose-6-fosfaatdehydrogenase).Zeldzaam tot zeer zeldzaam: Ernstige bloedingen zoals bloedingen in de hersenen. Als dit gebeurt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Immuunsysteem/ademhalingsstelsel/Bloedvaten: Zelden: Ernstige overgevoeligheidsreacties die kunnen leiden tot ademhalingsproblemen en shock (ernstige daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, snelle en zwakke polsslag, klamme huid en verminderd bewustzijn) na plotselinge ernstige verwijding van de bloedvaten (anafylactische shock). Als dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Zenuwstelsel Duizeligheid en tinnitus; deze symptomen kunnen wijzen op een overdosis. Gastro-intestinaal systeem: Vaak: Maagdarmklachten zoals maagzuur, maagpijn, misselijkheid en braken.Zeldzaam: Gastro-intestinale bloeding die kan leiden tot bloedarmoede. Maag- en/of darmzweren, soms met gaten in de darmwand (perforatie). Lever en gal:Zeer zeldzaam: Abnormale leverfunctie (te meten door bloedonderzoek).Nier- en urinewegaandoeningen: Verminderde nierfunctie en acute nierinsufficiëntie. Huid en onderhuids weefsel:Ongewoon: Overgevoeligheidsreacties in de huid zoals huiduitslag, netelroos, vochtophoping en jeuk.Zeldzaam: Ernstige overgevoeligheidsreacties van de huid zoals rode verkleuring en blaarvorming. Als dit gebeurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur in tabletvorm. Het is aangewezen voor de bestrijding van pijn en koorts.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

500 mg acetylsalicylzuur, maïszetmeel, cellulosepoeder.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem dit geneesmiddel niet als:- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor acetylsalicylzuur of andere verbindingen die salicylzuur bevatten of voor een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel. - Als u in de laatste drie maanden van uw zwangerschap bent. - Als u een maag- en/of darmzweren heeft. - Als u een ernstig nierfalen heeft. - Als u ernstig leverfalen heeft. - Als u ernstig hartfalen heeft. - Als u meer dan 15 mg methotrexaat per week gebruikt (eengeneesmiddel voor de behandeling van kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis). - Als u een verhoogde neiging tot bloeden heeft. - Als u orale anticoagulantia inneemt en meer dan 6 ASA Apotex 500 mg tabletten tegelijk wilt innemen, omdat dit het risico op bloedingen verhoogt (zie ook "Wees voorzichtig met ASAApotex 500 mg tabletten" en "Neem geen ASA Apotex 500 mg tabletten in combinatie met"). - Als u ooit last heeft gehad van maag- en/of darmzweren, maag- en/of darmbloedingen of gastritis. - Als u lever- of nierschade heeft of als uw bloedcirculatie verminderd is (bijvoorbeeld als er sprake is van een aandoening van de bloedvaten in de nieren of als er onvoldoende pompen door het hart (hartfalen), een grote operatie, sepsis of grote bloedingen). - Als u overgevoelig bent voor pijnstillers, ontstekingsremmende middelen, antireumatische middelen of andere stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. - Als u een kleine of grote ingreep nodig heeft (zoals tandheelkundige extractie), omdat ASA Apotex 500 mg tabletten het risico op bloedingen verhogen.- Als u een tekort heeft aan een enzym genaamd glucose-6-fosfaatdehydrogenase. Als gevolg van deze verhoogde overgevoeligheid kunnen hoge doses acetylsalicylzuur in zeldzame gevallen leiden tot de ontbinding van het bloed. Dit risico kan worden verhoogd door onder andere een hoge dosis van het geneesmiddel, koorts en acute infecties. - Als u last heeft van jicht, kunnen ASA Apotex 500 mg tabletten de uitscheiding van urinezuur verminderen, wat geelzucht kan veroorzaken. - Als u ASA Apotex 500 mg tabletten gebruikt terwijl u ook antistollingsmiddelen gebruikt, kan het risico op bloedingen toenemen. Geef geen ASA Apotex 500 mg tabletten aan kinderen en adolescenten met waterpokken of griepsymptomen, tenzij specifiek aanbevolen door uw arts.ASA Apotex 500 mg tabletten kunnen bronchospasme, astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Patiënten met astma, hooikoorts, neuspoliepen en andere chronische luchtwegaandoeningen en patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde stoffen lopen een verhoogd risico. Het gebruik van pijnstillers gedurende een lange periode kan hoofdpijn veroorzaken. Regelmatig gebruik van pijnstillers kan nierbeschadiging veroorzaken. Andere medicijnen en ASA Apotex 500 mg tabletten: Informeer uw arts of apotheker als u andere medicijnen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen zonder voorschrift. Neem geenASA Apotex 500 mg tabletten in combinatie met: - Methotrexaat (een geneesmiddel voor de behandeling van kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis), als u meer dan 15 mg per week inneemt (als u minder dan 15 mg per week inneemt, kunt u ASA Apotex 500 mg tabletten gebruiken , maar alleen op aanbeveling van uw arts).- Antistollingsmiddelen die oraal worden ingenomen; als u ook hoge doses ASA Apotex 500 mg tabletten (meer dan 6 tabletten ASA Apotex 500 mg tabletten per dag) neemt, loopt u een verhoogd risico op bloedingen. Gebruik ASA Apotex 500 mg tabletten in combinatie met een van de volgende geneesmiddelen alleen op de uitdrukkelijke aanbeveling van uw arts:- Methotrexaat (een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van kanker, ernstige psoriasis en reumatoïde artritis), als u minder dan 15 mg per week gebruikt (als u meer dan 15 mg per week gebruikt, kunt u geen Apotex Acetylsalicylzuur 500 mg tabletten innemen). - Andere pijnstillers, koorts- en ontstekingsremmende middelen zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen, als u ook hoge doses Apotex acetylsalicylzuur gebruikt (meer dan 6 Apotex ASA 500 mg tabletten per dag).- Selectieve serotonine heropname remmers (een bepaalde groep antidepressiva). Geneesmiddelen om het urinezuurgehalte te verlagen, zoals benzbromaron en probenecide. - Digoxine (een geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen). - Insuline en andere geneesmiddelen om de bloedsuikerspiegel te verlagen, zoals sulfonylureas. - Geneesmiddelen om bloedklonters op te lossen.- Diuretica, als u ook meer dan 6 tabletten Apotex ASA 500 mg per dag inneemt. Corticosteroïden (behalve hydrocortison). - ACE-remmers (geneesmiddelen gebruikt in hoge bloeddruk, zoals enalaprilen captopril). - Valproïnezuur (middel dat onder andere bij epilepsie wordt gebruikt). ASA Apotex 500 mg tabletten met voedsel en dranken: Gebruik geen ASA Apotex 500 mg tabletten met alcohol, omdat er een verhoogd risico is op schade aan het maag-darm slijmvlies en een langere bloedingstijd.Zwangerschap en borstvoeding: Zwangerschap: Tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap mag u alleen ASA Apotex 500 mg tabletten gebruiken als uw arts dit nodig acht, omdat er in deze periode een verhoogd risico is op een miskraam en bepaalde lichamelijke afwijkingen in het hart en de darmwand van het ongeboren kind. Als u een zwangerschap plant, vraag uw arts om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap kunnen geen ASA Apotex 500 mg tabletten worden gebruikt. Bijwerkingen kunnen optreden bij zowel moeder als ongeboren kind na het gebruik van ASA Apotex 500 mg tabletten. Bij de moeder kunnen bijvoorbeeld bloedingen en langdurige zwangerschap en bevalling optreden. Bij kinderen kunnen bloedingen en afwijkingen van hart, longen en nieren optreden. Borstvoeding: Als ASA Apotex 500 mg tabletten regelmatig worden gebruikt, moet de borstvoeding worden gestopt, omdat de werkzame bestanddelen van ASA Apotex 500 mg tabletten in kleine hoeveelheden in de moedermelk kunnen overgaan. Het is niet nodig om na eenmalig gebruik te stoppen met borstvoeding. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Voertuigen besturen en machines gebruiken: ASA Apotex 500 mg tabletten zullen naar verwachting geen nadelig effect hebben op de rijvaardigheid van voertuigen en het gebruik van machines. Neem deze medicatie altijd precies zoals voorgeschreven door uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts of apotheker als u twijfelt

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Apotex
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Aspirine, Pijn, Koorts
Generisch middel? available

ASA Apotex 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek