Asa EG 100mg Omhulde tabletten 168 stuks

7,50
7,50
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in de vorm van tabletten, om dagelijks in te nemen als bloedverdunner.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

ASA 100 EG wordt niet aanbevolen bij spoedgevallen. Het gebruik ervan is beperkt tot secundaire
preventie met chronische behandeling.

Secundaire preventie van myocardinfarct.
- Preventie van cardiovasculaire morbiditeit bij patiënten die lijden aan stabiele angina pectoris.
- Voorgeschiedenis van onstabiele angina pectoris, behalve tijdens de acute fase.
- Preventie van occlusie van de bypass na aorta-coronaire bypass (Coronary Artery Bypass
Grafting - CABG).
- Coronaire angioplastiek, behalve tijdens de acute fase.
- Secundaire preventie van transiënte ischemische aanvallen (TIA) en ischemische
cerebrovasculaire accidenten (CVA), op voorwaarde dat intracerebrale bloedingen zijn
uitgesloten. 
ASA 100 EG wordt niet aanbevolen bij spoedgevallen. Het gebruik ervan is beperkt tot secundaire
preventie met chronische behandeling.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder


Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

ASA 100 EG, 100 mg maagsapresistente tabletten

Elke maagsapresistente tablet bevat 100 mg acetylsalicylzuur.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Overgevoeligheid voor salicylzuurverbindingen of prostaglandine syntheseremmers (vb.
bepaalde astmapatiënten kunnen een aanval krijgen of flauwvallen) of voor één van de in
rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen;
- Actieve of voorgeschiedenis van recurrente peptische ulcus en/of gastrische/intestinale
bloeding, of andere soorten bloedingen zoals cerebrovasculaire bloedingen; 
- Hemorragische diathese; coagulatiestoornissen zoals hemofilie en trombocytopenie;
- Ernstige leverinsufficiëntie;
- Ernstige nierinsufficiëntie; 
- Doseringen >100 mg/dag tijdens het derde trimester van de zwangerschap (zie rubriek 4.6);
- Methotrexaat gebruikt bij doseringen >15mg/week (zie rubriek 4.5). 

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Bloedverdunner, Dagelijks gebruik
Generisch middel? available

Asa EG 100mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek