9,4 / 10
 • Betty Boonen uit Pelt schreef:
  Goed
  Vlug en goed
 • Jacquelien uit Assen schreef:
  zeer snelle levering
  Prima, voldeed aan de verwachting
 • G. uit Kerkrade schreef:
  Goede prijs, snel bezorgd
  Viata heeft meestal een van de beste prijzen en levert snel en betrouwbaar

Asaflow 160mg Omhulde tabletten 56 stuks

Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in tabletvorm. Voor de preventie en behandeling van cardiovasculaire problemen.

9,72
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Bestel voor 12:00, woensdag geleverd

Bestel voor 12:00, woensdag geleverd

 • Gratis levering vanaf 39 euro
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Antithrombotica.
1 tablet per dag.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hieronder worden deze bijwerkingen vermeld volgens hun orgaanklasse en frequentie van voorkomen. Volgende onderverdelingen worden gehanteerd: vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 behandelde patiënten), soms (komt voor bij minder dan 1 op 100 behandelde patiënten), zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1.000 behandelde patiënten), zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten).
- Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak: misselijkheid, buikpijn, braken, diarree
Soms: maag- of darmzweer, bloedverlies in de ontlasting, bloedbraken
Zelden: ernstige maagdarmbloeding, doorboring van maagdarmkanaal
Zeer zelden: ontsteking van het mondslijmvlies of de slokdarm, andere maagdarmaandoeningen
- Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Vaak: bloedverlies langs neus of het tandvlees, verhoogd bloedverlies tijdens de maandstonden, bloeduitstortingen
Soms: verborgen bloedverlies
Zelden: bloedarmoede bij langdurig gebruik, vernietiging van bloedlichaampjes (hemolyse) bij patiënten met glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (aangeboren ziekte met een enzymetekort)
Zeer zelden: stoornissen in het bloedbeeld bij hoge dosissen
- Immuunsysteemaandoeningen:
Soms: ernstige allergische reacties met shock en bewustzijnverlies
- Endocriene aandoeningen:
Zelden: te lage suikerspiegel
- Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak: hoofdpijn, slapeloosheid
Soms: duizeligheid, slaperigheid
Zelden: hersenbloeding
- Evenwichtsorgaan –en ooraandoeningen:
Soms: oorsuizen
Zelden: hardhorigheid
Deze kunnen te wijten zijn aan de inname van een te hoge dosis. Raadpleeg uw arts.
- Ademhalingsstelselaandoeningen:
Vaak: verkramping van de luchtpijptakken (bronchospasme) bij astmatische patiënten
- Lever- en galaandoeningen:
Zelden: stoornissen in de leverfunctie
Zeer zelden: milde, omkeerbare leverontsteking bij aanwezigheid van virusinfecties
- Huid- en onderhuidaandoeningen:
Soms: overgevoeligheidsreacties (netelroos en opzwellen van het gezicht). Personen die allergisch zijn aan andere pijnstillende ontstekingsremmers (NSAID’s) kunnen dezelfde bijwerkingen ondervinden met Asaflow en omgekeerd.
Zeer zelden: ernstige allergische reacties
De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur. De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel. De omhulling bevat een copolymeer van methylacrylaatzuur en ethylacrylaat (1:1) 30% dispersie, propyleenglycol, talk en simethicone emulsie (polymethylsiloxane, methylcellulose, sorbinezuur).
Wanneer mag u Asaflow niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere pijnstillende ontstekingsremmers of voor tartrazine (een kleurstof),
- als u momenteel een maag- of darmzweer heeft,
- als u een stoornis in de bloedstolling heeft,
- als u een verhoogd risico op bloedverlies heeft,
- als u een ernstig verminderde werking van de leverfunctie heeft,
- als u een ernstig verminderde werking van de nierfunctie heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Asaflow?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg uw arts als u:
- astma heeft of heeft gehad,
- allergische aandoeningen heeft,
- in het verleden reeds een maag- of darmzweer heeft gehad,
- in het verleden reeds een stoornis in de bloedstolling heeft gehad,
- vaak maagpijn heeft,
- een verminderde werking van de nieren of de lever heeft.
Als u binnenkort een chirurgische ingreep moet ondergaan, kan uw arts beslissen om uw behandeling met Asaflow tijdelijk stop te zetten.
Kinderen
Asaflow mag niet worden gebruikt bij kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer Asaflow wordt ingenomen samen met andere geneesmiddelen tegen:
- bloedklonters (bv. warfarine),
- het afstoten van organen na een transplantatie (cyclosporine, tacrolimus),
- hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-inhibitoren),
- pijn en ontsteking (bv. steroïden of ontstekingsremmers),
- jicht (probenecide),
- kanker of reumatoïde artritis (metho trexaat),
- maagzuur (antacida),
- suikerziekte,
- vallende ziekte (valproïnezuur),
- depressie.
Raadpleeg uw arts als u één van deze geneesmiddelen gebruikt. Raadpleeg ook uw arts als u producten op basis van Ginkgo Biloba gebruikt of als u een vaccin tegen waterpokken zal toegediend krijgen.
Gebruikt u naast Asaflow nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname van Asaflow met alcohol kan maagproblemen veroorzaken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Asaflow is afgeraden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding. Als u Asaflow gebruikt op het einde van de zwangerschap kan dit de weeën verlengen, de bevalling vertragen en gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Bovendien vergroot Asaflow ook het risico op bloedingen na bevalling. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Asaflow heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.
Merk Asaflow
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Aspirine, Bloedverdunner, Hart
Generisch middel? not available

Asaflow 160mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,4 / 10
 • Betty Boonen uit Pelt schreef:
  Goed
  Vlug en goed
 • Jacquelien uit Assen schreef:
  zeer snelle levering
  Prima, voldeed aan de verwachting
 • G. uit Kerkrade schreef:
  Goede prijs, snel bezorgd
  Viata heeft meestal een van de beste prijzen en levert snel en betrouwbaar