02/793 09 34

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Asaflow 80mg Omhulde tabletten 56 stuks

Omhulde tabletten 56 stuks
2,17
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
2,17
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in tabletvorm. Voor de preventie en behandeling van hart- en vaatproblemen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Antithromboticum.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 tablet per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hieronder worden deze bijwerkingen vermeld volgens hun orgaanklasse en frequentie van voorkomen. Volgende onderverdelingen worden gehanteerd: vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 behandelde patiënten), soms (komt voor bij minder dan 1 op 100 behandelde patiënten), zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1.000 behandelde patiënten), zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 behandelde patiënten). - Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: misselijkheid, buikpijn, braken, diarree Soms: maag- of darmzweer, bloedverlies in de ontlasting, bloedbraken Zelden: ernstige maagdarmbloeding, doorboring van maagdarmkanaal Zeer zelden: ontsteking van het mondslijmvlies of de slokdarm, andere maagdarmaandoeningen - Bloed- en lymfestelselaandoeningen: Vaak: bloedverlies langs neus of het tandvlees, verhoogd bloedverlies tijdens de maandstonden, bloeduitstortingen Soms: verborgen bloedverlies Zelden: bloedarmoede bij langdurig gebruik, vernietiging van bloedlichaampjes (hemolyse) bij patiënten met glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (aangeboren ziekte met een enzymetekort) Zeer zelden: stoornissen in het bloedbeeld bij hoge dosissen - Immuunsysteemaandoeningen: Soms: ernstige allergische reacties met shock en bewustzijnverlies - Endocriene aandoeningen: Zelden: te lage suikerspiegel - Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: hoofdpijn, slapeloosheid Soms: duizeligheid, slaperigheid Zelden: hersenbloeding - Evenwichtsorgaan –en ooraandoeningen: Soms: oorsuizen Zelden: hardhorigheid Deze kunnen te wijten zijn aan de inname van een te hoge dosis. Raadpleeg uw arts. - Ademhalingsstelselaandoeningen: Vaak: verkramping van de luchtpijptakken (bronchospasme) bij astmatische patiënten - Lever- en galaandoeningen: Zelden: stoornissen in de leverfunctie Zeer zelden: milde, omkeerbare leverontsteking bij aanwezigheid van virusinfecties - Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: overgevoeligheidsreacties (netelroos en opzwellen van het gezicht). Personen die allergisch zijn aan andere pijnstillende ontstekingsremmers (NSAID’s) kunnen dezelfde bijwerkingen ondervinden met Asaflow en omgekeerd. Zeer zelden: ernstige allergische reacties.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Acetylsalicylzuur 80 mg, maïszetmeel. De coating bevat copolymeer van methacrylzuur en ethylacrylaat (1:1) 30% dispersie, propyleenglycol, talk en simethicone emulsie (polymethylsiloxaan, methycellulose, sorbinezuur).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Asaflow niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere pijnstillende ontstekingsremmers of voor tartrazine (een kleurstof),
- als u momenteel een maag- of darmzweer heeft,
- als u een stoornis in de bloedstolling heeft,
- als u een verhoogd risico op bloedverlies heeft,
- als u een ernstig verminderde werking van de leverfunctie heeft,
- als u een ernstig verminderde werking van de nierfunctie heeft.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Asaflow?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Raadpleeg uw arts als u:
- astma heeft of heeft gehad,
- allergische aandoeningen heeft,
- in het verleden reeds een maag- of darmzweer heeft gehad,
- in het verleden reeds een stoornis in de bloedstolling heeft gehad,
- vaak maagpijn heeft,
- een verminderde werking van de nieren of de lever heeft.
Als u binnenkort een chirurgische ingreep moet ondergaan, kan uw arts beslissen om uw behandeling met Asaflow tijdelijk stop te zetten.
Kinderen
Asaflow mag niet worden gebruikt bij kinderen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer Asaflow wordt ingenomen samen met andere geneesmiddelen tegen:
- bloedklonters (bv. warfarine),
- het afstoten van organen na een transplantatie (cyclosporine, tacrolimus),
- hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-inhibitoren),
- pijn en ontsteking (bv. steroïden of ontstekingsremmers),
- jicht (probenecide),
- kanker of reumatoïde artritis (metho trexaat),
- maagzuur (antacida),
- suikerziekte,
- vallende ziekte (valproïnezuur),
- depressie.
Raadpleeg uw arts als u één van deze geneesmiddelen gebruikt. Raadpleeg ook uw arts als u producten op basis van Ginkgo Biloba gebruikt of als u een vaccin tegen waterpokken zal toegediend krijgen.
Gebruikt u naast Asaflow nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gelijktijdige inname van Asaflow met alcohol kan maagproblemen veroorzaken.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Het gebruik van Asaflow is afgeraden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.
Als u Asaflow gebruikt op het einde van de zwangerschap kan dit de weeën verlengen, de bevalling vertragen en gevaarlijk zijn voor het ongeboren kind. Bovendien vergroot Asaflow ook het risico op bloedingen na bevalling.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Asaflow heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Asaflow
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Aspirine, Bloedverdunner, Hart
Generisch middel? not available

Asaflow 80mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek