02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Aspégic 1000mg Zakjes 20 stuks

Zakjes 20 stuks
8,74
Op voorraad
8,74
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur, in de vorm van zakjes, ter bestrijding van pijn, koorts, ontsteking en degeneratieve aandoeningen zoals artrose en lage rugpijn. Geschikt voor volwassenen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, koorts.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

3 x 1 zakje per dag indien nodig, max 6 zakjes per dag.

Het zakje oplossen in wat water of fruitsap.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Volgende bijwerkingen zijn mogelijk:

Zenuwstelselaandoeningen:
- oorsuizingen
- gevoel van daling van de gehoorscherpte
- hoofdpijn die gewoonlijk op overdosering wijst
- duizeligheid
- bloedingen in de schedel

Maagdarmaandoeningen:
- maagpijn, buikpijn
- maagzweren en bloedingen in de maag en darmen (zwarte stoelgang, bloedbraken). Het risico op bloedingen is afhankelijk van de dosis. Lees ook "Wanneer moet u extra
voorzichtig zijn met ASPEGIC?" .

Bloedaandoeningen:
ASPEGIC verlengt de stollingstijd van het bloed. Hierdoor kunt u volgende bijwerkingen
krijgen:
- bloedneus, bloedingen van het tandvlees, donkere vlekken op de huid met verlengde bloedingstijd
- een verlengde bloeding tijdens de maandstonden (menstruatie)
- een verlengde bloeding bij chirurgische ingrepen, zelfs kleine ingrepen zoals bv. een tandextractie
- bloedingen in de schedel en maagdarmbloedingen kunnen ook optreden.

Immuunsysteemaandoeningen:
- huiduitslag
- vochtophoping (oedeem)
- astma
- overgevoeligheidsreacties voor bepaalde stoffen (anafylactische reacties)

Algemene aandoeningen:
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar kan uitzonderlijk ook het syndroom van Reye optreden. Stop
de behandeling onmiddellijk zodra volgende verschijnselen optreden: braken,
gevoeligheids- of bewustzijnsstoornissen, stuipen of diepe en langdurige slaap.
- ASPEGIC kan de arbeid verlengen en de bevalling vertragen.
- de urinezuurspiegel in het bloed kan stijgen (hyperuricemie).
- nieraandoening, na langdurig gebruik.
- leveraandoening, bij gebruik van hoge dosissen.
- stijging van leverenzymen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

1 zakje Aspegic 1000mg bevat 1,8g lysine acetylsalicylaat, aminoazijnzuur, ammonium glycyrrhizinaat, mandarine aroma, lactose.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u ASPEGIC niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- U bent allergisch voor acetylsalicylzuur, tartrazine en/of niet-steroïdale
ontstekingsremmende middelen die aanleiding kunnen geven tot symptomen van
overgevoeligheid zoals huiduitslag of astma.
- Als u een maag- of darmzweer heeft of heeft gehad in het verleden.
- Als u lijdt aan een bloedingstoornis of risico loopt op bloedingen.
- Als u een ernstige vermindering van de nier- en/of leverfunctie heeft.
- Als u een voorgeschiedenis heeft van astma.
- Als u lijdt aan een ernstige, ongecontroleerde vermindering van de harfunctie
(hartinsufficiëntie).
- Als u tegelijkertijd behandeld wordt met hoge dosissen (meer dan 15 mg/week)
methotrexaat (geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt).
- Als u behandeld wordt met hoge dosissen orale bloedstollingsremmers (anticoagulantia) als
de salicylaten in hoge dosissen gebruikt worden.
- Tijdens het derde trimester van de zwangerschap (na 24 zwangerschapsweken).
- Gelijktijdige inname van alcohol.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met ASPEGIC?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
- Raadpleeg uw arts in volgende gevallen:
o Als u een voorgeschiedenis van een ulcus (zweer) of bloeding in het maagdarmkanaal
heeft.
o Als u een licht tot matig verminderde werking van de nieren heeft (zie 'Bijzondere
omstandigheden' onder punt 3).
o Als u een licht tot matig verminderde werking van de lever heeft.
o Als u lijdt aan astma.
o Als u hevige maandstonden (menstruatie) heeft.
- Als u een ulcus (zweer)/perforatie of bloeding in het maag-darmkanaal krijgt. Deze kunnen
optreden op om het even welk moment tijdens de behandeling zonder dat er noodzakelijk
voortekens zijn of een voorgeschiedenis is. Dit risico neemt toe bij bejaarden, bij personen
met een laag lichaamsgewicht en bij patiënten die een anti-stollingsbehandeling of een
plaatjesaggregatieremmer innemen (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?”). In geval van een maagdarmbloeding, moet u de behandeling
onmiddellijk stopzetten.
- Als u lijdt aan jicht.
- Als u een spiraaltje als contraceptiemiddel gebruikt.
- In geval van langdurige toediening van hoge dosissen pijnstillers (analgetica) mag het
optreden van hoofdpijn niet behandeld worden met hogere dosissen.
- Bij bejaarden, patiënten met nier- en/of vaatstoornissen of lupus erythematodes disseminatus
(ziekte die vooral de huid, de gewrichten en de nieren treft).
- Bij langdurig gebruik, omdat elk pijnstillend geneesmiddel aanleiding kan geven tot
nierlijden. Langdurig gebruik moet daarom vermeden worden.
- Bij gebruik van hoge dosissen, moet u uw leverfunctie laten controleren.
- Gebruik ASPEGIC niet in combinatie met andere acetylsalicylzuur bevattende
geneesmiddelen, om het risico op overdosering te vermijden.
- Als u lijdt aan een ernstig G6PD tekort (een erfelijke aandoening). Raadpleeg uw arts
vooraleer u ASPEGIC gebruikt.
- Bij een chirurgische ingreep, zelfs een kleine (bv. een tandextractie). Door het
plaatjesaggregatieremmende effect van acetylsalicylzuur, dat optreedt vanaf zeer lage
dosissen en dat gedurende meerdere dagen aanhoudt, is er een verhoogd risico op
bloedingen.
- In pijnstillende of anti-koorts dosissen remt acetylsalicylzuur de excretie van urinezuur; in
de dosissen die gebruikt worden in de reumatologie (ontstekingsremmende dosissen) heeft
acetylsalicylzuur een uricosurisch effect (verhoogde concentratie van urinezuur in de urine).
- In de hoge dosissen die gebruikt worden in de reumatologie (ontstekingsremmende
dosissen) moet u gecontroleerd worden op het mogelijk optreden van tekens van
overdosering. In geval van oorsuizingen, een verminderd gehoor of duizeligheid, moeten de
behandelingsmodaliteiten opnieuw geëvalueerd worden. Bij kinderen wordt het aanbevolen
om te controleren op salicylisme (vergiftiging door het gebruik van salicylpreparaten), in het
bijzonder in het begin van de behandeling.
- Het gebruik van dit geneesmiddel wordt niet aanbevolen tijdens de borstvoeding (zie rubriek
“Zwangerschap en borstvoeding”)

Veiligheidsinformatie specifiek voor de formulering:

· De zakjes van 1000 mg zijn niet geschikt voor gebruik bij kinderen die minder dan 50 kg
wegen.
· De zakjes van 500 mg zijn niet geschikt voor kinderen die minder dan 30 kg wegen in
analgetische en antipyretische indicaties, en voor kinderen die minder dan 20 kg wegen
in ontstekingsremmende (reumatische) indicaties.
· De zakjes van 250 mg zijn niet geschikt voor kinderen die minder dan 15 kg wegen.

Kinderen
· Het gebruik van ASPEGIC zonder medisch advies is afgeraden bij kinderen jonger
dan 2 jaar.
· Gebruik ASPEGIC niet zonder medisch advies bij kinderen die koorts hebben.
Kinderen jonger dan 12 jaar die waarschijnlijk koorts van virale oorsprong hebben: uw
arts zal enkel acetylsalicylzuur voorschrijven als andere geneesmiddelen onvoldoende
resultaten geven. Als uw kind naast koorts ook aanhoudend braakt en
bewustzijnsstoornissen of een abnormaal gedrag vertoont na de inname van ASPEGIC,
stop dan onmiddellijk de behandeling en raadpleeg een arts. Het zou immers kunnen
gaan om het syndroom van Reye, een zeer zeldzame maar soms dodelijke ziekte, die in
elk geval een dringende medische behandeling vereist. Tot nu toe kan er niet met
zekerheid een oorzakelijk verband aangetoond worden tussen de inname van
geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur en dit syndroom.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast ASPEGIC nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Het effect van de behandeling kan beïnvloed zijn als u ASPEGIC inneemt in combinatie met
sommige andere geneesmiddelen, onder andere:
- methotrexaat (gebruikt bij de behandeling van kanker of reumatoïde artritis). ASPEGIC mag
niet in combinatie gebruikt worden met methotrexaat in een dosis van meer dan 15
mg/week. Raadpleeg uw arts.
- middelen met plaatjesaggregatieremmende eigenschappen (die de bloedstolling tegengaan)
(bv. warfarine): Het gebruik van meerdere plaatjesaggregatieremmers verhoogt het risico op
bloedingen, evenals hun combinatie met heparine of verwante moleculen, orale
anticoagulantia of andere trombolytica. Dit mag enkel gebeuren door de behandelende arts.
- middelen tegen de afstoting van organen na transplantatie (ciclosporine, tacrolimus)
- middelen tegen een hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-inhibitoren)
- andere middelen tegen pijn en ontsteking (bv. steroïden of anti-inflammatoire
geneesmiddelen)
- middelen tegen jicht (probenecid)
- middelen gebruikt bij suikerziekte
- middelen gebruikt bij een te hoge bloeddruk
Naast bovenstaande middelen, kan ASPEGIC ook de werking van andere middelen verminderen
of versterken. Raadpleeg daarom altijd eerst uw arts vooraleer u ASPEGIC combineert met een
ander geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Omdat de inname van ASPEGIC de arbeid kan verlengen en de bevalling kan vertragen, moet de
inname ervan vermeden worden voor de bevalling. Gebruik ASPEGIC daarom niet tijdens het
derde trimester van uw zwangerschap.
Borstvoeding
Het gebruik van ASPEGIC is afgeraden tijdens de borstvoeding.

ASPEGIC poeder voor drank bevat lactose.
Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Aspegic
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Smaak Mandarijn
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Aspirine, Ontsteking, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Specifiek voor diabetici? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Aspégic 1000mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Aspégic 1000mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek