Astrexine Poeder 30g

Poeder 30g
3,80
3,80
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van chloorhexidine in de vorm van een poeder voor het ontsmetten en uitdrogen van wonden.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Astrexine is een antiseptisch middel en een ontsmettingsmiddel.
Astrexine is bestemd voor plaatselijke antiseptische en ontsmettende behandeling van oppervlakkige
huidletsels die besmet zijn of die kunnen superinfecteren.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Astrexine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen werden waargenomen:
· contactallergie
· ototoxiciteit (gevaar voor het oor) in geval van contact met het binnenoor
· ernstige longverwikkelingen in geval van inademing van grote hoeveelheden talk
· irritatie van de ogen, het middenoor of de slijmvliezen. Met water wassen in geval van
contact.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is chloorhexidinehydrochloride.
· De andere stof in dit middel is talk.

Hoe ziet Astrexine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Astrexine is een strooipoeder dat in een strooicontainer van 30 g zit.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· op brandwonden, open wonden en de navel van pasgeborenen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Vermijd contact met de ogen, het middenoor en de slijmvliezen.
· Adem het poeder niet in; wees daarom extra voorzichtig als u het poeder bij een kind of
zuigeling gebruikt.
· Bepaalde zepen kunnen het product onwerkzaam maken. Raadpleeg uw apotheker.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Astrexine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
· In het algemeen is er een scheikundige onverenigbaarheid met anionische stoffen, onder
andere met bepaalde zepen.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
· Astrexine is niet tegenaangewezen bij zwangere vrouwen.
· Alvorens borstvoeding te geven, moeten de borsten zorgvuldig gewassen worden om te
vermijden dat de zuigeling het poeder inneemt of inademt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
· Dit geneesmiddel bevat talk. Inademing van dit poeder kan longverwikkelingen veroorzaken.
· Was zorgvuldig de borsten alvorens borstvoeding te geven om te vermijden dat de zuigeling
het poeder inademt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Astrexine
Aflevervorm Poeder
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Chloorhexidine
Keyword Ontsmettend, Uitdrogend
Kleurloos available
Prikt niet available
Generisch middel? not available

Astrexine is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek