Balsoclase Dextromethorphan suikervrij Siroop 125ml

Siroop 125ml
6,42
Op voorraad
6,42
Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een een siroop.Suikervrij.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het is een geneesmiddel tegen de hoest (antitussivum).
Balsoclase Dextromethorphan wordt gebruikt voor de kortdurende symptomatische behandeling van
droge hoest en prikkelhoest bij volwassenen (vanaf 15 jaar).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

· Immuunsysteemaandoeningen: allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, netelroos,
plotse zwelling van de hals en het gezicht (Quincke-oedeem) of plotse hinder bij het
ademhalen, soms met piepende ademhaling (bronchospasme)
· Zenuwstelselaandoeningen: duizeligheid, slaperigheid
· Oogaandoeningen: verwijding van de pupillen (mydriase)
· Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid, braken, verstopping en door de
aanwezigheid van maltitol, risico op verteringsproblemen en diarree
· Huid- en onderhuidaandoeningen: jeuk, netelroos.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Balsoclase Dextromethorphan?
De werkzame stof in dit middel is :
· dextromethorfanhydrobromide, 15 mg per 5 ml drank.

De andere stoffen in dit middel zijn :
· methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, alcohol, vloeibaar maltitol,
puncharoma, natriumhydroxide, gezuiverd water.

Hoe ziet Balsoclase Dextromethorphan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Balsoclase Dextromethorphan is beschikbaar als drank zonder suiker in een fles van 125 ml, wat
overeenkomt met 25 maatlepels, en in een fles van 150 ml, wat overeenkomt met 30 maatlepels (1
maatlepel = 1 koffielepel = 5 ml).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Balsoclase Dextromethorphan niet innemen?
· U bent allergisch voor dextromethorfanhydrobromide of voor één van de stoffen die in dit
geneesmiddel zitten.
· Als u astma heeft
· Als u ademhalingsproblemen heeft
· Als u behandeld wordt met MAO-remmers (geneesmiddelen voorgeschreven bij bepaalde
depressieve toestanden)
· Als u borstvoeding geeft
· Bij kinderen (jonger dan 15 jaar)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Balsoclase Dextromethorphan?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Balsoclase Dextromethorphan inneemt.
· In geval van een chronische (langdurige) ziekte van de luchtwegen of longen met fluimhoest is
medisch advies noodzakelijk.
· In geval van een slijmhoest. In dat geval is de hoest een natuurlijk verdedigingsmiddel nodig
voor de afvoering van afscheidingen van de luchtpijptakken.
· Als de hoest slijmerig wordt, gepaard gaat met ophoesten en verwijderen van fluimen, koorts,
raadpleeg dan uw arts.
· Door de aanwezigheid van maltitol mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt in geval van
fructose-intolerantie (erfelijke metabolische ziekte).
· Want dit geneesmiddel bevat alcohol: het alcoholgehalte van de drank is 1,3% hetzij 0,05 g
alcohol per maatlepel van 5 ml.
· Door de aanwezigheid van alcohol is medisch advies noodzakelijk vóór de inname van dit
geneesmiddel in geval van een leverziekte of epilepsie.
· Neem in geval van koorts alsook in geval van verergering of geen verbetering na 4 tot 5
dagen geen hogere doses dan de aanbevolen, neem niet gelijktijdig een ander
antihoestmiddel in, maar RAADPLEEG UW ARTS.

Kinderen en adolescenten
De inname van dit geneesmiddel door kinderen jonger dan 15 jaar wordt afgeraden.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Balsoclase Dextromethorphan nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort
geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
· Neem met dit antihoestmiddel niet gelijktijdig een geneesmiddel in dat de afscheidingen van
de luchtpijptakken vloeibaar maakt (expectorans, mucolyticum).
· Neem niet gelijktijdig andere antihoestmiddelen in om de aanbevolen maximale doses niet te
overschrijden (zie rubriek "Hoe neemt u Balsoclase Dextromethorphan 15 mg/5 ml, drank
zonder suiker in?").
· Vermijd elk type mono-amino-oxidase-remmer in te nemen (MAO-remmers = geneesmiddelen
voorgeschreven bij bepaalde depressieve toestanden), want de gelijktijdige inname ervan kan
een serotoninerg syndroom veroorzaken wat zich uit in de vorm van diarree, snelle hartslag
(tachycardie), zweten, beven, verwardheid en zelfs coma.

· Als u andere onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel inneemt, meer bepaald:
o morfinederivaten (pijnstillers, antihoestmiddelen en substitutiebehandelingen)
o neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van psychosen)
o barbituraten (soort slaapmiddelen)
o benzodiazepinen (kalmeermiddelen)
o andere anxiolitica (kalmeermiddelen tegen angst) dan benzodiazepinen
(kalmeermiddelen)
o hypnotica (slaapmiddelen)
o kalmerende antidepressiva
o H1-antihistaminica (geneesmiddelen voor de behandeling van acute allergische
periodes)
o clonidine en aanverwanten (geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en migraine)
o baclofeen (geneesmiddel tegen krampen)
o thalidomide (geneesmiddel dat immuniteitsreacties onderdrukt), is het mogelijk dat de
onderdrukking van het centrale zenuwstelsel verergert. Dit veroorzaakt een
vermindering van de waakzaamheid wat het besturen van voertuigen en het gebruik
van machines gevaarlijk kan maken.

· Andere morfinederivaten (pijnstillers, antihoestmiddelen en substitutiebehandelingen) kunnen
een daling van het ademhalingsritme veroorzaken, in het bijzonder bij bejaarden.
· Een interactie is mogelijk met paroxetine, sertraline, fluvoxamine (geneesmiddelen voor de
behandeling van depressie), amiodaron, kinidine (geneesmiddelen tegen
hartritmestoornissen), haloperidol (geneesmiddel voor de behandeling van psychosen), want
deze geneesmiddelen worden door dezelfde leverenzymen gemetaboliseerd en kunnen zo de
dextromethorfanconcentratie in het bloed beïnvloeden.
· Als u gelijktijdig fluoxetine (geneesmiddel voor de behandeling van depressie) inneemt, is het
mogelijk dat uw arts de dosis Balsoclase Dextromethorphan aanpast, want fluoxetine heeft bij
bepaalde personen (trage metaboliseerders) een invloed op het metabolisme van dit
geneesmiddel.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Drink geen alcoholische dranken.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

· Tot op heden zijn er geen betrouwbare gegevens over misvorming bij dieren met
dextromethorfan.
· Klinisch lijken de resultaten van studies uitgevoerd op een beperkt aantal vrouwen een
bijzonder misvormend effect van dextromethorfan uit te sluiten.
· Aan het einde van de zwangerschap kunnen hoge doses, zelfs bij een korte behandeling, de
ademhaling van de pasgeborene onderdrukken.
· Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap kan langdurige inname van
dextromethorfan door de moeder, en dit aan gelijk welke dosis, aan de basis liggen van
ontwenningsverschijnselen bij de pasgeborene.
· Door de aanwezigheid van alcohol moet het gebruik van dit geneesmiddel tijdens de
zwangerschap worden vermeden.

Borstvoeding

· Dit geneesmiddel gaat over in de moedermelk.
· Te sterke doses dextromethorfan toegediend aan vrouwen die borstvoeding geven, kunnen
ademhalingspauzes geven of de zuigkracht van de zuigeling doen dalen. De inname van dit
geneesmiddel wordt bijgevolg afgeraden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Balsoclase Dextromethorphan kan lichte en voorbijgaande slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
wat gevaarlijk kan zijn voor bestuurders van voertuigen (auto’s…) en gebruikers van bepaalde
machines. Dit verschijnsel vermindert na meerdere innamen. Het kan nuttig zijn de behandeling ‘s
avonds te beginnen.
Dit verschijnsel wordt versterkt door de inname van alcoholische dranken.

Balsoclase Dextromethorphan bevat alcohol, maltitol, methylparahydroxybenzoaat en
propylparahydroxybenzoaat

· Alcohol: het alcoholgehalte van de drank is 1,3% hetzij 0,05 g alcohol per maatlepel van 5 ml.
Medisch advies is noodzakelijk vóór de inname van dit geneesmiddel in geval van een
leverziekte of epilepsie.
· Maltito l : indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
· Methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat: kunnen (mogelijk vertraagde)
allergische reacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Balsoclase
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Keyword Hoeststillend, Prikkelhoest, Suikervrij
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Balsoclase Dextromethorphan suikervrij is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek