Benerva 300mg Tabletten 20 stuks

Tabletten 20 stuks
4,49
4,49
Op voorraad
Geneesmiddel op basis van VIT B1. In de vorm van tabletten.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Helpen oplossen van tekorten aan vitamine B1 die zich uiten onder de vorm van pijn en/of ontstekingen van de zenuwen.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Benerva bevat thiamine. Dit is een vitamine van de B-groep genaamd vitamine B1.

Benerva is aangewezen bij de behandeling van toestanden te wijten aan vitamine B1-tekort. Deze
toestanden kunnen onder meer tot uiting komen onder de vorm van:
· pijn van verschillende aard
· verlammingen
· zwellingen (oedemen)
· hartaandoeningen
· geestesstoornissen

Benerva wordt voorgesteld voor de behandeling van aantastingen of ontstekingen van de perifere
zenuwen.

Vitamine B1-tekort wordt veroorzaakt door alcoholisme of door een geringere aanvoer in de voeding
zoals bij sommige diëten of bij slechte absorptie ter hoogte van de darm.

Bij personen in goede gezondheid zorgt een gevarieerde en evenwichtige voeding gewoonlijk voor de
vereiste hoeveelheid vitaminen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

1 tablet per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Huiduitslag werd zelden gemeld.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is thiaminehydrochloride (300 mg per tablet)
· De andere stoffen in dit middel zijn: povidon, talk, magnesiumstearaat; omhulling: acrylpolymerisaat,
natriumcarboxymethylcellulose, polyethyleenglycol.

Hoe ziet Benerva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Benerva is beschikbaar in verpakkingen van 20 maagsapresistente tabletten onder blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Wanneer u nog andere geneesmiddelen neemt. Vertel dat dan aan uw arts voordat u Benerva inneemt (zie “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
· Wanneer u ondervoed bent. Grote hoeveelheden vitamine B1 kunnen invloed hebben op de
stofwisseling van andere vitamines van de B-groep en de symptomen van tekorten versterken.
Als u suikerziekte heeft kunt u Benerva innemen. Volg de aanbevolen dosering.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of dat in het
verleden geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Benerva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan, of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Verwittig uw arts in het bijzonder wanneer u volgende geneesmiddelen inneemt:
· Thiosemicarbazone (geneesmiddel werkzaam tegen bepaalde virussen): neutraliseert de werking van vitamine B1.
· 5-fluorouracil (geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van bepaalde tumoren): neutraliseert de werking van vitamine B1.
· Zuurremmers (antacida): neutraliseren de resorptie van vitamine B1.
Bij ondervoede patiënten kunnen grote hoeveelheden vitamine B1 inwerken op het metabolisme van andere vitamines van de B-groep en de symptomen van tekorten versterken.

Test resultaten
Vitamine B1 kan een fout-positief resultaat geven voor de bepaling van urobilinogeen bij bepaalde urine testen.
Hoge dosissen vitamine B1 kunnen invloed hebben op de bepaling van de plasma concentratie van theofylline door bepaalde medische testen.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding vormt de inname van Benerva geen bezwaar.
Overschrijd de aanbevolen dosis niet.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Benerva heeft geen of weinig invloed op de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Benerva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type samenstellingen Aanvullend
Bevat Vitamine B1
Doelgroep Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder specifieke smaak
Keyword Vitamine B1
Generisch middel? not available
Zonder suiker? available

Benerva 300mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek