02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Bisacodyl Teva 10mg Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
5,20
Op voorraad
5,20
Geneesmiddel op basis van bisacodyl in de vorm van tabletten, te gebruiken bij constipatie, laxeermiddel.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddelengroep
Geneesmiddel gebruikt tegen verstopping.

Therapeutische indicaties
- Kortdurende behandeling van de symptomen van verstopping (constipatie);
- Vergemakkelijken van de stoelgang bij aambeien.
- Darmlediging vóór bepaalde medische ingrepen of onderzoeken van het maagdarmstelsel.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Als mogelijke nevenverschijnselen komen soms buikkrampen en diarree voor.
Misbruik kan irritatie (prikkeling) en een tekort aan kalium veroorzaken en, op lange termijn,
darmluiheid.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof dit middel is bisacodyl. Eén maagsapresistente tablet bevat 10 mg bisacodyl.
· De andere stoffen in dit middel zijn:
Lactose - Cellulose microcristallijn - Magnesium stearaat - Methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) 30 % dispersie (Eudragit L 30 D) - Methacrylzuur-methylmethacrylaat copolymeer (1:1) 12,5% oplossing (Eudragit L 12,5)- Talk- Titaan dioxide - Macrogolum 6000 - Simethicone 30% emulsie – Povidone.

Hoe ziet BISACODYL TEVA 10 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Maagsapresistente tabletten.
Doos met 12, 30 of 90 tabletten met maagsapresistente omhulling in blisterverpakking.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij kinderen jonger dan 10 jaar
- Als u last heeft van buikpijn waarvan de oorzaak ongekend is
- Bij een ontsteking van de dikke darm
- In geval van afsluiting van de darm
- In geval van acute buikaandoeningen
- In geval van ernstige uitdroging (dehydratatie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- BISACODYL TEVA 10 mg mag niet chronisch gebruikt worden. Het is aanbevolen BISACODYL TEVA 10 mg niet langer dan 7 opeenvolgende dagen te gebruiken.
- Als u bejaard bent of hartlijder of als u geneesmiddelen neemt die torsades de pointes kunnen veroorzaken of als u een persoon bent met een slechte nierfunctie, is het in sommige gevallen aan te raden de dosis te verlagen.
- BISACODYL TEVA 10 mg mag enkel toegediend worden aan kinderen na medisch advies.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek te lezen ‘Neemt u nog andere geneesmiddelen in?’.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast BISACODYL TEVA 10 mg nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking wil zeggen dat geneesmiddelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking kunnen beïnvloeden.
- Misbruik van dit geneesmiddel kan de werking van waterafdrijvende middelen (diuretica) en digitalisproducten beïnvloeden.
- Gezien het risico op torsades de pointes verhoogd is in geval van hypokaliëmie, is voorzichtigheid geboden bij patiënten die geneesmiddelen nemen die aanleiding geven tot torsades de pointes.
- Een tussenpauze van 2 uur moet in acht genomen worden tussen de inname van BISACODYL TEVA 10 mg en melkproducten of middelen tegen maagzuur (antacida), zoals bicarbonaat enz.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het is af te raden BISACODYL TEVA 10 mg in te nemen tijdens de eerste drie maanden van de
zwangerschap.
Borstvoeding
Hoewel Bisacodyl niet in de moedermelk terechtkomt, mag het tijdens borstvoeding enkel worden
gebruikt op voorschrift van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Geen bijzondere voorzorgen nodig.

BISACODYL TEVA 10 mg bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers
niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Bisacodyl
Keyword Laxerend
Generisch middel? available

Bisacodyl Teva 10mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Bisacodyl Teva 10mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek