02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Bisolvon 0.2% Druppels 100ml

Druppels 100ml
7,62
Op voorraad
7,62
Geneesmiddel voor een diepe, vastzittende hoest, in de vorm van een oplossing. Maakt de luchtwegen vrij en ter bestrijding van sinusitis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

BISOLVON is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de
luchtwegen die gepaard gaan met afscheiding van kleverig slijm:
- acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis
- chronische bronchopulmonale aandoeningen
- acute sinusitis, chronische sinusitis.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 4 à 8 ml oplossing, 3 x per dag.- Kinderen van 5 tot 10 jaar: 4 ml oplossing, 3 x per dag.- Kinderen van 2 tot 5 jaar: 2 à 4 ml oplossing, 2 tot 3 x per dag, afhankelijk van het gewicht van het kind.- Zuigelingen en kinderen tot 2 jaar: ong. 2 druppels oplossing/kg, 3 x per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLVON bijwerkingen hebben.

Soms: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag, braken, diarree,
duizeligheid en hoofdpijn.
Erg zeldzaam: allergische reacties zoals huiduitslag of bronchospasmen, angio-oedeem
(oedeem van het aangezicht, de lippen en/of de tong), anafylactische reacties.
Uitzonderlijk: verhoging van sommige leverenzymes.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof is: Broomhexinehydrochloride 2 mg/ml
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Wijnsteenzuur – Methylparahydroxybenzoaat – gezuiverd water.


Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik BISOLVON niet
Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van het
geneesmiddel.

Pas goed op met BISOLVON
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruik van BISOLVON
in combinatie met andere geneesmiddelen" te lezen.
Toevoeging van een vloeibaarmakend middel aan een hoeststillend middel is onlogisch.
Door de aciditeit van de oplossing is voorzichtigheid nodig bij
ulcuspatiënten.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van BISOLVON in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap
BISOLVON werd reeds bij een groot aantal vrouwen gebruikt tijdens de
zwangerschap of op vruchtbare leeftijd, zonder dat er stoornissen werden
vastgesteld. Zoals voor elk geneesmiddel echter, moet men de inname van BISOLVON vermijden gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

BISOLVON vermijden tijdens de borstvoeding.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en bediening van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van BISOLVON
Niet van toepassing.

Gebruik van BISOLVON in combinatie met andere geneesmiddelen
Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim,
erythromycine, doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van
antibiotica in de longen.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Bisolvon
Aflevervorm Druppels
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Slijmen, Suikervrij, Vastzittende hoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Bisolvon 0.2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek