02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Braunol 10% Gel 20g

Gel 20g
5,41
Op voorraad
5,41
Gel voor behandeling van besmettingen op wonden van diverse oorsprong.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Profylaxis en behandeling van besmettingen op wonden van diverse oorsprong. Profylaxis en behandeling van besmettingen veroorzaakt door bacteriën en schimmels.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Braunol
Oplossing voor cutaan en vaginaal gebruik.
Flessen van 30 ml, 100 ml, 250 ml, 500ml, 1000 ml en 5000 ml.
Braunol H Plus, Zeep
Oplossing voor cutaan gebruik.
Flessen van 250 ml, 500 ml, 1000 ml en 5000 ml.
Braunol Gel
Gel.
tubes met 20 g en 100 g en potten met 250 g en 750 g (niet gecommercialiseerd)
Braunol Tulle
Zalf in geïmpregneerd verbandgaas.
7,5 cm x 10 cm en 20 cm x 10 cm.
• Polyvidone jodium is een topisch anti-infectans. Het heeft een bactericide werking tegen
Gram (+) en Gram (-) kiemen, aanwezig op de huid (namelijk : Pseudomonas,
Streptokokken, Stafylokokken). Het is eveneens fungicide (namelijk op Candida albicans,
Dermatofyten), terwijl het ook sporocide en virucide eigenschappen heeft.
Braunol is een gebruiksklare oplossing van polyvidone jodium in water.
Braunol H Plus zeep is een gebruiksklare oplossing van polyvidone jodium met een
neutrale pH voor de reiniging van de huid, zonder irriterend te werken.
Braunol gel bevat geen vettige bestanddelen en is oplosbaar in water.
Braunol Tulle bevat een wateroplosbare zalf. Deze gebruiksvorm verzekert een langere
werkingsduur.
• Therapeutische indicaties :
Braunol
Ontsmetting van de huid en slijmvliezen.
Ontsmetting van wonden (met de onverdunde oplossing of als irrigatie met een verdunde
oplossing).
Urogenitale desinfectie, vóór catheterisatie of cystoscopie en ondersteunende behandeling bij vulvovaginitis.
Braunol H plus, zeep
Ontsmetting en reiniging van de gezonde huid en de handen in de heelkunde.
Ontsmetting en reiniging van de gezonde huid en de slijmvliezen bij patiënten.
Braunol Gel
Profylaxis en behandeling van besmettingen op wonden van diverse oorsprong.
Profylaxis en behandeling van besmettingen, veroorzaakt door bacteriën en schimmels
(bvb. bij catheterisatie).
Braunol Tulle
Profylaxis en behandeling van besmettingen op wonden van diverse oorsprong (bvb.
brandwonden, doorligwonden, verzweringen).
Profylaxis en behandeling van bacteriële besmettingen op huid en van schimmels (bvb.
etterige huidontstekingen, dermatosen als gevolg van een besmetting of een surinfectie
door bacteriën of schimmels).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 à 3 maal daags aanbrengen en eventueel afdekken met een verband.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Braunol bijwerkingen hebben.
- Een voorbijgaand branderig gevoel kan optreden.
- Lokale irritatie of sensibilisatie kunnen soms waargenomen worden in geval van dermaal
gebruik van polyvidon-jodium en in het bijzonder bij frequente toediening. Ook werden
enkele gevallen van urticaria en anafylactische shock gemeld na toediening van
polyvidonjodium.
- Eventuele systemische opname van jodium kan aanleiding geven tot onregelmatigheden in de werking van de schildklier en de testen die ermee verband houden kunnen gestoord zijn.
- De applicatie van polyvidone jodium op ernstige brandwonden of op grote open wonden
kunnen systemische effecten veroorzaken, analoog aan deze van jood, zoals metabole
acidose, hypernatriëmie en vermindering van de nierfunctie.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stoffen zijn
Braunol
Voor 1000 ml oplossing : Polyvidone jodium (bevat 10 % vrij jodium) 76,88 g.
Braunol H plus, Zeep
Voor 100 ml oplossing : Polyvidone jodium (bevat 10 % vrij jodium) 7,8 g.
Braunol Gel
Voor 1 g gel : Polyvidone jodium (bevat 10 % vrij jodium) 100 mg.
Braunol Tulle
Polyvidone jodium (bevat 10 % vrij jodium) : 1cm2 bevat 0,14 g zalf.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
Braunol
Voor 1000 ml oplossing : Natriumjodaat, Natriumhydroxyde, Natrium
dihydrogenofosfaat dihydraat, Macrogol 9 Lauryl Ether, Gezuiverd water tot 1000 ml.
Braunol H plus Zeep
Voor 100 ml oplossing : Natrium dihydrogenofosfaat, Natriumhydroxyde, Neutronyx S-
60, Gezuiverd water tot 100 ml.
Braunol Gel
Voor 1 g gel : P.E.G. 400, P.E.G. 4000, Natriumbicarbonaat, Water voor injectie tot 1 g.
Braunol Tulle
Voor 100 cm2 : P.E.G. 400, P.E.G. 4000, Natriumbicarbonaat, Water voor injectie tot 14
g, Katoengaas, Vaselinum album.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Braunol niet
• als u overgevoelig (allergisch) bent voor jodium of voor één van de andere bestanddelen
van Braunol.
• op grote oppervlakken of gedurende een lange tijd indien u een gestoorde
schildklierwerking heeft.
• samen met topische bereidingen op basis van kwikderivaten (zepen, oplossingen of
zalven).
• bij kinderen jonger dan 30 maanden.
• in geval van dermatitis herpetiformis
• voor en na radiojoodtherapie (tot het einde van de behandeling)
• gelijktijdig met topische geneesmiddelen die kwikderivaten bevatten
Pas goed op met Braunol
• Bij een langdurige behandeling of bij aanbrengen op een groot oppervlak Controleer zo
nodig de werking van de schildklier.
• Contact met de ogen vermijden.
• Regelmatig of langdurig gebruik dient vermeden te worden bij patiënten met
schildklieraandoeningen of bij patiënten die onder behandeling staan met lithium.
• Oudere patiënten met een verhoogd risico van iood-geïnduceerde hyperthyroïdie (vatbare
patiënten met autonome adenoma of functionele adenoma patiënten) dienen, tot 3
maanden na stopzetting van de behandeling, zorgvuldig onderzocht te worden voor
vroegtijdige symptomen van hyperthyroïdie en, indien nodig, moet de functie van de
schildklier gevolgd worden.
• Bij kinderen tussen 30 maanden en 5 jaar mag dit geneesmiddel niet zonder medisch
advies gebruikt worden.
• Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Braunol in
combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van Braunol in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Applicatie van polyvidone jodium bij de moeder gedurende de zwangerschap kan bij de
pasgeborene hypothyroïdisme veroorzaken. Gebruik van polyvidone jodium tijdens de
zwangerschap dient vermeden te worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Applicatie van polyvidone jodium bij de moeder gedurende de lactatie kan bij de pasgeborene
hypothyroïdisme veroorzaken. Gebruik van polyvidone jodium tijdens de
borstvoedingsperiode dient vermeden te worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Braunol
Polyvidone jodium niet gebruiken samen met topische bereidingen op basis van
kwikderivaten (zepen, oplossingen of zalven).
Gebruik van Braunol in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Gejodeerd povidon (joodpovidon) reageert met eiwitten en met bepaalde andere organische
verbindingen, bijv. componenten van bloed of etter, waardoor de werkzaamheid kan worden verminderd.
Bij gebruik van gejodeerd povidon in combinatie met desinfectantia die zilver,
waterstofperoxide of taurolidine bevatten, kan wederzijdse inactivatie optreden.
Jodium reageert met kwikzilververbindingen met de vorming van sterk caustisch kwikzilverjodide.
Effecten op diagnostische onderzoeken
Wegens de oxiderende activiteit van gejodeerd povidon in bepaalde diagnostische
onderzoeken, kunnen vals-positieve resultaten ontstaan (bijv. o-toluïdine of guaiac-hars voor
de bepaling van hemoglobine of glucose in de stoelgang en de urine).
Gejodeerd povidon kan de opname van jodium in de schildklier verminderen. Dit kan
schildklieronderzoeken verstoren (scintiscanning, bepaling van eiwitgebonden jodium,
diagnostische tests met radioactief jodium) en kan een behandeling met radioactief jodium
onmogelijk maken. Na behandeling met gejodeerd povidon mag binnen 1 tot 2 weken geen
nieuw scintigram worden uitgevoerd.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk B.Braun
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Aangewezen bij Wonden
Werkzaam bestanddeel Povidonjodium
Keyword Ontsmettend, Wondverzorging
Kleurloos not available
Prikt niet not available
Generisch middel? not available

Braunol 10% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek