02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Bronchosedal Mucus menthol Siroop 150ml

Siroop 150ml
7,73
Op voorraad
7,73
Geneesmiddel voor een productieve hoest, in de vorm van een hoestsiroop. Werkt slijmverdunnend bij aandoeningen van de luchtwegen en vergemakkelijkt het ophoesten. Bevat menthol.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol 20 mg/ml siroop bevat guaifenesine, dat een soort geneesmiddel is
dat een expectorans wordt genoemd. Het helpt diepzittende (productieve) hoest te verlichten door de
slijmen (mucus) los te maken en zo het ophoesten te vergemakkelijken en de luchtwegen vrij te maken.
Dit geneesmiddel is bestemd voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Indien u één van de volgende reacties ondervindt, STOP dan onmiddellijk de inname van dit
geneesmiddel en contacteer uw arts :
- Allergische reacties, met inbegrip van huiduitslag (die ernstig kan zijn en waarbij ook blaren of
afschilfering van de huid kunnen voorkomen) en jeuk.
Mildere effecten die kunnen voorkomen zijn :
- Misselijkheid of braken
- Maaglast
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen ? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel ?
De werkzame stof in dit middel is guaifenesine. Elke ml oplossing voor oraal gebruik bevat 20 mg
guaifenesine. Elke 10 ml oplossing voor oraal gebruik bevat 200 mg guaifenesine.
De andere stoffen in dit middel zijn : xanthaangom, natriumchloride, natriumsaccharine,
ammoniumglycyrrhizaat, citroenzuur, natriumcitraat, macrogol glycerol hydroxystearaat 40, levomenthol,
frambozenaroma (bevat ethanol, glucose en fructose), glycerol, macrogol 1500, propyleenglycol, ethanol,
gezuiverd water, natriumbenzoaat (E211), Ponceau 4R (E124), karamel (E150) (bevat glucose).
(Voor meer informatie over een deel van de bestanddelen zie rubriek 2).

Hoe ziet BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol eruit en hoeveel zit er in een verpakking ?
BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol 20 mg/ml siroop is een heldere tot licht opalescente rode vloeistof,
uitsluitend voor oraal gebruik.
Het is beschikbaar in een bruine glazen fles van 150 ml, met een kindveilige plastic dop.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken ?
Indien u allergisch (overgevoelig) bent voor guaifenesine of een van de andere bestanddelen 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel ?
Contacteer uw arts of apotheker als u :
- een hoest heeft gehad gedurende meer dan 7 dagen of als uw hoest terugkeert of gepaard gaat met
koorts, uitslag of aanhoudende hoofdpijn.
- een aanhoudende hoest heeft die kan worden veroorzaakt door astma.
- een hoest heeft waarbij heel veel slijmen worden opgehoest.
- lijdt aan ernstige lever- of nierproblemen.
- alcohol inneemt.

Verstoring van laboratoriumtests
Als u urinetests laat doen, is het belangrijk om de arts of verpleegkundige te vertellen dat u dit middel
neemt of onlangs hebt genomen, omdat het sommige resultaten kan beïnvloeden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen ?
Gebruikt u naast dit middel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts
of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Het is niet aanbevolen dit geneesmiddel in te nemen samen met andere geneesmiddelen tegen hoest die
bedoeld zijn om uw hoest te stoppen (antitussiva), omdat ze de werking van dit geneesmiddel kunnen
verstoren.

Waarop moet u letten met eten en drinken ?
U mag dit middel nemen met of zonder voedsel of drank.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
- Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding ? Vertel dat
dan aan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap,
tenzij op advies van de arts.
- Als u borstvoeding geeft, vraag dan raad aan uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel
gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er wordt niet verwacht dat dit middel invloed heeft op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te
gebruiken. Als u zich echter onwel voelt, mag u niet rijden of machines gebruiken.
- BRONCHOSEDAL MUCUS Menthol 20 mg/ml siroop bevat 4.7 vol% ethanol (alcohol), dit
is tot 400 mg per dosis en komt overeen met ongeveer 10 ml bier of 4 ml wijn per dosis van 10
ml. Dit kan schadelijk zijn voor personen die aan drankzucht lijden. Er moet met het
ethanolgehalte rekening gehouden worden bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven,
bij kinderen en bij groepen met een hoog risico zoals patiënten met lever- of nieraandoeningen of
epilepsie.
- Ponceau 4R (E124) – rode kleurstof - kan allergische reacties veroorzaken.
- 17,6 mg natrium per dosis van 10 ml. Daarmee moet rekening gehouden worden bij personen die
een gecontroleerd natriumdieet volgen.
- glucose en fructose. Indien uw arts u verteld heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
contacteer uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Bronchosedal
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Keyword Luchtwegen, Slijmen, Slijmoplossend, Vastzittende hoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Bronchosedal Mucus menthol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek