02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Brufen 400mg Tabletten 30 stuks

Tabletten 30 stuks
8,08
Op voorraad
8,08
Onstekingsremmend, pijnstillend en koortswerend middel in de vorm van filmomhulde tabletten op basis van ibuprofen.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel?


Dit geneesmiddel bevat ibuprofen. Ibuprofen vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, tandpijn, menstruatiepijn, pijn bij verkoudheid), remt ontstekingen en verlaagt de koorts.

Hoe mag je ibuprofen 400mg tabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel mag ingenomen worden vanaf de leeftijd van 12 jaar en een lichaamsgewicht van meer dan 40kg.
 • Neem maximaal 1 tablet per keer en maximaal 3 tabletten per dag in.
 • Laat 4 tot 6 uren tussen 2 innames.
 • De tablet mag je enkel breken waar een eventuele breukgleuf voorzien is.
 • Slik de tablet in zonder kauwen, met een half glas water.
 • Bij een gevoelige maag, neem je het geneesmiddel best in na het eten om maaglast te beperken.
 • Het geneesmiddel werkt na 30 tot 60 minuten en werking houdt tot 3-8u aan.
Let op!
 • Dit geneesmiddel interageert met andere geneesmiddelen. Contacteer ons om te weten of je dit geneesmiddel veilig kan innemen met je andere geneesmiddelen.
 • Neem geen ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Last hebt of in het verleden last gehad hebt van maagdarmklachten (-zweren of -bloedingen);
  • Hart-, nier- of leverproblemen hebt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Een aandoening hebt die de neiging tot bloeden verhoogt;
  • Lijdt aan een luchtwegaandoening zoals astma of allergie;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding
 • Dit geneesmiddel wordt bij voorkeur niet ingenomen tijdens de zwangerschap en mag NIET gebruikt worden tijdens het derde trimester van de zwangerschap.
 • Dit geneesmiddel mag tijdens de borstvoedingsperiode genomen worden indien het echt nodig is en enkel als kortdurende behandeling (3 dagen).

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Pijn, koorts, ontsteking.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 pilletje, driemaal per dag bij de maaltijd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan BRUFEN bijwerkingen veroorzaken, maar deze komen niet altijd bij iedereen voor. Stop de behandeling en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een van de volgende aandoeningen ervaart: - Zweren of bloeden uit de maag of darm. Lesies van de huid of slijmvliezen of andere tekenen van een allergische huidreactie. Voorbeelden zijn blaarachtige dermatosen die lijken op een brandwonde (Stevens-Johnson en Lyellsyndroom), een huidaandoening met roodheid en vernietiging van de oppervlakkige lagen van de huid (exfoliërende dermatitis) of zwelling van de huid, lippen, tong, keel (angio-oedeem). Deze reacties zijn zeer zeldzaam, maar ernstig. Het risico van het ontwikkelen van dit type van reactie is het grootst aan het begin van de behandeling.de het vaakst waargenomen bijwerkingen zijn: Spijsverteringsstoornissen en diarree. Andere mogelijke bijwerkingen zijn: Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, duizeligheid, duizeligheid, slapeloosheid, angst, depressie, nervositeit, verwarring, emotionele labiliteit, vermoeidheid, allergieën, overgevoeligheid waaronder anafylaxie (de belangrijkste uiting van een directe allergie), spijsvertering, braken (van bloed), misselijkheid, constipatie, buikpijn of pijn in de bovenbuik, maagzuurgraad, zwelling, winderigheid, verminderde eetlust, droge mond, mondzweer, bloed in de ontlasting, maagontsteking, darmontsteking, slokdarmontsteking of, in zeer zeldzame gevallen, alvleesklierperforatie, maag- of darmperforatie, verslechtering van bepaalde inflammatoire aandoeningen van de maag of de darm (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of hemorragische rectocolitis).Hart en bloedvaten: Bloeddruk te hoog of te laag, hartfalen, abnormale hartsamentrekkingen, licht verhoogd risico op hartaanval (hartinfarct) of beroerte. Bloed: Verminderde bloedplaatjes of rode of witte bloedcellen, problemen met bloedstolling. Ademhaling: Astma of verergering van astma, ademhalingsmoeilijkheden, luchtwegcontracties (bronchospasme).
Lever en nieren: geelzucht, abnormaal leveronderzoek, lever- of nierbeschadiging in verschillende vormen (insufficiëntie, celvernietiging, ontsteking, hepatorenesyndroom), toename van de hoeveelheid urine, aanwezigheid van bloed in de urine, aanwezigheid van excretieproducten in het bloed, blaasontsteking. Huid en haar: Jeuk, galbulten, rode vlekken, roodheid van de huid, perceptie van abnormale huidsensaties, haaruitval, gevoeligheid voor daglicht, een ernstige huidreactie genoemd overgevoeligheid syndroom (DRESS syndroom) kan optreden. De symptomen van overgevoeligheid zijn huiduitslag, koorts, gezwollen lymfeklieren en verhoogde eosinofielen (een type witte bloedcel). Oren en ogen: rinkelen in de oren, gehoorverlies, gezichtsverlies, droge ogen, schade aan de oogzenuw.Andere effecten: Waterretentie of oedeem, rinitis, infectie van de oogzenuw, ontsteking van de hersenen of het ruggenmerg hersenvlies (meningitis) zonder infectie, met koorts en coma: dit effect is waarschijnlijker bij mensen met bindweefselziekten (b.v. lupus), een tijdelijk branderig gevoel in de mond of keel kan optreden met Brufen-pillen.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Ibuprofen 400 mg, microkristallijne cellulose, croscarmellose-natrium, lactosemonohydraat, colloïdaal kiezelzuuranhydraat, natriumlaurilsulfaat, magnesiumstearaat, hypromellose 6mPa.s, hypromellose 5mPa.s, talk, titaandioxide (E171).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem nooit BRUFEN in als je allergisch bent voor ibuprofen of een van de andere bestanddelen in dit geneesmiddel (vermeld in rubriek 6) of voor een ander ontstekingsgeneesmiddel, waaronder acetylsalicylzuur (bijv. aspirine). - Als je ooit overgevoeligheidsreacties hebt gehad na eerder gebruik van andere ontstekingsgeneesmiddelen, waaronder acetylsalicylzuur (bijv. aspirine). Symptomen zijn onder andere astma, bronchospasme, rinitis, galbulten, zwelling van de huid, lippen, tong, keel (angio-oedeem) - Als je bloedingen of perforaties in de maag of darm hebt gehad bij een eerdere behandeling met een ontstekingsmedicijn. - Als je lijdt aan bepaalde aandoeningen die de neiging tot bloedingen vergroten. - Als je lijdt of hebt geleden aan maag- of darmaandoeningen, zoals zweren, bloedingen of bepaalde ontstekingsziekten (bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of rectocolitis hemorragie). - Als je lijdt aan ernstige nierfalen. - Als je lijdt aan ernstig hartfalen. - Als je lijdt aan ernstig leverfalen. - Als je zwanger bent in het derde trimester. - Bij kinderen jonger dan 12 jaar. Overschrijd de aanbevolen dosering of behandelingsduur niet. Bespreek je behandeling met je arts of apotheker voordat je Brufen inneemt: als je hartproblemen hebt, zoals hartfalen, angina pectoris (pijn op de borst) of als je een hartaanval hebt gehad, bypassoperaties, perifere hartziekte (slechte bloedsomloop in benen of voeten door vernauwde of verstopte slagaders) of een beroerte (waaronder "minislagaders" of voorbijgaande ischemische aanvallen (TIA's)). - Als je een hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterol, een familieanamnese van hartziekte of beroerte hebt, of een roker bent, neem dit geneesmiddel dan niet langer in dan de aanbevolen duur in deze bijsluiter: 3 dagen in geval van koorts en 5 dagen in geval van pijn.- Als je nier-, lever- of hartproblemen hebt, geneesmiddelen gebruiken die het urinevolume verhogen (diuretica), of bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen (angiotensineconverterende enzymremmers), moet de werking van je nieren worden gecontroleerd. Brufen kan acuut nierfalen veroorzaken. Bij uitgedroogde kinderen en adolescenten bestaat het risico op nierfalen. - Als je bejaard ben zal je eerder last hebben van bijwerkingen, vooral in de maag of darm. Bovendien moet de werking van je nieren worden gecontroleerd. - Als je maag- of darmproblemen hebt. Meld ongewone klachten aan je arts of apotheker. Je arts kan je een gecombineerde behandeling met een beschermingsmiddel geven als je problemen hebt met de bloedstolling. Brufen kan de bloedingstijd verlengen, omdat Brufen de symptomen van een infectie kan maskeren. - Als je uitgedroogd bent (zowel voor volwassenen als voor kinderen). - Als je last hebt van allergieën, hooikoorts, chronische zwelling van het neusslijmvlies en sinussen, adenoïdenvegetatie of chronische obstructieve longziekte, omdat het risico op vernauwing van de luchtwegen met ademhalingsproblemen (bronchospasme) groter is. - Als je lijdt aan astma, chronische rinitis of allergische aandoeningen of als je bronchiaal bronchospasme hebt gehad. Brufen kan bronchiale samentrekkingen, netelroos of zwelling van huid, lippen, tong, keel (angio-oedeem) veroorzaken. Er is een hoger risico op aseptische meningitis. - Als je al andere medicijnen gebruikt, lees dan ook "Andere medicijnen gebruiken". Raadpleeg je arts als een van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is of in het verleden van toepassing is geweest. De laagste effectieve dosis dient altijd te worden gebruikt om het risico op bijwerkingen te minimaliseren.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mylan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Keyword Ontsteking, Pijn, Koorts
Cat Keyword Vakantie, Wintervakantie
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? not available
Zonder suiker? not available

Brufen 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Brufen 400mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Ibuprofen is een pijnstiller met mogelijk ernstige bijwerkingen afhankelijk van de dosering. Tot een dagdosis van 1200mg (3x 400mg per dag) zijn de risico's op maag- en darmklachten, hart- en vaatproblemen en nierbelasting beperkt. Bij hogere doseringen stijgt het risico op dit soort bijwerkingen. Neem daarom als volwassene nooit meer dan 400mg ibuprofen per keer, 3x per dag in zonder doktersadvies. Raadpleeg de bijsluiter voor een correcte dosering bij kinderen. Neem je reeds andere geneesmiddelen, lijdt je aan nierinsufficiëntie, hartfalen, diabetes, infecties of ben je ouder dan 65 jaar? Ook dan raadpleeg je best je huisarts vooraleer je een behandeling met ibuprofen opstart.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek