9,4 / 10
 • Charlotte uit Zulte schreef:
  Correcte levering
  Levering snel en goede service
 • Peter uit Lierde schreef:
  Altijd perfect en correcte levering !!!!
  Als je iets vraagd krijg je direct aantwoord 👍👍👍
 • Kurt uit Hever schreef:
  Snelle levering aan correcte prijzen
  Positief

Buprophar 400mg Tabletten 30 stuks

Gneesmiddel op basis van ibuprofen in de vorm van tabletten. Werkt pijnstillend, ontstekingswerend en ontzwellend en is aangewezen voor het behandelen van acute en chronische ontstekingen zoals artrose, tenniselleboog, verstuikingen, tandpijn, keelpijn en hoofdpijn.

6,26
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

 • Voor 19u besteld, morgen in huis.
 • Gratis levering vanaf 39 euro via Pickup afhaalpunten
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Geneesmiddelengroep
Buprophar is een geneesmiddel tegen lichte tot matige pijn en koorts.

Therapeutische indicaties
Ibuprofen wordt toegepast bij de behandeling van de verschijnselen van lichte tot matige pijn en koorts.
Zoals elk geneesmiddel kan Buprophar bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Maagzweer, perforatie of maagdarmbloedingen, vooral bij bejaarden. Braakneigingen, braken, diarree, winderigheid, constipatie, verteringsstoornissen, buikpijn, bloed in de stoelgang, bloedbraken, verergering van ontsteking van de dikke darm, en van de ziekte van Crohn werden gemeld na inname van ontstekingsremmers. Minder frequent werd maagontsteking vastgesteld.

Volgende bijwerkingen kunnen optreden:
- overgevoeligheidsreactie aan ibuprofen die gepaard gaan met huiduitslag en jeuk.
- Sterke overgevoeligheidsreacties. Tekenen hiervan kunnen zijn: opgezwollen gezicht, tong en strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, bloeddrukverlaging of ernstige shocktoestand. Bij het optreden van deze symptomen, die al bij het eerste gebruik kunnen voorkomen, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.
- Maagpijn, misselijkheid, pijn in de bovenbuik, maagzuur, gestoorde spijsvertering, diarree, verstopping, braken, opgezwollen gevoel, winderigheid, verminderde eetlust, ulceratieve stomatitis (ontsteking van het mondslijmvlies gepaard gaande met zweervorming). In zeldzame gevallen en afhankelijk van de ingenomen dosis kunnen volgende bijwerkingen  optreden : maagdarmzweer, bloed in de ontlasting of maag-darmbloedingen, ontsteking van alvleesklier en maag-darmstelsel, problemen met de lever en geelzucht.
- Aandoeningen aan de nieren zoals een plotse onvoldoende werking van de nieren bij personen met een verminderde nierfunctie, vermeerderde urinelozing, blaasontsteking en bloedwateren.
- Duizeligheid, hoofdpijn, zenuwachtigheid, slapeloos- en lusteloosheid, depressie, verwarring, hallucinatie (wanen) slaperigheid, stuipen en kiemvrije hersenvliesontsteking.
- Ernstige huidreacties zoals huiduitslag met rode verkleuring en blaasvorming (b.v. erythema exsudativum multiforme). Uitzonderlijk ontstaan ernstige huidinfecties en complicaties van de zachte weefsels tijdens varicella (waterpokken). Blaasvormige huidreactie. Ook Stevens Johnson syndroom en toxisch epidermale necrolyse.
- Aandoeningen door veranderingen in het bloed en bloedarmoede. Thrombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes), neutropenie (tekort aan bepaalde witte bloedcellen), agranulocytose
(tekort aan bepaalde witte bloedcellen), aplastische anemie (vorm van bloedarmoede), hemolytische anemie (vorm van bloedarmoede)
- Hoge bloeddruk, hartfalen en vochtophoping werden vastgesteld bij een behandeling met anti-inflammatoire producten. Geneesmiddelen zoals Buprophar kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte.
- Moeilijke ademhaling en uitzonderlijk kan er ook een astma-aanval voorkomen.
- Verergering van astma
- Rode huiduitslag, jeuk, netelroos, haaruitval, afschilferende huidontsteking en zonnelichtgevoeligheid.
- Oorsuizen, gehoorverlies, troebel en/of verminderd zicht, donkere vlekken en/of veranderingen in kleurwaarnemingen. Droge ogen en mond, neusverkoudheid en tandvleesabces.
- Oedeem (vochtophoping).
Bovengenoemde verschijnselen verdwijnen doorgaans snel na het stoppen van de inname van ibuprofen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke omhulde tablet bevat 200 of 400 mg ibuprofen.
- De andere stoffen in dit middel zijn Maïszetmeel - Gepregelatineerd zetmeel - Watervrij colloïdaal silica - Stearinezuur - Sucrose - Polyethyleen glycol 6000 - Povidone - Perfectamyl gel 45 - Polysorbaat 80 - Talk - Calciumcarbonaat - Titanium dioxide - Erythrosine rood E127 - Carnauba was.

Hoe ziet Buprophar eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Omhulde tabletten – oraal gebruik.
Blisterverpakking bevattende 30 omhulde tabletten.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of voor andere niet steroïdale anti-inflammatoire producten.
- Als u in het verleden reacties vertoonde na inname van acetylsalicylzuur (aspirine) of andere, niet-steroïdale anti-inflammatoire producten zoals vernauwing van de luchtwegen, astmaaanval, zwelling van het neusslijmvlies of huidreacties.
- Als u lijdt aan of in het verleden heeft geleden aan een maag- of darmbloeding of perforatie na inname van anti-inflammatoires producten.
- Als u een actieve of een zich herhalende maagzweer of maagbloedingen heeft of gehad heeft.
- Als u lijdt aan ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen.
- Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen).
- Vanaf het begin van de zesde maand van de zwangerschap (zie ook rubriek “Zwangerschap en borstvoeding”)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Als u bepaalde ziekten van het immuunsysteem heeft (systemische lupus erythematodes en andere collageenaandoeningen),
- Als u maag- en darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) heeft. Deze ziekten kunnen verergeren.
- Als u een hoge bloeddruk heeft of een verzwakte hartfunctie en ook bij een verminderde functie van de nieren en de lever.
- Als u al allergische reacties heeft gehad (vb. huidreacties) op andere geneesmiddelen, indien u lijdt aan astma, hooikoorts, neuspoliepen en, in geval van langdurige slijmvliesontstekingen of ziekten die leiden tot vernauwing van de luchtwegen. In al deze gevallen is de kans op een overgevoeligheidsreactie groter.
- Als u uitdrogingsverschijnselen vertoont. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt.
- Als u een heelkundige ingreep heeft ondergaan. Speciaal medisch toezicht is nodig wanneer Buprophar gebruikt wordt onmiddellijk na een belangrijke heelkundige ingreep.
- De kans op bijwerkingen wordt geminimaliseerd door de laagste doeltreffende dosis gedurende de kortst mogelijke tijd te gebruiken.
- Indien u een beroerte of hartproblemen heeft of gehad heeft of wanneer u denkt dat u tot
een risicogroep behoort (hoge bloeddruk, hoge cholesterolspiegels, diabetes, of indien u rookt) moet u de behandeling vooraf bespreken met een arts of apotheker. Geneesmiddelen zoals Buprophar kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling.
- Bij langdurig gebruik van hoge doses voor aandoeningen die niet in deze bijsluiter vermeld
staan, kan hoofdpijn ontstaan. Deze hoofdpijn dient niet behandeld te worden met nog hogere doses.
- Bij langdurig gebruik van Buprophar is een opvolging van nieren, lever en bloedbeeld nodig.
- Bij langdurig gebruik is bijzondere aandacht vereist voor de nierfunctie. Over het algemeen kan dagelijks gebruik van pijnstillers, met name de combinatie van verschillende pijnstillers, leiden tot blijvende schade met risico op nierfalen (analgetische nefropathie).
- Het gebruik van Buprophar kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen die trachten zwanger te worden.
- Bij oudere mensen kunnen bijwerkingen met ontstekingsremmende geneesmiddelen vaker optreden, voornamelijk maagdarmbloedingen en perforatie.
- Bij een voorgeschiedenis van maagdarmaandoeningen, vooral bij oudere mensen, is het aangewezen bij het optreden van alle ongewone buikpijn (vooral maagdarmbloeding) een arts te consulteren vooral bij het begin van de behandeling.
- Maagdarmbloeding, maagzweer of perforatie kunnen voorkomen en worden niet noodzakelijk voorafgegaan van waarschuwingstekenen of beperken zich niet tot patiënten met een voorgeschiedenis van dergelijke aandoeningen. De behandeling dient onmiddellijk gestopt te worden.
- Bij het ontstaan van huiduitslag, slijmvliesletsels of enig ander teken van overgevoeligheid moet de behandeling gestopt worden.
- Het gebruik van Buprophar bij varicella (waterpokken) dient vermeden te worden.
- Gelieve ook de rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Buprophar” te lezen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Inname met andere geneesmiddelen” te lezen.
Indien de klachten aanhouden, veranderen of terugkeren, de arts raadplegen.
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruik van Buprophar in combinatie met acetylsalicylzuur (aspirine) of andere ontstekingsremmende geneesmiddelen, glucocorticoïden (geneesmiddelen die cortisonachtige stoffen bevatten) en bloedverdunnende middelen is niet aangewezen.
Als u reeds een behandeling volgt met bloeddrukverlagende (antihypertensiva) middelen, waterafdrijvende middelen (diuretica), hartglycosiden, glucocorticoïden, lithium, methotrexaat, tacrolimus, ciclosporine, corticosteroïden, bloedverdunners (zoals warfarine), antibloedplaatjesaggregatiemiddelen, serotonine-heropname inhibitoren (SSRIs), zidovudine of fenytoine, raadpleeg dan uw arts alvorens Buprophar te nemen.
Bepaalde anticoagulantia (tegen stolling) (bv. acetylsalicylzuur /aspirine, warfarine, ticlopidine), bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-inhibitoren zoals captopril, bèta-receptorblokkerende medicijnen, angiotensine II-antagonisten), …… en zelfs bepaalde andere geneesmiddelen kunnen de behandeling met ibuprofen beïnvloeden of kunnen erdoor beïnvloed worden. Vraag daarom altijd raad aan een arts voor u ibuprofen samen met andere medicijnen gebruikt.

Gebruikt u naast Buprophar nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is aangeraden Buprophar tijdens of na de maaltijd in te nemen. Het is eveneens belangrijk voldoende te drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Het gebruik van Buprophar kan de vruchtbaarheid schaden en is niet aangewezen bij vrouwen die trachten zwanger te worden.
Raadpleeg tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap een arts alvorens Buprophar te gebruiken.
Tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap mag Buprophar niet meer gebruikt worden
wegens een verhoogd risico op verwikkelingen voor moeder en kind tijdens de geboorte.
Borstvoeding
Het werkzaam bestanddeel ibuprofen wordt in zeer geringe concentraties opgenomen in de moedermelk. Aangezien tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de zuigeling bekend zijn, kan het kortstondig gebruikt worden, in de aanbevolen dosis voor de behandeling van pijn en koorts. Neem in dit geval Buprophar best in juist na de borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid is aanbevolen aangezien slaperigheid of duizeligheid zich kunnen voordoen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Buprophar bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder smaak
Werkzaam bestanddeel Ibuprofen
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Pijnstillend? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Buprophar 400mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,4 / 10
 • Charlotte uit Zulte schreef:
  Correcte levering
  Levering snel en goede service
 • Peter uit Lierde schreef:
  Altijd perfect en correcte levering !!!!
  Als je iets vraagd krijg je direct aantwoord 👍👍👍
 • Kurt uit Hever schreef:
  Snelle levering aan correcte prijzen
  Positief