02/793 09 34

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Buscopan 10mg Impexeco Omhulde tabletten 50 stuks

Omhulde tabletten 50 stuks
11,00
Op voorraad
11,00
Geneesmiddel voor de behandeling van spasmen van het maagdarmkanaal, de gal, de urinewegen en menstruatiepijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Krampen in de spijsvertering, de gal, de urinewegen en de genitaliën.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Neem deze medicatie altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts of apotheker het voorschrijft. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker. -Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: 1 tot 2 tabletten, 3 tot 5 keer per dag, niet meer dan 100 mg (= 10 tabletten) per dag. -Kinderen jonger dan 6 jaar: zoals voorgeschreven door de arts, zonder meer dan 1,5 mg/kg/24uur. -Buscopan is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan1 jaar.Slik de tabletten in zonder te kauwen, met een beetjevloeistof.Neem dit geneesmiddel niet langer dan 7 dagen in zonder medisch advies.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, maar die komen niet altijd bij iedereen voor. Immuniteitsproblemen - allergische reacties, vooral huidreacties (netelroos, jeuk, huiduitslag, huiduitslag, huiduitslag) - ademhalingsmoeilijkheden - zeldzame gevallen van shock Vasculaire aandoeningen - daling van de bloeddruk, duizeligheid, gezichtsroodheidOculaire aandoeningen -tijdelijke gezichtsstoornissen, verwijde pupillen, verhoogde druk in het oogAlsu na toediening van Buscopanpijn in het oog ervaart met roodheid en gezichtsverlies, raadpleeg dan een oogarts. Hartproblemen - hogere hartslag - darmziekten - droge mond -remming van demotiliteit van het maagdarmkanaal - minderzweten- huid- en onderhuidse aandoeningen - minderzweten-urineretentie (niet in staat omde blaas te legen) Als u bijwerkingen ondervindt, praat dan met uw arts ofapotheker.Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in dezebijsluiter wordengenoemd

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Butylhyoscinebromide 10 mg.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem nooit Buscopan:- als u allergisch bent voor butylhyoscinebromide of een van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel die in rubriek 6 worden genoemd - tijdens de zwangerschap en de lactatie - als u lijdt:- prostaat adenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van het volume) van de prostaatklier met urineretentie (onvermogen om de blaas te legen) - onbehandelde hoeksluiting glaucoom (verhoogde druk in het oog) - vernauwing van de maag, darmatonie (afname van de darmtoon),mechanische obstructie van het maag-darmkanaal, megakolon (permanente dilatatie van de dikke darm) - te hoge hartslag - myasthenia gravis (abnormale vermoeidheid van de spieren) - een zeldzame erfelijke ziekte van intolerantie voor bepaalde suikers (zie rubriek 2, "Buscopancontient") - bij kinderen jonger dan 1 jaar. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen - Het is noodzakelijk om de behandeling na verloop van tijd en volgens de symptomen te beperken. Raadpleeg de arts:- als de pijn niet overgaat of toeneemt - in geval van koorts, misselijkheid, braken, doorgangsstoornissen, malaise of bloed in de ontlasting in verband met pijn - in geval van urinewegproblemen: frequent plassen, moeite met plassen, pijn bij het plassen, lumbale pijn. - Voorzichtigheid is geboden bij:- patiënten die waarschijnlijk darm- of urinewegobstructie hebben - patiënten met een onregelmatig hartritme - bij ouderen. - Het wordt niet aanbevolen om Buscopan toe te dienen in geval van gastro-esofageale refluxziekte. - Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen. - Als u al andere medicijnen gebruikt, lees dan ook de rubriek "Andere geneesmiddelen en Buscopan". Praat met uw arts of apotheker voordat u Buscopan inneemt. Kinderen Gebruikditgeneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen. Andere geneesmiddelen en BuscopanInformatieuwarts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, onlangs heeft gebruikt of mag gebruiken. Altijd medisch advies inwinnen alvorens verschillende geneesmiddelen te combineren:- Buscopan kan, in combinatie met bepaalde geneesmiddelen, hun werking versterken of een eigeneffecthebben:geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen voor bepaaldepsychiatrische aandoeningen),allergiegeneesmiddelen, andere anticholinergica zoalstiotropium of ipratropium (geneesmiddel voor ademhalingsmoeilijkheden), kinidine en disopyramide(behandeling van hartritmestoornissen), en amantadine (een antiparkaamaticus). - Deeffecten van bepaalde geneesmiddelendie de hartslag verhogen (bèta-mimetica) kunnen door Buscopan worden verhoogd. -Omgekeerd kan Buscopan het effect vangeneesmiddelen die de motiliteit van demaagstimuleren(metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon)verminderen.Buscopan meteten, drinken en alcoholNiet van toepassing.Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Nietgebruiken tijdens de zwangerschap of bij hetgeven van borstvoeding.Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger bent of van plan bentzwanger te worden, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordatu dit geneesmiddel gebruikt.Het besturen van voertuigen enhet gebruik van machinesBuscopanveroorzaakt soms problemen met het zicht en duizeligheid.Buscopan bevat sacharose (één suiker). Neem dit geneesmiddel niet in als uw artsu heeft geïnformeerd overeen intolerantie voor bepaalde suikers. Neem contact met hem op voor meerinformatie

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Buscopan
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Krampen
Effect Krampstillend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Darmkrampen, Krampen
Generisch middel? not available

Buscopan 10mg Impexeco is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Buscopan 10mg Impexeco

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Impexeco is een firma die aan neven-import doet, dat wil zeggen producten uit andere landen importeren naar België. Het geneesmiddel zelf is niet verschillend dus de samenstelling is dezelfde. Enkel de verpakking kan verschillend zijn.

Pi Pharma is een firma die aan neven-import doet, dat wil zeggen producten uit andere landen importeren naar België. Het geneesmiddel zelf is niet verschillend dus de samenstelling is dezelfde. Enkel de verpakking kan verschillend zijn.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek