02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Buscopan Forte 20mg Omhulde tabletten 30 stuks

Omhulde tabletten 30 stuks
14,99
Op voorraad
14,99
Geneesmiddel op basis van butylhyoscine bromide, in omhulde tabletten. Aangewezen voor de symptomatische behandeling van abdominale krampen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het is aangewezen voor de behandeling van krampen van het spijsverteringskanaal, de galwegen, de urinewegen en de geslachtsorganen. Bijvoorbeeld bij galblaas- of nierkolieken, spastisch colon (ook prikkelbare darm genoemd), krampen van de slokdarm en de maag, krampen bij diarree of maagdarmontsteking.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 tablet 3 tot 5 keer per dag indien nodig. Niet langer dan 7 dagen gebruiken zonder medisch advies.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Als u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van Buscopan Forte en neem contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de afdelingspoedeisende hulp van een ziekenhuis in uw buurt. Deze bijwerkingen komen soms voor (treden bij maximaal 1 op de 100 mensen op):
 Shock (snelle daling van de bloeddruk, bleekheid, agitatie, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge verwijding van de bloedvaten als gevolg van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
 Dyspnoe (ademhalingsproblemen, kortademigheid of beklemd gevoel op de borst), vaak als gevolg van een allergische reactie.
Vertel het uw arts als u één van de volgende bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen zijn een teken van een overgevoeligheidsreactie voor de werkzame stof van dit geneesmiddel en komen soms voor (treden op bij maximaal 1 op de 100 mensen):
 Gevallen van anafylactoïde reacties (jeuk, huiderupties, urticaria, roodheid van de huid) en andere overgevoeligheidsreacties; angio-oedeem (zwelling van de huid (bijvoorbeeld van de keel of de tong) met ademhalingsproblemen en/of jeuk en huiduitslag).
Andere bijwerkingen
Soms (treden op bij maximaal 1 op de 100 mensen):
 verhoging van het hartritme (tachycardie)
 droge mond (xerostomie)
 vertraging van de darmtransit
 verminderde transpiratie (dyshidrose)
Zelden (treden op bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)
 bloeddrukval
 duizeligheid
 roodheid van het gezicht
 urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)
 voorbijgaande gezichtsstoornissen
 verwijding van de pupil
 verhoging van de druk binnen in het oog
Als u na de toediening van Buscopan Forte oogpijn krijgt in combinatie met rode vlekken en gezichtsverlies, raadpleeg dan een oogarts.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is: Butylhyoscine bromide 20 mg. De andere stoffen in dit middel zijn: Povidon – Lactose monohydraat – Microkristallijne cellulose – Magnesiumstearaat – Opadray II.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 u bent allergisch voor butylhyoscine bromide of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 tijdens de zwangerschap en de borstvoeding
 als u lijdt aan:
- prostaatadenoom (goedaardige prostaattumor), hypertrofie (toename van volume) van de prostaat met urineretentie (onvermogen om de blaas volledig te ledigen)
- niet behandeld geslotenhoekglaucoom (verhoogde druk in het oog)
- maagvernauwing, darmatonie (afgenomen darmspanning), mechanische maagdarmobstructie, megacolon (blijvende verwijding van het colon)
- te hoog hartritme
- ernstige myasthenie (abnormale vermoeidheid van de spieren)
- een zeldzame erfelijke aandoening van intolerantie voor bepaalde suikers (zie rubriek 2, «Buscopan Forte bevat»).
 bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 Het is absoluut noodzakelijk om de behandelingsduur te beperken en af te stemmen op de symptomen. Raadpleeg uw arts:
–als de pijn niet voorbij gaat of verergert
–in geval van koorts, misselijkheid, braken, problemen met de stoelgang, zich onwel voelen of bloed in de stoelgang gepaard gaande met pijn
–bij urinestoornissen: frequent urineren, moeilijk urineren, pijn bij het urineren, lendenpijn.
 Voorzichtigheid is geboden bij:
–patiënten die gemakkelijk intestinale of urinaire obstructies ontwikkelen
–patiënten met een onregelmatig hartritme
–oudere personen.
 Toediening van Buscopan Forte is niet aanbevolen bij gastro-oesofagale reflux.
 Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
Kinderen
Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen jonger dan 6 jaar zonder uw arts te raadplegen. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Buscopan Forte nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Vraag uw arts altijd om advies voordat u verschillende geneesmiddelen gaat combineren:
 Buscopan Forte kan, als het samen met bepaalde geneesmiddelen wordt gebruikt, hun werking of zijn eigen effect versterken: geneesmiddelen tegen depressie, antipsychotica (geneesmiddelen tegen bepaalde psychiatrische aandoeningen), geneesmiddelen tegen allergie, andereanticholinergica zoals tiotropium of ipratropium (geneesmiddelen tegen ademhalingsproblemen), kinidine en disopyramide (behandeling van hartritmestoornissen) en amantadine (middel tegen Parkinson).
 De effecten van bepaalde geneesmiddelen die het hartritme verhogen (bètamimetica), kunnen door Buscopan Forte worden versterkt.
 Omgekeerd kan Buscopan Forte het effect remmen van geneesmiddelen die de maagmotiliteit stimuleren (metoclopramide, cisapride, alizapride, domperidon).
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Buscopan Forte geeft soms aanleiding tot gezichtsstoornissen en duizeligheid. Daarom is voorzichtigheid geboden en moet de patiënt eventuele gevaarlijke taken zoals rijden of machines bedienen vermijden wanneer hij één van deze bijwerkingen gewaarwordt.
Buscopan Forte bevat lactose. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Buscopan
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Krampen, Prikkelbare darm syndroom
Effect Krampstillend
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Butylscopolamine
Keyword Darmkrampen, Krampen
Specifiek voor diabetici? available

Buscopan Forte 20mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Buscopan Forte 20mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Je drinkt best geen light dranken als je last hebt van diarree. Light dranken bevatten vervangsuikers die aanleiding kunnen geven tot diarree.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek