02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Cacit Vit D3 1000/880 Zakjes 90 stuks

Zakjes 90 stuks
39,29
Op voorraad
39,29
Voedingssupplement op basis van calciumcarbonaat en vitamine D3, in zakjes, met citroensmaak.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Osteoporose, calciumsupplement.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1 zakje per dag, op te lossen in een glas water.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals ieder medicijn kan Cacit Vitamine D3 nevenwerking vertonen.
Nier- en urinewegproblemen: een verhoogd gehalte aan calcium in de urine alsook in het bloed komen niet vaak voor.
Verteringsproblemen: weinig: constipatie, flatulentie, misselijkheid, maagpijn en diarree.
Problemen van de huid: zelden: jeuk, roodheid en urticaria.
Als er een nevenwerking optreedt die niet in de bijsluiter staat, dient er contact opgenomen te worden met de arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Calciumcarbonaat 2500 mg (= 1000 mg of 25 mmol elementair calcium), cholecalciferolconcentraat 880 IE, watervrij citroenzuur, maleïnezuur, gluconolacton, maltodextrine, natriumcyclamaat, natriumsaccharinaat, citroenaroma (bevat sorbitol, mannitol, d-gluconolacton, dextrine, Arabische gom, citroenolie), rijstzetmeel, kaliumcarbonaat, a-tocoferol, gehydrogeneerde sojaolie, gelatine, sucrose, maïszetmeel.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Bijzondere waarschuwingen:
- Cacit Vitamine D3 bevat sucrose. Patiënten met een zeldzame erfelijke aandoening zoals fructose intolerantie, glucose-galactose malabsorptie of sucrose-isomaltose insufficiëntie mogen dit geneesmiddel niet innemen.
Bijzondere voorzorgen:
- Gedurende een langdurige behandeling wordt geadviseerd de serumcalciumspiegel en de nierfunctie te volgen via serumcreatinine bepalingen. Dit is voornamelijk belangrijk voor oudere patiënten die gelijktijdig een behandeling volgen met hartglycosiden of diuretica (zie rubriek 4.5) en bij patiënten met een hoog risico op kalkvorming. In geval van hypercalciëmie of tekenen van falen van de nierfunctie moet de behandeling worden verminderd of onmiddellijk worden stopgezet.
- Vitamine D3 moet met voorzichtigheid worden toegediend bij patiënten met falende nierfunctie en de calcium- en fosfaatspiegel in het bloed moet worden gevolgd. Het risico op het calcificeren van de zachte weefsels moet in consideratie worden genomen. Bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie wordt vitamine D niet in de vorm van cholecalciferol gemetaboliseerd en moet dus een andere vorm van vitamine D worden gebruikt.
- Calcium/vitamine D3 zakjes moeten met voorzichtigheid worden voorgeschreven bij patiënten die lijden aan sarcoïdosis omdat mogelijkerwijs de omzetting van vitamine D in zijn actieve metaboliet is toegenomen. Deze patiënten moeten worden gecontroleerd betreffende de hoeveelheid calcium in het serum en de urine.
- Calcium/vitamine D3 zakjes moeten met voorzichtigheid worden toegediend bij geïmmobiliseerde patiënten met osteoporose en dit door het verhoogde risico op hypercalciëmie.
- Bij het voorschrijven van andere geneesmiddelen die vitamine D3 (440 I.E. of 880 I.E.) bevatten moet men rekening houden met de hoeveelheid vitamine D3 in de zakjes. Additionele hoeveelheden van calcium en vitamine D moeten worden ingenomen onder medische begeleiding. Bij deze patiënten dient de serumcalciumspiegel en de urinaire calciumexcretie te worden gecontroleerd.
- Cacit vitamine D3 zakjes zijn niet voor kinderen.
4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
- Digitalis en andere hartglycosiden: de orale toediening van calcium in combinatie met vitamine D doet de toxiciteit van digitalis toenemen (risico van hartritmestoornissen). Strikte medische supervisie is vereist en indien nodig het controleren van het elektrocardiogram (ECG) en de calciëmie.
- Bisfosfonaat of natriumfluoride: het wordt aangeraden een periode van minstens twee uur in acht te nemen voordat calcium wordt ingenomen (risico van verminderde gastro-intestinale absorptie van bisfosfonaat of natriumfluoride).
- Thiazidediuretica: de urinaire uitscheiding van calcium vermindert waardoor wordt aanbevolen om de serumcalciumspiegel te controleren.
- Fenytoïne of barbituraten kunnen het effect van vitamine D verminderen ten gevolge van metabole inactivatie.
- Glucocorticosteroïden kunnen het effect van vitamine D doen afnemen.- Tetracyclines oraal gebruikt: het wordt aanbevolen om na inname een periode van minstens drie uur in acht te nemen vooraleer calcium wordt ingenomen (calciumzouten verlagen de absorptie van tetracyclines).
- Mogelijkerwijs is er interactie met voedsel (dat bv oxaalzuur, fosfaten of fytinezuur bevat).
4.6. Zwangerschap en borstvoeding
Cacit Vitamine D3 500/440 mag worden gebruikt gedurende de zwangerschap en borstvoeding. De dagelijkse inname mag evenwel niet 1500 mg calcium en 600 IE vitamine D3 overschrijden.Omwille van de hoge dosis vitamine D3 mag Cacit Vitamine D3 1000/880 niet worden gebruikt gedurende de zwangerschap en borstvoeding. Tijdens de zwangerschap moet een overdosering van cholecalciferol worden vermeden.
- In dierstudies is aangetoond dat overdosering van vitamine D gedurende de zwangerschap leidt tot teratogene effecten.
- Bij de mens dient overdosering van cholecalciferol te worden vermeden omdat permanente hypercalciëmie kan leiden tot lichamelijke en mentale retardatie, supravalvulaire aortastenose en retinopathie bij het kind. In verscheidene casusbeschrijvingen is echter gerapporteerd dat na toedienen van zeer hoge doses aan de moeder bij hypoparathyreoïdie, normale kinderen werden geboren.
Vitamine D en zijn metabolieten gaan over in de moedermelk.
4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en van het vermogen om machines te bedienen
Er is geen onderzoek verricht met betrekking tot de effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cacit
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Smaak Citroen
Keyword Beendergestel, Botontkalking, Calcium, Calcium en vitamine D
Generisch middel? not available
Zonder suiker? not available

Cacit Vit D3 1000/880 is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cacit Vit D3 1000/880

Osteoporose of botontkalking ontstaat wanneer er meer bot wordt afgebroken dan aangemaakt. Daardoor worden je botten fragieler en verhoogt de kans dat je iets breekt.

De volgende maatregelen worden aanbevolen, zowel preventief als tijdens een behandeling van osteoporose:
  • vermijd overgewicht.
  • vermijd drastisch diëten.
  • beweeg voldoende bv. 30 minuten wandelen per dag (fietsen en zwemmen hebben weinig tot geen voordelig effect op osteoporose).
  • eet gezond bv. met voldoende zuivelproducten (1g calcium per dag).
  • vermijd roken en alcohol.
  • in geval van tekort aan vitamine D en/of calcium kan je een supplement innemen.
Indien deze maatregelen onvoldoende zijn, zal je huisarts een behandeling met een geneesmiddel overwegen.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek