02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Canestene Gyn vaginale crème + 3 applicators Vaginale crème 20g

Vaginale crème 20g
8,87
Op voorraad
8,87
Geneesmiddel op basis van clotrimazole in de vorm van een vaginale crème, voor de behandeling van vaginale infecties.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Canestene Gyn Clotrimazole crème voor vaginaal gebruik bevat clotrimazol. Clotrimazol 
behoort tot een bepaalde groep middelen: de zogenaamde imidazolen. Het is een 
geneesmiddel tegen schimmelaandoeningen. Daarnaast werkt het ook tegen bepaalde 
bacteriën. 
Canestene Gyn Clotrimazole crème wordt gebruikt voor de behandeling van: 
• Ontsteking van het vaginaslijmvlies (vaginitis) veroorzaakt door schimmels (meestal 
Candida), 
• Trichomonas (een geslachtsziekte) en infecties veroorzaakt door bacteriën gevoelig voor 
clotrimazol. Om zeker te zijn van het uitroeien van Trichomonas-infecties kan naast een 
trichomonacidum aanvullend Canestene Gyn Clotrimazole crème voor vaginaal gebruik 
toegediend worden.
Dit geneesmiddel is vooral geschikt voor patiënten met een tamelijk droge vagina, en waar 
een optimale verdeling van de werkzame substantie in de vaginaruimte onzeker of 
problematisch zou kunnen zijn. Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt voor de behandeling 
van ontstekingen van de uitwendige vrouwelijke en/ of mannelijke geslachtsorganen. 
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 
uw arts

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker. 
Canestene Gyn Clotrimazole crème is enkel bestemd voor vaginaal gebruik. 
De gebruikelijke dosering is: 
• 1% crème: 1 behandeling per dag moet gedurende 6 opeenvolgende dagen toegediend worden. 
• 2% crème: 1 behandeling per dag moet gedurende 3 opeenvolgende dagen toegediend 
worden. 
• 10% crème: 1 behandeling gedurende 1 dag is meestal voldoende. 
Bij schimmelontsteking van de huid en de slijmvliezen van de uitwendige vrouwelijke 
geslachtsorganen en van de uitwendige mannelijke geslachtsorganen, en om een herhaling 
van de ontsteking te vermijden, moet de partner gelijktijdig plaatselijk met Canestene Gyn 
Clotrimazole crème voor vaginaal gebruik behandeld worden. De crème wordt ingewreven. 
Hoe te gebruiken 
De crème voor vaginaal gebruik wordt het beste ’s avonds, voor het naar bed gaan, zo diep 
als mogelijk ingebracht: 1 applicatorvulling (ca. 5 g). 
• De crème wordt het beste ingebracht in een rugliggende positie, de benen lichtjes 
opgetrokken en gespreid (zie gebruiksaanwijzing applicator). 
• De arts kan zelf, na het onderzoek, de crème voor vaginaal gebruik inbrengen. 
• De applicator van de crème voor vaginaal gebruik wordt slechts eenmaal gebruikt. Voor 
elke toepassing moet een nieuwe applicator genomen worden. 

Wat te doen indien te veel gebruikt?
Wanneer u te veel van Canestene Gyn Clotrimazole heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts, apotheker of Antigifcentrum (070/245.245). Neem de verpakking indien
mogelijk mee, wanneer u advies gaat vragen.
Overdosering na lokale toediening is praktisch niet mogelijk.

Wat te doen indien u stopt met gebruiken?
Beëindig de behandeling niet voortijdig. Als u de behandeling voortijdig stopzet, zullen de 
ziekteverschijnselen heroptreden. 

Wat te doen indien vergeten te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Wanneer u het geneesmiddel 
vergeet aan te brengen, moet u gewoon op het volgende tijdstip de behandeling hervatten. 

Hoe bewaren?
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Canestene Gyn Clotrimazole 1% crème voor vaginaal gebruik: Voor dit geneesmiddel zijn er 
geen speciale bewaarcondities.
Canestene Gyn Clotrimazole 2% crème voor vaginaal gebruik: Voor dit geneesmiddel zijn er 
geen speciale bewaarcondities.
 Canestene Gyn Clotrimazole 10% crème voor vaginaal gebruik: Bewaren beneden 25°C. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is 
de uiterste houdbaarheidsdatum. 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. 
In zeldzame gevallen kan men huidreacties vaststellen. 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze 
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
Canestene Gyn Clotrimazole 1% crème voor vaginaal gebruik 
• De werkzame stof in Canestene Gyn Clotrimazole crème is: clotrimazol 10 mg 
• De andere stoffen in Canestene Gyn Clotrimazole crème zijn: sorbitan monostearaat, 
polysorbaat 60, cetylpalmitaat, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, gezuiverd water 
voldoende voor 1 g crème 

Canestene Gyn Clotrimazole 2% crème voor vaginaal gebruik 
• De werkzame stof in Canestene Gyn Clotrimazole crème is: clotrimazol 20 mg 
• De andere stoffen in Canestene Gyn Clotrimazole crème zijn: sorbitan monostearaat, 
polysorbaat 60, cetaceum, cetylstearylalcohol, 2-octyldodecanol, benzylalcohol, 
gezuiverd water voldoende voor 1 g crème

Canestene Gyn Clotrimazole 10% crème voor vaginaal gebruik 
• De werkzame stof in Canestene Gyn Clotrimazole crème is: clotrimazol 0,1 g 
• De andere stoffen in Canestene Gyn Clotrimazole crème zijn: sorbitan monostearaat, 
polysorbaat 60, cetaceum, cetylstearylalcohol, isopropylmyristaat, benzylalcohol, 
gezuiverd water voldoende voor 1 g crème 

Hoe ziet Canestene Gyn Clotrimazole crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Tubes met 30, 35, 20 of 5 g crème voor vaginaal gebruik. 

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
• Als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Als u allergisch bent voor cetylstearylalcohol (één van de hulpstoffen van het product) 
• Tijdens uw menstruatieperiode. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
De efficiëntie en veiligheid van bepaalde producten zoals spermicida, condooms en 
pessariums (baarmoederringen) kunnen verminderd zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Canestene Gyn Clotrimazole nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat 
kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst ander 
geneesmiddelen gaat gebruiken ? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol ? 
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Zwangerschap 
Onderzoeken hebben geen aanleiding gegeven tot het verwachten van schadelijke gevolgen
voor de moeder en het kind. Niettemin wordt aanbevolen tijdens de eerste 3 maanden van 
de zwangerschap het advies van uw arts in te winnen vooraleer dit geneesmiddel te 
gebruiken. 
Tijdens de zwangerschap moet de Canestene Gyn Clotrimazole crème voor vaginaal gebruik
door de arts ingevoerd worden of moeten de Canestene Gyn Clotrimazole tabletten voor 
vaginaal gebruik gebruikt worden die zonder applicator in de schede gebracht kunnen 
worden. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. 
Borstvoeding 
Over gebruik tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing. 

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Gynocanestene
Aflevervorm Vaginale crème
Type product Geneesmiddel
Aangewezen bij Vaginale infectie
Keyword Vaginale infectie
Generisch middel? not available

Canestene Gyn vaginale crème + 3 applicators is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek