02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Cardio aspirine 100mg Omhulde tabletten 84 stuks

Omhulde tabletten 84 stuks
10,75
Op voorraad
10,75
Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur (aspirine) in de vorm van tabletten, om dagelijks in te nemen als bloedverdunner.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het werkzame bestanddeel van Cardioaspirine maagsapresistente tabletten is acetylsalizuur. 
Cardioaspirine dient ter behandeling en voorkoming van sommige hart-, hersen- en bloedvaatziekten. 
Gebruik dit middel alleen na overleg met uw arts.
Dit geneesmiddel kan gebruikt worden bij:
Behandeling van:
• acuut hartinfarct, 
• instabiele hartkramp (instabiele angina pectoris), 
• sommige chirurgische ingrepen op kranslagaders (bypass, vernauwde kransslagaders (coronaire 
angioplastie)) 
• bij gebruik van een kunstnier met ader- of slagaderverbinding (dialyse-shunt).
Preventie (voorkomen) van:
• het opnieuw optreden van een hartinfarct (secundaire preventie), 
• een bloedsomloopsonderbreking in de hersenen of een beroerte, evenals bij het Kawasaki-syndroom (een aandoening die vooral bij de zuigeling en kleuter optreedt).
• een eerste hartinfarct (primaire preventie) bij bepaalde risicogroepen (bekende familiale 
voorgeschiedenis van slagaderverkalking, suikerziekte, jicht, verhoogde bloeddruk of stoornissen 
van het vetgehalte in het bloed).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Neem contact op met uw arts bij:
• Oorsuizingen (tinnitus). 
Dit kan een symptoom zijn van salicylisme (aspirine-overdosis). Andere symptomen omvatten: 
hardhorigheid, vermoeidheid, duizeligheid, dorst, overmatig diep ademhalen, braken. Dit kan 
veroorzaakt worden door langdurig gebruik van hoge doseringen. Oudere personen zijn 
gevoeliger dan jonge volwassenen. Uw arts kan uw behandeling stoppen.
Andere bijwerkingen omvatten:
• Maagklachten, maag-darmbloedverlies, maagzweren, zwarte stoelgang en niet direct 
waarneembaar bloedverlies dat kan leiden tot bloedarmoede door ijzergebrek
• Zeldzame overgevoeligheidsreacties (asthma syndroom, aanvallen van ademnood, 
huidreacties, ademhalingsproblemen, maag-darmklachten, hartproblemen, allergische shock)
• Nierstoornissen
• Leverstoornissen
• Acuut nierfalen. Vooral bij patiënten met een bestaande ontoereikende nierwerking, of met een
hartzwakte, levercirrose, aantasting van de nierbloedvaatjes of bij gelijktijdige behandeling 
met diuretica (waterafdrijvende middelen).
Urinezuuruitscheiding wordt beïnvloed door salicylaten. Dit is o.a. van belang voor jichtpatiënten.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Cardioaspirine?
- De werkzame stof in dit middel is: acetylsalicylzuur. Elke tablet bevat 100 mg acetylsalicylzuur.
- De andere stoffen in dit middel zijn: cellulosepoeder, maïszetmeel, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer, natriumlaurylsulfaat, polysorbaat 80, talk, tri-ethylcitraat.

Hoe ziet Cardioaspirine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Maagsapresistente tabletten.
14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 84, 90, 98 en 500 (10 x 50) maagsapresistente tabletten verpakt in 
blisterverpakking.
Mogelijks worden niet alle verpakkingsgroottes gecommercialiseerd.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Cardioaspirine niet gebruiken?
• U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
• Als u zweren heeft aan de maag of de twaalfvingerige darm (begin van de dunne darm, of 
duodenum)
• Als u een ernstig verhoogde neiging of voorbeschiktheid heeft tot bloedingen
• In toestanden met risico op bloedingen
• Als u tegelijkertijd stollingsremmende middelen gebruikt (ter voorkoming van bloedklontering) 
zoals warfarine of heparine
• Als u een tekort aan glucose-6-fosfaatdehydrogenase (een stofwisselingsenzyme) heeft
• Als u astma heeft of als u een bekende overgevoeligheid (allergie) heeft voor salicylaten, niet-steroïdale ontstekingsremmers of tartrazine (een kleurstof)
• Als u een ernstig verminderde nierwerking heeft
• Als u zwanger bent, vooral tijdens de laatste 3 maanden
• Als u een ernstig verminderde leverwerking heeft, voornamelijk in geval van langdurig gebruik 
van grote hoeveelheden Cardioaspirine.
• Bij ernstige hartproblemen
• In geval van gelijktijdig gebruik van methotrexaat (bij dosissen van 15 mg of meer per week).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cardioaspirine?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt, als een van de onderstaande 
kenmerken van toepassing is op u,:
• Als u last heeft van allergieën (bijv. hooikoorts, veelvuldige neuspoliepen, netelroos, huidreacties,
jeuk) of van chronische infectie van de luchtwegen, of als u overgevoelig bent (allergie) voor 
bepaalde ontstekingsremmers. U loopt dan het risico op een astma-aanval. Als u een astma-aanval
heeft, stop de behandeling en neem contact op met uw arts. Bekende overgevoeligheid voor niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen is een absolute aanwijzing om dit middel niet te 
gebruiken.
• Als u in het verleden maag- of darmzweren heeft gehad
• Als u in het verleden maag- of darmbloedingen heeft gehad
• Als u lijdt aan spijsverteringsstoornissen 
• Als u in het verleden bloedingsproblemen heeft gehad
• Als u leverproblemen heeft. Het kan langer duren voordat uw lichaam dit middel heeft 
afgebroken
• Als u nierproblemen heeft
• Als u bloedcirculatiestoornissen heeft
• Als u een tekort heeft aan glucose-6-fosfaat dehydrogenase (een bepaald enzym)
• Als u last heeft van jicht
• Langdurig gebruik van hoge doseringen wordt afgeraden, omdat dit zou kunnen leiden tot 
chronische nieraandoeningen
• Als u al wat ouder bent. U loopt dan een verhoogd risico op bijwerkingen zoals salicylisme. De gevoeligheid verschilt sterk van persoon tot persoon
• Als u zwanger wordt tijdens de behandeling. Het wordt aangeraden dan te stoppen met de 
inname van dit middel.
• Als u dit geneesmiddel aan een kind met koorts jonger dan 12 jaar wil geven. Dit geneesmiddel 
bevat acetylsalicylzuur (aspirine) en kan schadelijk zijn voor het kind. U dient uw arts of 
apotheker te raadplegen. Zie ‘Gebruik bij kinderen’
• Kort voor of na het trekken van tanden of kiezen, of als u een chirurgische of tandheelkundige 
ingreep moet ondergaan. Overleg dan met uw arts
• Kort voor of kort na alcoholgebruik geen acetylsalicylzuur (aspirine) innemen.

Gebruik bij kinderen
Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur (aspirine). Niet gebruiken zonder medisch advies bij 
kinderen jonger dan 12 jaar die koorts hebben.
Bij kinderen jonger dan 12 jaar, bij wie een virale griepaandoening, influenza B of windpokken 
(waterpokken) vermoed wordt, zal de arts geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur alleen 
voorschrijven wanneer andere middelen geen resultaat hebben. Indien bij deze aandoeningen na 
inname van aspirine bewustzijnsstoornissen en aanhoudend braken optreden, dan kan dit een teken 
zijn van het Reye-syndroom. Het Reye-syndroom is een zeer zeldzame en soms levensbedreigende 
ziekte, die onvoorwaardelijke en onmiddellijke medische behandeling vereist. Een verband tussen de 
inname van geneesmiddelen die acetylsalicylzuur bevatten en het optreden van het Reye-syndroom is 
tot op heden niet met zekerheid bewezen. In elk geval is het noodzakelijk bij deze en eerder genoemde
verschijnselen de behandeling te onderbreken en onmiddellijk uw arts te raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Cardioaspirine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of 
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat 
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig 
heeft.
Het effect van de behandeling kan worden beïnvloed wanneer acetylsalicylzuur wordt ingenomen 
samen met andere geneesmiddelen tegen:
• bloedklonters (bv. warfarine) 
• het afstoten van organen na een transplantatie (cyclosporine, tacrolimus) 
• hoge bloeddruk (bv. diuretica en ACE-remmers) 
• pijn en ontsteking (bv. steroïden of ontstekingsremmers, corticoïden) 
• jicht (probenecide) 
• kanker of reumatoïde artritis (methotrexaat).
• neerslachtigheid, depressieve toestanden, stemmingsstoornissen (vb. SSRI’s (selectieve serotonine 
reuptake inhibitoren))
• hartstoornissen (vb. digoxine)
• suikerziekte (diabetes) (vb. insuline, hypoglykemiërende sulfamiden)
• slapeloosheid, angsten (vb. barbituraten)
• epilepsie (vb. valproïnezuur)
Indien u reeds behandeld wordt met één van de bovenvermelde geneesmiddelen, wordt aanbevolen uw
arts te raadplegen voordat u aspirine gebruikt.
Indien u regelmatig aspirine inneemt, raadpleeg dan eerst uw arts voor u andere medicatie gebruikt 
(inclusief vrij afleverbare geneesmiddelen).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Vermijd het gebruik van alcohol wanneer u aspirine inneemt. Alcohol verhoogt de toxiciteit van 
aspirine op de maag.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Gebruik dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode uitsluitend op advies 
van de arts. Niet gebruiken gedurende de eerste 3 maanden en de laatste 3 maanden van de 
zwangerschap.
Aan vrouwelijke patiënten die zwanger worden tijdens een behandeling, wordt aangeraden te stoppen 
met de inname van dit middel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cardio
Aflevervorm Omhulde tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Bloedstolling
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Keyword Bloedverdunner, Dagelijks gebruik
Generisch middel? not available

Cardio aspirine 100mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek