02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Cleen Enema pediatric oplossing voor rectaal gebruik Lavement 66ml

Lavement 66ml
4,93
Op voorraad
4,93
Medicatie voor obstipatie bij kinderen vanaf 2 jaar op basis van natrium en fosfaat, in de vorm van een rectale buis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De symptomatische behandeling van verstopping (constipatie) waarvan de oorzaak inhet onderste deel van de darm gelegen is.
De voorbereiding op chirurgische ingrepen en endoscopisch onderzoek van het rectum(onderzoek van de endeldarm waarbij een buigzame buis via de anus naar binnenwordt geschoven).
De voorbereiding van de bevalling (bij hardnekkige verstopping). Dit moet steeds ondertoezicht van een arts gebeuren. 


Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Kinderen van 2 jaar tot twaalf jaar oud:De aanbevolen dosis is 1 fles van 66 ml Fleet enema pediatric (levert een dosis van 59ml) niet meer dan 1 maal per dag of zoals aangegeven door uw arts. 

Dien dit geneesmiddel niet toe bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw
arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.

Dien Cleen enema pediatric altijd rectaal (via de aars) toe.

Toedieningwijze:

- Houd de flacon rechtop en verwijder de beschermdop.
- Neem de juiste houding aan of laat de patiënt de juiste houding aannemen (zie hieronder en op de doos).
- Breng de canule (de tip van de flacon) voorzichtig in de endeldarm.
- Druk de flacon zachtjes leeg. Dit voorkomt irritatie en beschadiging. Let op bij oudere personen of bij personen met problemen aan de endeldarm (bijvoorbeeld bij aambeien).
- Verwijder de canule uit de darm. Dankzij een speciaal ontwikkelde terugslagklep zal er geen lekkage van de stoelgang optreden bij het ontspannen van de flacon.
- Blijf in de aangenomen houding liggen (of laat de patiënt zo liggen).
- Na 2 tot 5 minuten zal u (of de patiënt) voldoende drang tot ontlasting voelen en kan u (of de patiënt) de darmen leegmaken.
- Gooi de flacon na gebruik weg.

Houding van de patiënt (zie ook op de doos):

Kinderen:
- Een kind wordt normaal op zijn linkerzijde gelegd, maar u mag het ook met het
gezicht naar beneden leggen, als dit comfortabeler is.
- Jonge kinderen kan u op hun rug leggen. Door de beentjes naar boven te heffen kan
u de bips goed naar voor brengen. Spreid de bips een beetje open en breng zachtjes
de tip van de flacon in de richting van de navel binnen.

Bijkomende maatregelen:
- Vermijd regelmatig of landurig gebruik. Dit kan leiden tot gewenning. Pas eventueel uw eet- en levensgewoonten aan.
- Drink voldoende heldere vloeistof om uitdroging tegen te gaan.
- Stop met dit geneesmiddel en verwittig uw arts als u geen ontlasting na gebruik krijgt. Normaal gebeurt dit binnen 5 minuten na toediening.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook Cleen enema pediatric bijwerkingen
hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties zoals urticaria (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van
bultjes) en pruritis (jeuk).

Stofwisselings- en voedingsstoornissen

Uitdroging (dehydratatie), verstoring van het elektrolytenevenwicht.

Maagdarmstelselaandoeningen

Misselijkheid, braken, opgezette buik (abdominale distensie), diarree, pijn ter hoogte van
de maag of de darm, branderig gevoel aan de aars.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Rillingen, irritatie of beschadiging van de aars of endeldarm, prikkelingen, jeuk en pijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Fleet enema pediatric: 1 fles van 66 ml levert een dosis van 59 ml. Deze bevat 2,2.gnatrium. Elke 59 ml dosis bevat 10,7 g (18,1% g/v) natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat en4,7g (8,0% g/v) dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat.


De andere stoffen zijn: benzalkoniumchloride, dinatriumedetaat en gezuiverd water.Het glijmiddel op de canule is witte, zachte paraffine.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Cleen enema pediatric niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Als u lijdt aan een megacolon (vergroting van de dikke darm);
- als u lijdt aan een darmversmalling of een onvolledige opening van de anus;
- als u lijdt aan de ziekte van Hirschprung (blokkering van de dikke darm);
- als u lijdt aan paralytische ileus (verstoorde darmbeweging);
- als uw dokter u heeft verteld dat u mogelijk een blinde darmontsteking (appendicitis) heeft;
- als u een doorboorde of geblokkeerde darm heeft;
- als u lijdt aan een ontstekingsziekte van de darm (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
- Wanneer u bloed van onduidelijke oorsprong heeft in de ontlasting;
- als u een zoutloos dieet volgt;
- als uw nieren onvoldoende werken;
- bij congestieve hartinsufficiëntie (het hart kan het bloed niet meer door het lichaam pompen);
- als u zich ziek en dorstig voelt;
- bij maagpijn;
- bij kinderen onder de 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met en Cleen enema pediatric?
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.
- Bij verzwakte personen.
- Als u één van volgende aandoeningen heeft:
      *ongecontroleerde hoge bloeddruk,
      *hart- of nieraandoeningen,
      *buikwaterzucht (ascites),
      *kloven of zweren aan de endeldarm,
      *colostomie (kunstmatige uitgang voor de stoelgang of stoma),
      *verstoord elektrolytenevenwicht.
- Gebruik dit geneesmiddel niet bij braken of bij braakneigingen.
- Vermijd regelmatig of langdurig gebruik van Cleen enema pediatric. Dit
kan leiden tot gewenning. Pas eventueel uw eetgewoonten en levensgewoonten aan.
- Na gebruik van Cleen enema pediatric zal de stoelgang vloeibaar zijn.
Drink voldoende heldere vloeistof om uitdroging tegen te gaan.
- Stop met dit geneesmiddel en verwittig uw arts als u geen ontlasting na gebruik krijgt.
Normaal gebeurt de ontlasting binnen 5 minuten na toediening.
- Als u tijdens het inbrengen van de fles een weerstand ondervindt, moet u stoppen met de toediening. Dit kan immers leiden tot plaatselijke beschadiging.
- Bij kinderen met een aangeboren vergrote dikke darm kan uitdroging optreden.
- Bij kinderen met nieraandoeningen kan een tekort aan calcium ontstaan.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel
gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u samen met Cleen enema pediatric andere geneesmiddelen via de
mond inneemt, kan de opname van deze geneesmiddelen verminderen.
Wees extra voorzichtig met het gebruik van dit geneesmiddel als u één van volgende geneesmiddelen inneemt:
- Geneesmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk en hartkramp (angina pectoris), zoals calciumantagonisten;
- diuretica (plaspillen);
- lithium (geneesmiddel gebruikt bij mentale verwardheid en sommige vormen van depressie);
- alle geneesmiddelen die het elektrolytenevenwicht kunnen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Cleen enema pediatric nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt
ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Cleen enema pediatric bevatten het bewaarmiddel methylparabeen.
Deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cleen enema
Aflevervorm Lavement
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Vanaf 2 jaar
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Constipatie

Cleen Enema pediatric oplossing voor rectaal gebruik is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cleen Enema pediatric oplossing voor rectaal gebruik

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek