Cleen Enema pediatric solution rectale Lavement 66ml

Lavement 66ml
4,93
En stock
4,93
Médicament pour la constipation des enfants à partir de 2 ans à base de sodium et de phosphate, sous forme de canule rectale.
Quand l'utiliser Afficher plus Afficher moins

- Préparation aux examens endoscopiques du rectum et aux interventions chirurgicales.- Traitement symptomatique de la constipation dont l'origine se situe au niveau du côlon sigmoïde et/ou du rectum.

Comment l'utiliser Afficher plus Afficher moins

Enfants (de 2 à 12 ans)- Laisser le patient dans cette position jusqu'à l'apparition d'un besoin suffisant d'aller à selle, généralement après 2 à 5 minutes.- Presser le flacon jusqu'à l'expulsion de presque tout le liquide.- Arrêter lorsque le patient ressent une résistance. Une utilisation forcée peut causer une lésion locale.- Enlever le capuchon de protection vert.- Allonger le patient sur le côté gauche, avec les deux genoux repliés et les bras au repos. Les jeunes enfants peuvent être allongés sur le dos; en levant les jambes vers le haut, il est possible de placer correctement les fesses pour l'insertion. Écarter un peu les fesses.- 1 flacon entier, max. 1 fois par jour.Mode d'administration- Introduire la canule rectale lubrifiée dans le rectum, avec prudence et en maintenant une pression constante, en direction du nombril. Effectuer cette opération très doucement afin d'éviter toute irritation ou lésion; faire part

Effets secondaires Afficher plus Afficher moins

Zoals elk geneesmiddel kan ook Cleen enema pediatric bijwerkingen
hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties zoals urticaria (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van
bultjes) en pruritis (jeuk).

Stofwisselings- en voedingsstoornissen

Uitdroging (dehydratatie), verstoring van het elektrolytenevenwicht.

Maagdarmstelselaandoeningen

Misselijkheid, braken, opgezette buik (abdominale distensie), diarree, pijn ter hoogte van
de maag of de darm, branderig gevoel aan de aars.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Rillingen, irritatie of beschadiging van de aars of endeldarm, prikkelingen, jeuk en pijn.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Cleen enema pediatric : 1 flacon de 66 ml fournit une dose de 59 ml. Cette dose contient2,2 g de sodium. Chaque dose de 59 ml contient 10,7 g (18,1 % p/v) de phosphatemonobasique de sodium dihydraté et 4,7 g (8,0 % p/v) de phosphate dibasique desodium dodécahydraté.Les autres composants sont : chlorure de benzalkonium, édétate disodique et eaupurifiée.Le lubrifiant de la canule est la paraffine molle blanche.

Avertissements Afficher plus Afficher moins

Wanneer mag u Cleen enema pediatric niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Als u lijdt aan een megacolon (vergroting van de dikke darm);
- als u lijdt aan een darmversmalling of een onvolledige opening van de anus;
- als u lijdt aan de ziekte van Hirschprung (blokkering van de dikke darm);
- als u lijdt aan paralytische ileus (verstoorde darmbeweging);
- als uw dokter u heeft verteld dat u mogelijk een blinde darmontsteking (appendicitis) heeft;
- als u een doorboorde of geblokkeerde darm heeft;
- als u lijdt aan een ontstekingsziekte van de darm (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
- Wanneer u bloed van onduidelijke oorsprong heeft in de ontlasting;
- als u een zoutloos dieet volgt;
- als uw nieren onvoldoende werken;
- bij congestieve hartinsufficiëntie (het hart kan het bloed niet meer door het lichaam pompen);
- als u zich ziek en dorstig voelt;
- bij maagpijn;
- bij kinderen onder de 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met en Cleen enema pediatric?
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.
- Bij verzwakte personen.
- Als u één van volgende aandoeningen heeft:
      *ongecontroleerde hoge bloeddruk,
      *hart- of nieraandoeningen,
      *buikwaterzucht (ascites),
      *kloven of zweren aan de endeldarm,
      *colostomie (kunstmatige uitgang voor de stoelgang of stoma),
      *verstoord elektrolytenevenwicht.
- Gebruik dit geneesmiddel niet bij braken of bij braakneigingen.
- Vermijd regelmatig of langdurig gebruik van Cleen enema pediatric. Dit
kan leiden tot gewenning. Pas eventueel uw eetgewoonten en levensgewoonten aan.
- Na gebruik van Cleen enema pediatric zal de stoelgang vloeibaar zijn.
Drink voldoende heldere vloeistof om uitdroging tegen te gaan.
- Stop met dit geneesmiddel en verwittig uw arts als u geen ontlasting na gebruik krijgt.
Normaal gebeurt de ontlasting binnen 5 minuten na toediening.
- Als u tijdens het inbrengen van de fles een weerstand ondervindt, moet u stoppen met de toediening. Dit kan immers leiden tot plaatselijke beschadiging.
- Bij kinderen met een aangeboren vergrote dikke darm kan uitdroging optreden.
- Bij kinderen met nieraandoeningen kan een tekort aan calcium ontstaan.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel
gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u samen met Cleen enema pediatric andere geneesmiddelen via de
mond inneemt, kan de opname van deze geneesmiddelen verminderen.
Wees extra voorzichtig met het gebruik van dit geneesmiddel als u één van volgende geneesmiddelen inneemt:
- Geneesmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk en hartkramp (angina pectoris), zoals calciumantagonisten;
- diuretica (plaspillen);
- lithium (geneesmiddel gebruikt bij mentale verwardheid en sommige vormen van depressie);
- alle geneesmiddelen die het elektrolytenevenwicht kunnen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Cleen enema pediatric nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt
ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Cleen enema pediatric bevatten het bewaarmiddel methylparabeen.
Deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Spécificités Afficher plus Afficher moins
Marque Cleen
Conditionnement Lavement
Type de produit Médicament
Sorte de troubles gastriques et intestinaux Constipation
Effet Faciliter les selles
Catégorie d'âge A partir de 2 ans
Principe actif Autre
Mot-clé Constipation

Cleen Enema pediatric solution rectale est un médicament. Ne l’utilisez pas de façon prolongée sans conseil médical. Lisez attentivement la notice. Conservez ce médicament hors de la portée des enfants. Gardez la notice, car elle contient des informations importantes. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Consultez votre médecin en cas d’effets indésirables.
Remarque : une notice n'est pas toujours disponible pour les médicaments homéopathiques.

* Prix permanent pratiqué dans notre officine
** Réduction online / Réduction promotionnelle sur le prix permanent pratiqué dans notre officine