02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Cleen Enema volwassenen Lavement 133ml

Lavement 133ml
4,31
Op voorraad
4,31
Geneesmiddel in de vorm van een rectaal lavement. Bevordert de stoelgang.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Constipatie.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw
arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact
op met uw arts of apotheker.
Dien Cleen enema en Cleen enema pediatric altijd rectaal (via de aars) toe.

Gebruikelijke dosering:
Volwassenen: 1 flacon Cleen enema volledig uitdrukken
Kinderen vanaf 2 jaar: 1 flacon Cleen enema pediatric volledig uitdrukken
Kinderen jonger dan 2 jaar: Niet gebruiken

Toedieningwijze:
- Houd de flacon rechtop en verwijder de beschermdop.
- Neem de juiste houding aan of laat de patiënt de juiste houding aannemen (zie hieronder en op de doos).
- Breng de canule (de tip van de flacon) voorzichtig in de endeldarm.
- Druk de flacon zachtjes leeg. Dit voorkomt irritatie en beschadiging. Let op bij oudere personen of bij personen met problemen aan de endeldarm (bijvoorbeeld bij aambeien).
- Verwijder de canule uit de darm. Dankzij een speciaal ontwikkelde terugslagklep zal er geen lekkage van de stoelgang optreden bij het ontspannen van de flacon.
- Blijf in de aangenomen houding liggen (of laat de patiënt zo liggen).
- Na 2 tot 5 minuten zal u (of de patiënt) voldoende drang tot ontlasting voelen en kan u (of de patiënt) de darmen leegmaken.
- Gooi de flacon na gebruik weg.

Houding van de patiënt (zie ook op de doos):
Volwassenen:
- De beste houding: de patiënt ligt op zijn linkerzijde, met de linkerknie lichtjes gebogen
en het rechterbeen opgetrokken (‘Sims' positie’).
- Een andere mogelijkheid: de patiënt steunt op beide knieën, op zijn beide ellebogen
en de borstkas. Het hoofd rust dan op zijn voorarm (‘knie elleboog/borstkas positie’).

Kinderen:
- Een kind wordt normaal op zijn linkerzijde gelegd, maar u mag het ook met het
gezicht naar beneden leggen, als dit comfortabeler is.
- Jonge kinderen kan u op hun rug leggen. Door de beentjes naar boven te heffen kan
u de bips goed naar voor brengen. Spreid de bips een beetje open en breng zachtjes
de tip van de flacon in de richting van de navel binnen.

Bijkomende maatregelen:
- Vermijd regelmatig of landurig gebruik. Dit kan leiden tot gewenning. Pas eventueel uw eet- en levensgewoonten aan.
- Drink voldoende heldere vloeistof om uitdroging tegen te gaan.
- Stop met dit geneesmiddel en verwittig uw arts als u geen ontlasting na gebruik krijgt. Normaal gebeurt dit binnen 5 minuten na toediening.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt nietiedereen daarmee te maken. De meeste bijwerkingen treden op bij personen ouder dan 65 jaar en kinderen jonger dan 3 jaar. Cleen enema en Cleen enema pediatric kan het volgende veroorzaken; de frequentie is niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):• Overgevoeligheid: allergische reacties (met of zonder huiduitslag)• Uitdroging (dehydratatie), een overmaat aan fosfaten of natrium of een tekort aankalium of calcium in het lichaam• Een te lage zuurtegraad van het bloed.• Spierkrampen en –trillingen veroorzaakt door veranderingen in de hoeveelheid zouten(elektrolyten) in het bloed.• Pijnlijke of opgezette buik (abdominale distensie)• Misselijkheid of braken• Pijn ter hoogte van de maag, de darmen of de aars• Ongemakkelijk, jeukerig, branderig of pijnlijk gevoel aan de aars• Blaren• Diarree• Rillingen

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Cleet enema oplossing voor rectaal gebruik: Dinatriumwaterstoffosfaatdodecahydraat 10,64 g/ natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat 24,073 g per 133 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Cleen enema en Cleen enema pediatric niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Als u lijdt aan een megacolon (vergroting van de dikke darm);
- als u lijdt aan een darmversmalling of een onvolledige opening van de anus;
- als u lijdt aan de ziekte van Hirschprung (blokkering van de dikke darm);
- als u lijdt aan paralytische ileus (verstoorde darmbeweging);
- als uw dokter u heeft verteld dat u mogelijk een blinde darmontsteking (appendicitis) heeft;
- als u een doorboorde of geblokkeerde darm heeft;
- als u lijdt aan een ontstekingsziekte van de darm (zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa).
- Wanneer u bloed van onduidelijke oorsprong heeft in de ontlasting;
- als u een zoutloos dieet volgt;
- als uw nieren onvoldoende werken;
- bij congestieve hartinsufficiëntie (het hart kan het bloed niet meer door het lichaam pompen);
- als u zich ziek en dorstig voelt;
- bij maagpijn;
- bij kinderen onder de 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cleen enema en Cleen enema pediatric?
- Indien u nog andere geneesmiddelen neemt gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.
- Bij oudere of verzwakte personen.
- Als u één van volgende aandoeningen heeft:
      *ongecontroleerde hoge bloeddruk,
      *hart- of nieraandoeningen,
      *buikwaterzucht (ascites),
      *kloven of zweren aan de endeldarm,
      *colostomie (kunstmatige uitgang voor de stoelgang of stoma),
      *verstoord elektrolytenevenwicht.
- Gebruik dit geneesmiddel niet bij braken of bij braakneigingen.
- Vermijd regelmatig of langdurig gebruik van Cleen enema of Cleen enema pediatric. Dit
kan leiden tot gewenning. Pas eventueel uw eetgewoonten en levensgewoonten aan.
- Na gebruik van Cleen enema en Cleen enema pediatric zal de stoelgang vloeibaar zijn.
Drink voldoende heldere vloeistof om uitdroging tegen te gaan.
- Stop met dit geneesmiddel en verwittig uw arts als u geen ontlasting na gebruik krijgt.
Normaal gebeurt de ontlasting binnen 5 minuten na toediening.
- Als u tijdens het inbrengen van de fles een weerstand ondervindt, moet u stoppen met de toediening. Dit kan immers leiden tot plaatselijke beschadiging.
- Bij kinderen met een aangeboren vergrote dikke darm kan uitdroging optreden.
- Bij kinderen met nieraandoeningen kan een tekort aan calcium ontstaan.
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel
gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u samen met Cleen enema of Cleen enema pediatric andere geneesmiddelen via de
mond inneemt, kan de opname van deze geneesmiddelen verminderen.
Wees extra voorzichtig met het gebruik van dit geneesmiddel als u één van volgende geneesmiddelen inneemt:
- Geneesmiddelen gebruikt bij hoge bloeddruk en hartkramp (angina pectoris), zoals calciumantagonisten;
- diuretica (plaspillen);
- lithium (geneesmiddel gebruikt bij mentale verwardheid en sommige vormen van depressie);
- alle geneesmiddelen die het elektrolytenevenwicht kunnen beïnvloeden.

Gebruikt u naast Cleen enema en Cleen enema pediatric nog andere geneesmiddelen, of
heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst
andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt
ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Cleen enema beter niet tijdens de zwangerschap. Er zijn hierover onvoldoende gegevens.
Onder toezicht van een arts mag dit middel wel gebruikt worden tijdens de bevalling en vlak erna.
Als u Cleen enema gebruikt tijdens de borstvoeding, moet u tot 24 uur na de toediening de
moedermelk afkolven en verwijderen. Er kunnen immers kleine hoeveelheden van het
geneesmiddel in de moedermelk terechtkomen.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Cleen enema en Cleen enema pediatric bevatten het bewaarmiddel methylparabeen.
Deze stof kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cleen enema
Aflevervorm Lavement
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Constipatie
Generisch middel? not available

Cleen Enema volwassenen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cleen Enema volwassenen

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek