02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Cleen Phospho-Soda 11g/24g Drinkbare oplossing 45ml

Drinkbare oplossing 45ml
9,15
Op voorraad
9,15
Cleen Phospho-Soda is een laxativum: voor ernstige constipatie, als voorbereiding van de darm op een chirurgische ingreep, een radiografie of een endoscopie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Drinkbare oplossing voor ernstige constipatie.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Als laxativum:
Het is aan te bevelen eerst een glas vloeistof te nemen alvorens Cleen Phospho-soda in
te nemen. De aangeduide hoeveelheid steeds verdunnen in een glas koud water (± 120ml).

- Volwassenen en kinderen boven de 12 jaar: 4 koffielepels (20 ml).
- Kinderen van 10 tot 11 jaar: 2 koffielepels (10 ml).
- Kinderen van 5 tot 9 jaar: 1 koffielepel (5 ml).
Na toediening van de oplossing wordt best nog een extra glas water ingenomen.

Als darmreinigingsmiddel:

Uitsluitend voor volwassenen. Niet gebruiken voor kinderen onder de 18 jaar.
Ouderen: Zelfde dosis als bij volwassenen.

Met de inname van Cleen Phospho-soda wordt gestart de dag voor de afspraak in het
hospitaal. Voor afspraken VOOR 12 uur moeten de aanbevelingen voor de afspraken in
de VOORmiddag gevolgd worden. Voor afspraken NA 12 uur moeten de aanbevelingen
voor de afspraken in de NAmiddag gevolgd worden.

AFSPRAAK IN DE VOORMIDDAG:
Dag VOOR het onderzoek:
7.00 uur: Neem als ontbijt één glas heldere vloeistof of water, meerdere glazen zijn
aanbevolen indien mogelijk. Heldere vloeistof omvat water, heldere soep, fruitsappen
zonder pulp, zwarte thee of zwarte koffie, heldere koolzuurhoudende of koolzuurvrije drank.
1 ste dosis : Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (±
120 ml), gevolgd door 1 glas (240 ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra
vloeistof om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen.
13.00 uur: Neem geen middagmaal. Drink in de plaats minstens 3 glazen (720 ml) heldere
vloeistof of water, meer mag ook.
19.00 uur: Neem geen avondmaal. Drink in de plaats 1 glas heldere vloeistof of water, meer
mag ook.
2 de dosis : Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (±
120 ml), gevolgd door 1 glas (240 ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra
vloeistof tot middernacht indien nodig. Het drinken van grote hoeveelheden heldere
vloeistof helpt om de darm te reinigen voor de ingreep.

AFSPRAAK IN DE NAMIDDAG:

Dag VOOR het onderzoek:
13.00 uur: Middagmaal: lichte snack,nadien geen vast voedsel meer tot na het onderzoek.
19.00 uur: Neem geen avondmaal. Drink in de plaats 1 glas heldere vloeistof of water, meer
mag ook.
1 ste dosis : Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (±
120 ml), gevolgd door 1 glas (240 ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra
vloeistof om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. Drink in de loop
van de avond minstens 3 glazen (720 ml) heldere vloeistof of water voor het slapengaan,
meer mag ook.
Dag VAN het onderzoek:
7.00 uur: Neem als ontbijt één glas heldere vloeistof of water, meerdere glazen zijn
aanbevolen indien mogelijk.
2 de dosis : Verdun onmiddellijk daarna 3 soeplepels (45 ml) in een half glas koud water (±120 ml), gevolgd door 1 glas (240ml) koud water of meer. Drink zo veel mogelijk extra
vloeistof om het verlies aan vocht tijdens de darmwerking te vervangen. Het drinken van
grote hoeveelheden heldere vloeistof helpt om de darm te reinigen voor de ingreep. Drink
zo veel mogelijk extra vloeistof tot 8.00 h.
Dit product werkt een half uur tot 6 uur na inname in op de darm.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Bijwerkingen:

Binnen iedere frequentiegroep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst:
Zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, <1/10); soms (≥1/1000, <1/100); zelden (≥1/10000,
<1/1000); zeer zelden (<1/10000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet
worden bepaald).

Bloed- en lymfestelselaandoeningen: zeer zelden: hypotensie
Immuunsysteemaandoeningen: zeer zelden: hypergevoeligheid.
Voedings- en stofwisselingsstoornissen: soms: dehydratatie; zeer zelden:
hyperfosfatemie, hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypernatriëmie, metabolische acidose,
tetanie.
Zenuwstelselaandoeningen: zeer vaak: duizeligheid; vaak: hoofdpijn; zeer zelden:
paresthesie, bewustzijnsverlies.
Hartaandoeningen: zeer zelden: myocardinfarct, aritmie, lichte verlenging van het QTinterval.
Maagdarmstelselaandoeningen: zeer vaak: nausea, abdominale pijn, abdominale
zwelling, diarree; vaak: Braken; soms: Coloscopievreemde stipvormige laesies
(enkelvoudig of meervoudig) die op aften gelijken worden soms waargenomen in de
rectosigmoïde regio bij endoscopie. Deze abnormaliteiten zijn niet klinisch significant en
verdwijnen spontaan zonder behandeling.
Huid- en onderhuidaandoeningen: zeer zelden: allergische dermatitis.
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: zeer zelden: spierkramp.
Nier- en urinewegaandoeningen: zeer zelden: acuut nierfalen, chronisch nierfalen;
zelden: nefrocalcinose, acute nefropathie met soms irreversibele chronische
nierinsufiiciëntie.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: zeer vaak: rillingen, asthenie;
vaak: pijn in de borst.

Melding van vermoedelijke bijwerkingen
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te
melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het
geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via: Federaal agentschap voor
geneesmiddelen en gezondheidsproducten, website: www.fagg.be.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Glycerine, natriumsaccharine , gember-citroenaroma*, natriumbenzoaat, gezuiverd water.
*Gemberolie, alcohol, limoenolie, citroenzuur, water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Oplettendheid is geboden indien de patiënt: antihypertensiva, calciumblokkers, diuretica,
lithium of andere geneesmiddelen neemt die het elektrolytenevenwicht kunnen verstoren
vermits hypokaliëmie, hypocalciëmie, hyperfosfatemie, hypernatriëmie en acidose
kunnen ontstaan.

Voorzichtig te gebruiken bij patiënten die parathyroïd medicatie nemen.
De resorptie van geneesmiddelen uit de darm kan worden vertraagd of volledig
verhinderd bij gebruik van Cleen Phospho-soda. De werkzaamheid van bepaalde orale
geneesmiddelen die regelmatig worden gebruikt (o.a. orale contraceptiva, anti-epileptica,
antidiabetica en antibiotica) kan worden verminderd of volledig uitblijven.
Voorzichtig te gebruiken bij patiënten die andere geneesmiddelen nemen die het QTinterval
verlengen.
Gelijktijdige toediening van andere bereidingen met natriumfosfaat is niet toegelaten.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Voor Cleen Phospho-soda zijn er geen klinische gegevens beschikbaar in verband met
zwangerschap noch studies bij dieren in verband met invloed op zwangerschap
embryonale/ foetale ontwikkeling, bevalling en postnatale ontwikkeling. Het mogelijke
risico voor de mens is niet gekend. Cleen Phospho-soda mag niet worden gebruikt bij
zwangerschap tenzij dit echt nodig zou zijn.

Borstvoeding
Men weet niet of Cleen Phospho-soda overgaat in de moedermelk. Aangezien
natriumfosfaat kan overgaan in de moedermelk beveelt men aan om de moedermelk af te
kolven en te verwijderen vanaf de eerste dosis tot 24 uur na de tweede dosis van de
oplossing voor darmreiniging. Borstvoeding mag niet worden gegeven binnen 24 uur na de
tweede dosis van Cleen Phospho-soda.

Vruchtbaarheid
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van Cleen Phospho-soda op de
mannelijke en vrouwelijke vruchtbaarheid.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Fleet Phospo-Soda kan duizeligheid veroorzaken waarschijnlijk als gevolg van
dehydratatie. Dit kan een mild tot matig effect hebben op het besturen van voertuigen of
het gebruik van machines.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cleen enema
Aflevervorm Drinkbare oplossing
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Constipatie
Generisch middel? not available

Cleen Phospho-Soda 11g/24g is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cleen Phospho-Soda 11g/24g

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek