02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Confosept zuurstofwater 3% Vloeibaar 120ml

Vloeibaar 120ml
5,69
Op voorraad
5,69
Zuurstofwater. Te gebruiken als ontsmettingsmiddel voor het reinigen van sterke bevuilde wonden en schaafwonden.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddelengroep: Ontsmettingsmiddel (Antisepticum)
Therapeutische indicatie: Te gebruiken als ontsmettingsmiddel met een reinigende werking voor bijvoorbeeld vuile, eventueel diepere wonden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Confosept Zuurstofwater bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Bij het aanbrengen van deze oplossing kan een kortdurende prikkeling ter hoogte van de wonde optreden.
- Contactdermatitis (huidontsteking), zwelling van gezicht (door aanwezigheid van lucht onder de huid), witte vlekken en verbleking van de huid kan optreden bij gebruik van dit geneesmiddel.
- Blootstelling van Zuurstofwater 3% aan de ogen veroorzaakt een prikkelend gevoel, irritatie, tranende ogen en wazig zicht.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is Waterstofperoxide 30 procent (0.1g/g)
- De andere bestanddelen zijn Salicylzuur, Natriumpyrofosfaat Decahydraat, Geconcentreerd fosforzuur - Gezuiverd water q.s. ad 1 g

Hoe ziet Confosept Zuurstofwater eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Farmaceutische vorm: Oplossing voor uitwendig gebruik.
Verpakkingsgrootte: flacon van 120 ml

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- In geval van overgevoeligheid voor waterstofperoxide of één van de hulpstoffen. 
- Dit geneesmiddel mag niet in contact gebracht worden met de ogen.
- Het gebruik van waterstofperoxide in lichaamsholtes waaruit de vrijkomende zuurstof niet kan ontsnappen (fistels, ingesloten abcessen) is gevaarlijk.
In geval van twijfel is het raadzaam het advies van uw arts of apotheker in te winnen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? ” te lezen.
- Sommige producten kunnen de werking van het geneesmiddel versterken of verzwakken, of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. Vertel daarom aan uw arts of apotheker welke producten u gebruikt. Zo is dit geneesmiddel niet combineerbaar met reducerende agentia, waaronder organisch materiaal en oxydeerbare substanties, en met alkali jodiden, permanganaten en andere sterker oxyderende agentia.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Confosept Zuurstofwater nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Confosept
Aflevervorm Vloeibaar
Type product Geneesmiddel
Effect Ontsmettend
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Ontsmettend, Schaafwonden
Kleurloos available
Prikt niet not available
Generisch middel? not available

Confosept zuurstofwater 3% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek