02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Creon 5000 Granulaat 20g

Granulaat 20g
18,72
Op voorraad
18,72
Geneesmiddel in de vorm van een granulaat voor kinderen en zuigelingen met een tekort aan alvleesklierenzymen.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Waarvoor wordt Creon 5000 gebruikt

Creon 5000 is bestemd voor kinderen en zuigelingen met “exocriene pancreasinsufficiëntie”. Dit is een aandoening waarbij de pancreas (alvleesklier) onvoldoende enzymen aanmaakt om het voedsel te verteren.

Hoe Creon 5000 werkt
De enzymen in Creon 5000 werken door het voedsel te verteren terwijl het doorheen de darm passeert. U moet Creon 5000 innemen tijdens of na een maaltijd of een tussendoortje. Dit zal ervoor zorgen dat de enzymen zich goed kunnen vermengen met het voedsel.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


Hoeveel Creon 5000 moet u innemen
• Uw dosis wordt gemeten in ‘lipase eenheden’. Lipase is één van de enzymen in pancreatine.
• Volg steeds het advies van uw arts in verband met hoeveel Creon 5000 u moet innemen.
• Gebruik steeds het lepeltje dat geleverd wordt samen met de flacon Creon 5000. Eén lepeltje bevat 5000 lipase eenheden.
• Uw arts zal uw dosis aanpassen aan uw situatie. Deze zal afhangen van:
- uw ziekte
- uw gewicht
- uw dieet
- hoeveel vet er in uw stoelgang is.
• Als u nog steeds een vettige stoelgang of andere maag- of darmproblemen (gastro-intestinalesymptomen) hebt, raadpleeg dan uw arts aangezien het nodig kan zijn om uw dosis aan te passen.

Mucoviscidose
- De gebruikelijke startdosis voor kinderen jonger dan 4 jaar is 1000 lipase eenheden per kilogram per maaltijd.
- De gebruikelijke startdosis voor kinderen van 4 jaar en ouder, adolescenten en volwassenen is 500 lipase eenheden per kilogram per maaltijd.
Andere problemen met uw pancreas
- De gebruikelijke dosis voor een maaltijd is gelegen tussen 25000 en 80000 lipaseeenheden.
- De gebruikelijke dosis voor een tussendoortje is de helft van de dosis voor een maaltijd.

Wanneer moet u dit middel innemen
Neem Creon 5000 steeds tijdens of na een maaltijd of een tussendoortje. Dit zal ervoor zorgen dat de enzymen zich goed kunnen vermengen met het voedsel en verteren terwijl ze doorheen de darmen passeren.

Hoe wordt dit middel ingenomen
• Voeg de microkorrels toe aan een kleine hoeveelheid zacht zuur voedsel. Dit kan bijvoorbeeld appelmoes zijn. Slik het mengsel onmiddellijk in, zonder het plat te drukken of te kauwen, en drink daarna een beetje water of fruitsap. U kan de microkorrels ook gewoon innemen met vloeistof.
• Zorg ervoor dat u alle microkorrels hebt ingeslikt en dat er geen achterblijven in uw mond.
• Als algemene maatregel, drink elke dag overvloedig.

Hoelang moet u dit middel innemen
Neem Creon 5000 tot uw arts u zegt dat u moet stoppen. Vele patiënten zullen Creon 5000 de rest van hun leven moeten blijven innemen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Creon 5000 bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.


De volgende bijwerkingen werden waargenomen tijdens de studies bij patiënten die Creon 5000 innamen. De volgende bijwerkingen kunnen optreden met dit geneesmiddel:

Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 personen)
• Pijn in uw maag (buik).
Vaak (treedt op bij minder dan 1 op 10 personen)
• misselijkheid (nausea)
• braken
• constipatie
• opgezwollen gevoel (abdominale distensie)
• diarree.

Deze bijwerkingen kunnen te wijten zijn aan de aandoening waarvoor u Creon 5000 inneemt.Tijdens de studies was het aantal patiënten die Creon 5000 innamen en die maagpijn of diarree hadden, vergelijkbaar of lager dan bij de patiënten die Creon 5000 niet innamen.

Soms (treedt op bij minder dan 1 op 100 personen)
• huiduitslag.
Ernstige jeuk (pruritus) en netelroos (urticaria) werden eveneens gerapporteerd alsook ernstige of langdurende buikpijn (fibroserende colonopathie) en allergische reacties.

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via www.fagg.be of patientinfo@fagg-afmps.be (België - Federaal agentschap voor geneesmiddelenen gezondheidsproducten). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Creon 5000

• De werkzame stof in dit middel is pancreatine.
• Elke lepel bevat 100 mg minimicrosferen. Deze bevat 60,12 mg pancreatine overeenstemmendmet (Ph.Eur. eenheden):
- Lipase 5.000
- Amylase 3.600
- Protease 200
• De andere stoffen in dit middel zijn:
- Kern van de pellet: macrogol 4000
- Omhulling: hypromellose-phtalaat, dimeticon 1000, triethyl citraat, cetylalcohol

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor varkenspancreatine of voor één van de andere stoffen in Creon 5000 (vermeld in rubriek 6).
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker vooraleer u Creon 5000 inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Wendt u tot uw arts of apotheker vooraleer Creon 5000 in te nemen.
Bij patiënten met cystische fibrose (taaislijmziekte) die hoge dosissen producten op basis van pancreatine innamen, werd melding gemaakt van een zeldzame darmaandoening, “fibroserende colopathie” genoemd, een ziekte waarbij uw darmen vernauwd zijn.
Niettemin, als u cystische fibrose hebt en als u meer dan 10 000 lipase eenheden per kg per dag inneemt en als u ongewone buiksymptomen of veranderingen van uw buiksymptomen opmerkt,verwittig dan uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Creon 5000 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Uw arts kan beslissen of u Creon 5000 moet innemen en in welke dosis.
Zwangerschap: Creon 5000 mag niet gebruikt worden tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
Borstvoeding: Creon 5000 mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Creon 5000 een invloed zal hebben op uw rijvaardigheid of uw vermogen om werktuigen of machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Creon
Aflevervorm Granulaat
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Spijsverteringsproblemen
Effect Vertering bevorderen
Spijsvertering stimuleren Op basis van enzymen
Keyword Betere vertering

Creon 5000 is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Creon 5000

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek