02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Cromabak 2% Vloeibaar 10ml

Vloeibaar 10ml
9,48
Op voorraad
9,48
Geneesmiddel op basis van natriumcromoglicaat in de vorm van oogdruppels. Cromabak wordt gebruikt voor de preventieve behandeling van allergische oogaandoeningen herkenbaar aan gezwollen ogen en/of oogleden, rode ogen die prikken of tranen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Cromabak bevat een werkzame stof, natriumcromoglicaat, die een antiallergische werking heeft.
Cromabak wordt gebruikt voor de preventieve behandeling van allergische oogaandoeningen (met
name conjunctivitis veroorzaakt door pollen, , lente-conjunctivitis en marginale keratoconjunctivitis),
herkenbaar aan gezwollen ogen en/of oogleden, rode ogen die prikken of tranen.
Als u contactlenzen draagt, kan u Cromabak gebruiken omdat ze geen bewaarmiddel bevatten.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden aan het oog
· overgevoeligheidsreacties uitgelokt door de bestanddelen van de oogdruppels
· tijdelijk prikkend of branderig gevoel;
· tijdelijke gezichtshinder na indruppeling van de oogdruppels.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Cromabak?
De werkzame stof in dit middel is natriumcromoglicaat (20 mg/ml)
De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, dinatriumfosfaat dodecahydraat,
mononatriumfosfaat dihydraat en water voor injecties.

Hoe ziet Cromabak eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Cromabak is een oogdruppels, oplossing in een flesje van 10 ml met druppelpipet voorzien van een
bacteriefilter.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Cromabak niet gebruiken?
U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Cromabak?
Raadpleeg uw arts of apotheker alvorens Cromabak te gebruiken.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
In geval van gelijktijdige behandeling met andere oogdruppels, 15 minuten wachten tussen elke
indruppeling
Gebruikt u naast Cromabak nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het verdient aanbeveling, net zoals bij het gebruik van andere geneesmiddelen, het gebruik van
Cromabak tijdens de zwangerschap, vooral tijdens het eerste trimester, te vermijden.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Een tijdelijke hinder van het zicht kan optreden na het gebruik van Cromabak.
Het is aanbevolen om te wachten tot deze symptomen verdwenen zijn alvorens een voertuig te
besturen of machines te gebruiken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Cromabak
Aflevervorm Vloeibaar
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Anti-allergie
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? available
Zonder EDTA? available

Cromabak 2% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Cromabak 2%

Je immuunsysteem herkent lichaamsvreemde stoffen en reageert daarop. Bij herhaald contact met zo'n lichaamsvreemde stof, kan je immuunsysteem abnormaal en overdreven reageren. Een allergie is zo'n overdreven reactie van het immuunsysteem.

Je ogen vervullen een belangrijke rol in het dagdagelijks functioneren. Ogen zijn daarnaast gevoelig voor infectie.

Als je producten voor de ogen nog gebruikt na vervaldatum, kan noch de werkzaamheid, noch de veiligheid gegarandeerd worden. Zo kunnen druppels tegen oogontsteking bij gebruik na vervaldatum net een oogontsteking veroorzaken. Gebruik producten voor de ogen daarom NOOIT na vervaldatum.

Mogelijke symptomen van droge ogen zijn 

 • het gevoel dat er een zandkorrel in je ogen zit
 • rode ogen
 • tranende ogen
 • vermoeide ogen
 • last bij dragen van lenzen
 • irritatie door wind/rook/...

Droge ogen kunnen veroorzaakt worden door

 • verminderde productie van traanvocht
 • toegenomen verdamping van traanvocht
 • toegenomen leeftijd
 • omgevingsfactoren zoals airco, rook en vervuiling
 • veelvuldig beeldschermgebruik
 • het dragen van contactlenzen
 • te weinig knipperen met de ogen
 • sommige geneesmiddelen
 • oogdruppels (door de aanwezigheid van bepaalde bewaarmiddelen)

Als je last hebt van droge ogen, kunnen de volgende tips je symptomen verlichten:

 • bij een infectie is het belangrijk om de oorzaak (infectie) aan te pakken
 • bevochtig de lucht met bijvoorbeeld een luchtbevochtiger
 • knipper vaker met je ogen om het traanvocht goed te verdelen over je oog
 • vermijd wrijven in de ogen
 • last rustpauzes, weg van je beeldscherm
 • vermijd veelvuldig soepel van je ogen
 • gebruik kunsttranen (bij voorkeur zonder bewaarmiddelen)

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek