02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Curapeg Teva Zakjes 50 stuks

Zakjes 50 stuks
20,70
Op voorraad
20,70
Geneesmiddel op basis van macrogol in de vorm van zakjes om op te lossen voor de behandeling van chronische verstopping bij volwassenen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

De naam van dit geneesmiddel is “Curapeg poeder voor drank, zakje”.
· Het is een laxeermiddel voor de behandeling van chronische constipatie (verstopping) bij
volwassenen, kinderen (ouder dan 12 jaar) en ouderen.
· Het helpt u om een gemakkelijkere stoelgang te maken zelfs als u reeds gedurende lange tijd
geconstipeerd bent. Het werkt ook bij zeer erge constipatie, fecale impactie genoemd (volledige
ernstige verstopping).

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Curapeg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende bijwerkingen vertoont, stop de inname van Curapeg en raadpleeg onmiddellijk
uw arts:
· Een ernstige allergische reactie die aanleiding geeft tot ademhalingsmoeilijkheden of
duizeligheid, of zwelling van gelaat, lippen, tong of keel.
· Tekens van een allergie zoals huiduitslag, jeuk of kortademigheid.

De volgende bijwerkingen werden ook gerapporteerd:
· Vaak (treden op bij meer dan 1 op 100 gebruikers): rommelingen in de maag, gezwollen maag of
maagpijn, winderigheid, braken, misselijkheid, indigestie of anale pijn (zitvlak). Als u lichte diarree
krijgt als u Curapeg begint in te nemen, zal deze gewoonlijk verbeteren als u de in te nemen
hoeveelheid Curapeg verlaagt.
· Zeer zelden (treden op bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers): netelroos, roodheid van de huid
of netelroosachtige huiduitslag, zwelling van de handen, voeten of enkels.
· Andere bijwerkingen omvatten: hoofdpijn, hoge en lage kaliumspiegels in het bloed.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stoffen in dit middel zijn macrogol 3350 (13,125g), natriumchloride (350,7mg),
natriumwaterstofcarbonaat (178,5mg) en kaliumchloride (46,6mg).
De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma en acesulfaam kalium (E950) als zoetstof. Het
citroenaroma bevat de volgende stoffen: Arabische gom (E414) en smaakstof.

Hoe ziet Curapeg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Curapeg is een wit poeder verpakt in zakjes. Het is beschikbaar in dozen van 8, 10, 20, 30, 50 of 100
zakjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen dit in dit geneesmiddel zitten.
· Als u een perforatie van de darmwand heeft.
· Als u een blokkering van uw darmen (obstructie van de darmen, ileus) heeft, bijvoorbeeld door
een verlamming van de darmspieren.
· Als u een ernstige ontstekingsziekte van de darmen heeft zoals colitis ulcerosa, ziekte van Crohn
of toxisch megacolon.
Indien één van deze elementen op u van toepassing is, raadpleeg uw arts of apotheker voor verder
advies.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als u bijwerkingen ontwikkelt zoals zwelling, kortademigheid, vermoeidheid, dehydratatie (symptomen
omvatten toegenomen dorst, droge mond en zwakte) of hartproblemen, moet u stoppen met de inname
van Curapeg en onmiddellijk uw arts contacteren.

Neem Curapeg niet in gedurende langere tijdsperioden tenzij uw arts u heeft verteld dat u dit moet doen;
bijvoorbeeld als u geneesmiddelen inneemt die constipatie kunnen veroorzaken of als u een ziekte heeft
die constipatie kan veroorzaken zoals de ziekte van Parkinson of multipele sclerose (MS).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Curapeg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding
Er bestaat geen gedocumenteerde ervaring over het gebruik van macrogol bij zwangere vrouwen of
tijdens de borstvoeding. Er worden echter geen effecten verwacht tijdens de zwangerschap of op de
pasgeborene/zuigeling die borstvoeding krijgt, aangezien de systemische blootstelling aan macrogol
verwaarloosbaar is. Bijgevolg mag Curapeg gebruikt worden tijdens de zwangerschap of tijdens de
borstvoeding indien noodzakelijk.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Curapeg heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend, Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Macrogol
Keyword Laxerend, Stoelgangbevorderend, Volwassene
Generisch middel? not available

Curapeg Teva is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Curapeg Teva

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek