02/793 09 34

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Dafalgan Forte 1g Bruistabletten 8 stuks

Bruistabletten 8 stuks
2,84
Op voorraad
2,84
Geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van een bruistablet.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Wat doet dit geneesmiddel? 


Dit geneesmiddel vermindert de pijn (bv. hoofdpijn, migraine, spier- en gewrichtspijn, griep, verkoudheid) en verlaagt de koorts.

Wat kan je zelf doen zonder geneesmiddel?

In geval van koorts:
 • Drink voldoende water.
 • Eet licht verteerbaar voedsel.
 • Zorg voor een aangename omgevingstemperatuur (18-20°C).
 • Neem een lauw bad met een temperatuur 2°C lager dan de lichaamstemperatuur (NOOIT IJSKOUD WATER!).
In geval van pijn:
 • Probeer de oorzaak van de pijn te achterhalen. Enkel wanneer de oorzaak niet te achterhalen is of niet aangepakt kan worden, wordt een pijnstiller gebruikt om de pijnklachten te onderdrukken.
Hoe mag je Dafalgan forte bruistabletten innemen?
 • Dit geneesmiddel is bedoeld voor jongeren en volwassenen met een lichaamsgewicht vanaf 50kg.
 • Bruistabletten van 1g mag je tot 3 keer per dag innemen.
 • Het geneesmiddel werkt na 15 minuten en de werking duurt 3 tot 6 uren.
 • Wacht minstens 4u (tot 6u) tussen twee innames.
 • Neem nóóit meer dan 1g paracetamol per keer of 3g paracetamol per dag.
 • Stop het gebruik van dit geneesmiddel wanneer de klachten verdwenen zijn.
Let op!
 • Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 5 dagen (bij koorts > 38°C niet langer dan 3 dagen) zonder medisch advies.
 • Wanneer je dit geneesmiddel een lange periode (bv gedurende 3 maanden zeker 15 dagen per maand) neemt, kan het geneesmiddel echter hoofdpijn veroorzaken!
 • Neem geen ander geneesmiddel dat paracetamol bevat in de periode dat je dit geneesmiddel neemt.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies als je:
  • Nog andere geneesmiddelen neemt;
  • Een hoge bloeddruk hebt of bloeddrukverlagers neemt (bruistabletten kunnen zout bevatten);
  • Lijdt aan een lever- of nierziekte;
  • Gele verkleuring van het oogwit of je huid opmerkt;
  • Hevige pijn hebt in de borst- of buikstreek;
  • Bloedverdunners neemt.
Zwangerschap en borstvoeding

Dit geneesmiddel mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Neem het enkel in indien het echt nodig is, tot maximaal 5 dagen aan 3x per dag 1 bruistablet (1g).

Lees aandachtig de bijsluiter voor meer informatie.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koorts
verlagend).Het is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten ouder dan 15 jaar.

Therapeutische indicaties
DAFALGAN FORTE 1g wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en
koorts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan DAFALGAN FORTE 1 g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer onmiddellijk uw arts als u een teken van een allergische reactie waarneemt.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel in de handel is gebracht. De frequentie van deze bijwerkingen is echter onbekend:

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed),
Neutropenie (vermindering van het aantal neutrofiele granulocyten),
Leukopenie (vermindering van het aantal witte bloedcellen)

- Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische shock,
Oedeem van Quincke (zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de luchtwegen),
Overgevoeligheidsreactie (allergie).

- Hartaandoeningen
Verlaagde bloeddruk (hypotensie)

- Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree,
Buikpijn.

- Lever-en galaandoeningen
Verhoging van de leverenzymen

- Huid- en onderhuidaandoeningen
Urticaria,
Erytheem (roodheid),
Rash (huiduitslag).

- Onderzoeken (biologische tests)
Daling van de INR (verband met het naleven van behandelingen met anticoagulantia)
Stijging van de INR

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet op deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is paracetamol. Elk tablet bevat 1000 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Voor de tabletten:
Kern van de tablet: Hydroxypropylcellulose, natriumcroscarmellose, glycerylbehenaat,
magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumanhydraat
Omhulling: hypromellose, titaandioxide, propyleenglycol.
 • Voor de bruistabletten: anhydrisch citroenzuur, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, sorbitol (E420), natriumdocusaat, povidone, natriumbenzoaat, aspartaam (E951), kaliumacesulfaat, pompelmoesaroma, sinaasappelaroma.

Hoe ziet DAFALGAN FORTE 1g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
DAFALGAN FORTE 1 g tabletten zijn wit, elliptisch van vorm, met de aanduiding “DAF 1 g” op één zijde, en is beschikbaar in dozen met 8, 16, 32, 50 en 100 tabletten onder Alu/PVCblisterverpakking.

De DAFALGAN FORTE 1 g bruistabletten zijn wit, plat en afgerond. Ze zijn oplosbaar in water en hebben hierbij een bruisend effect. Ze zijn beschikbaar in dozen van 8, 16, 32 of 64 bruistabletten in een Alu/PE-strip .

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· Als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol, fenacetine of één van de andere bestanddelen van DAFALGAN FORTE 1 g.
· Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
· In geval van intolerantie voor fructose mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen probleem voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.
· In geval van fenylketonurie mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen probleem voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· DAFALGAN FORTE 1 g mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 15 jaar.
· De voorgeschreven of aanbevolen dosis mag niet worden overschreden en de behandeling mag niet worden verlengd zonder medisch advies.
· Bij langdurige behandeling of behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nieren leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
· Als u 4 tabletten DAFALGAN FORTE 1 g per dag in-neemt (dit is 4 g paracetamol): de inname van deze hoeveelheid zou beperkt moeten worden tot 4 weken; voor een
behandeling van langere duur moet de dosis worden beperkt tot 3 tabletten DAFALGAN FORTE 1 g (dit is 3 g paracetamol) per dag.
· Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden dit geneesmiddel herhaaldelijk in te nemen.
· Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
· Als bepaalde laboratoriumtests worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
· Bruistabletten: dit geneesmiddel bevat 565 mg natrium per bruistablet. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij patienten op een natriumarm dieet.
· Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”

Raadpleeg uw arts als een van de bovengenoemde waarschuwingen op u van toepassing is, of
als deze in het verleden op u van toepassing geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DAFALGAN FORTE 1g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmideelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het is namelijk mogelijk dat DAFALGAN FORTE 1g of de andere medicatie minder efficiënt werken dan verwacht, of u kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen.
- DAFALGAN FORTE 1g mag gedurende een beperkte tijd samen met middelen tegen reuma gebruikt worden, maar kan beter niet samen genomen worden met alcohol, antiepileptica of kalmeermiddelen met barbituraten.
- DAFALGAN FORTE 1g mag gecombineerd worden met bloedverdienners, maar het gebruik van paracetamol gedurende een langere tijd kan het gevaar voor bloedingen verhogen en vereist een regelmatige medische controle.
- De absorptie van paracetamol kan toenemen in combinatie met metoclopramide (een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken) en kan verminderen in combinatie met colestyramine (een geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed vermindert) of met actieve kool.
- Als u diflunisal gebruikt (tegen pijn), dient u uw arts te raadplegen alvorens u DAFALGAN FORTE 1g te gebruiken.
- Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De dosering moet verminderd worden bij patiënten die veel alcohol gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
DAFALGAN FORTE 1g mag worden ingenomen tijdens de laatste maanden van de zwangerschap.
Informeer uw arts als u borstvoeding geeft. DAFALGAN FORTE 1g mag worden ingenomen door een moeder die borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Bruistabletten:
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Dit geneesmiddel bevat 565 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een natriumbeperkend dieet.
- Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Dafalgan
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 15 jaar
Smaak Agrum
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Chronische pijn, Griep, Koorts
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dafalgan Forte 1g is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Dafalgan Forte 1g

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
 • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
 • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
 • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
 • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
 • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

De werkzame bestanddelen van Dafalgan worden opgenomen in de darm. Het klopt dat een bruistablet sneller de maag kan passeren omdat deze reeds is opgelost terwijl een tablet eerst in de maag uiteen moet vallen vooraleer deze verder kan naar de darmen. Je zou dus kunnen stellen dat een bruistablet iets sneller wordt opgenomen dan een sliktablet, als je telt vanaf het moment dat je deze inneemt. Maar hou er natuurlijk ook rekening mee dat een bruistablet ook eerst nog moet oplossen in een glas water. Dit mee in rekening houdende is het verschil dan ook verwaarloosbaar.

Neen, Dafalgan is een pijnstiller en kan ingezet worden bij pijn en koorts. Dit is geen ontstekingsremmer.

Overmatig en langdurig gebruik van pijnstillers kan medicijnafhankelijke hoofdpijn veroorzaken.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek