9,4 / 10
 • Roger uit Oostende schreef:
  Vlotte levering
  Een door mij gekend product werd met een flinke korting geleverd waarvoor dank.
 • jos uit eksel schreef:
  goed
  goede service
 • Christine uit Kruisem schreef:
  Alles was prima in orde
  Alles was prima in orde. Correct en op tijd gelev. erd.

Dafalgan Forte 1g bruistabletten Bruistabletten 8 stuks

Geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van een bruistablet.

2,84
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Bestel voor 12:00, overmorgen geleverd

Bestel voor 12:00, overmorgen geleverd

 • Gratis levering vanaf 39 euro via Pickup afhaalpunten
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Farmacotherapeutische groep
Dit geneesmiddel is een analgeticum (pijnstiller) en een antipyreticum (het werkt koorts
verlagend).Het is voorbehouden voor volwassenen en adolescenten ouder dan 15 jaar.

Therapeutische indicaties
DAFALGAN FORTE 1g wordt gebruikt bij de symptomatische behandeling van pijn en
koorts.
Zoals elk geneesmiddel kan DAFALGAN FORTE 1 g bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Informeer onmiddellijk uw arts als u een teken van een allergische reactie waarneemt.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld nadat het middel in de handel is gebracht. De frequentie van deze bijwerkingen is echter onbekend:

- Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Trombocytopenie (vermindering van het aantal bloedplaatjes in het bloed),
Neutropenie (vermindering van het aantal neutrofiele granulocyten),
Leukopenie (vermindering van het aantal witte bloedcellen)

- Immuunsysteemaandoeningen
Anafylactische shock,
Oedeem van Quincke (zwelling van weefsels, vooral in het gezicht en in de luchtwegen),
Overgevoeligheidsreactie (allergie).

- Hartaandoeningen
Verlaagde bloeddruk (hypotensie)

- Maagdarmstelselaandoeningen
Diarree,
Buikpijn.

- Lever-en galaandoeningen
Verhoging van de leverenzymen

- Huid- en onderhuidaandoeningen
Urticaria,
Erytheem (roodheid),
Rash (huiduitslag).

- Onderzoeken (biologische tests)
Daling van de INR (verband met het naleven van behandelingen met anticoagulantia)
Stijging van de INR

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet op deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof is paracetamol. Elk tablet bevat 1000 mg paracetamol.
De andere stoffen in dit middel zijn:
 • Voor de tabletten:
Kern van de tablet: Hydroxypropylcellulose, natriumcroscarmellose, glycerylbehenaat,
magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumanhydraat
Omhulling: hypromellose, titaandioxide, propyleenglycol.
 • Voor de bruistabletten: anhydrisch citroenzuur, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, sorbitol (E420), natriumdocusaat, povidone, natriumbenzoaat, aspartaam (E951), kaliumacesulfaat, pompelmoesaroma, sinaasappelaroma.

Hoe ziet DAFALGAN FORTE 1g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
DAFALGAN FORTE 1 g tabletten zijn wit, elliptisch van vorm, met de aanduiding “DAF 1 g” op één zijde, en is beschikbaar in dozen met 8, 16, 32, 50 en 100 tabletten onder Alu/PVCblisterverpakking.

De DAFALGAN FORTE 1 g bruistabletten zijn wit, plat en afgerond. Ze zijn oplosbaar in water en hebben hierbij een bruisend effect. Ze zijn beschikbaar in dozen van 8, 16, 32 of 64 bruistabletten in een Alu/PE-strip .

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· Als u overgevoelig (allergisch) bent voor paracetamol, fenacetine of één van de andere bestanddelen van DAFALGAN FORTE 1 g.
· Zonder het advies van uw arts, als medische onderzoeken op een ernstige aandoening van de lever of van de nieren hebben gewezen.
· In geval van intolerantie voor fructose mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen probleem voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.
· In geval van fenylketonurie mag u de bruistabletten niet innemen; er is geen probleem voor de tabletten die moeten worden ingeslikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· DAFALGAN FORTE 1 g mag niet worden toegediend aan kinderen jonger dan 15 jaar.
· De voorgeschreven of aanbevolen dosis mag niet worden overschreden en de behandeling mag niet worden verlengd zonder medisch advies.
· Bij langdurige behandeling of behandeling met hoge doses paracetamol moeten de nieren leverfunctie regelmatig gecontroleerd worden.
· Als u 4 tabletten DAFALGAN FORTE 1 g per dag in-neemt (dit is 4 g paracetamol): de inname van deze hoeveelheid zou beperkt moeten worden tot 4 weken; voor een
behandeling van langere duur moet de dosis worden beperkt tot 3 tabletten DAFALGAN FORTE 1 g (dit is 3 g paracetamol) per dag.
· Als u lijdt aan een aandoening van de nieren, het hart, de longen of aan bloedarmoede, moet u vermijden dit geneesmiddel herhaaldelijk in te nemen.
· Als de symptomen langer dan 3 dagen aanhouden, dient u uw arts te raadplegen.
· Als bepaalde laboratoriumtests worden voorgeschreven, want deze kunnen worden verstoord.
· Bruistabletten: dit geneesmiddel bevat 565 mg natrium per bruistablet. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij patienten op een natriumarm dieet.
· Als u naast dit middel ook andere geneesmiddelen gebruikt, lees dan de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”

Raadpleeg uw arts als een van de bovengenoemde waarschuwingen op u van toepassing is, of
als deze in het verleden op u van toepassing geweest is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast DAFALGAN FORTE 1g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmideelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Het is namelijk mogelijk dat DAFALGAN FORTE 1g of de andere medicatie minder efficiënt werken dan verwacht, of u kunt gevoeliger zijn voor de bijwerkingen.
- DAFALGAN FORTE 1g mag gedurende een beperkte tijd samen met middelen tegen reuma gebruikt worden, maar kan beter niet samen genomen worden met alcohol, antiepileptica of kalmeermiddelen met barbituraten.
- DAFALGAN FORTE 1g mag gecombineerd worden met bloedverdienners, maar het gebruik van paracetamol gedurende een langere tijd kan het gevaar voor bloedingen verhogen en vereist een regelmatige medische controle.
- De absorptie van paracetamol kan toenemen in combinatie met metoclopramide (een geneesmiddel tegen misselijkheid en braken) en kan verminderen in combinatie met colestyramine (een geneesmiddel dat de hoeveelheid vetten in het bloed vermindert) of met actieve kool.
- Als u diflunisal gebruikt (tegen pijn), dient u uw arts te raadplegen alvorens u DAFALGAN FORTE 1g te gebruiken.
- Dit geneesmiddel bevat paracetamol: hiermee moet rekening worden gehouden wanneer andere geneesmiddelen op basis van paracetamol worden gebruikt, om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De dosering moet verminderd worden bij patiënten die veel alcohol gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
DAFALGAN FORTE 1g mag worden ingenomen tijdens de laatste maanden van de zwangerschap.
Informeer uw arts als u borstvoeding geeft. DAFALGAN FORTE 1g mag worden ingenomen door een moeder die borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Bruistabletten:
- Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
- Dit geneesmiddel bevat 565 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een natriumbeperkend dieet.
- Bevat een bron van fenylalanine. Kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.
Merk Dafalgan
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 15 jaar
Smaak Agrum
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Dafalgan Forte 1g bruistabletten is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,4 / 10
 • Roger uit Oostende schreef:
  Vlotte levering
  Een door mij gekend product werd met een flinke korting geleverd waarvoor dank.
 • jos uit eksel schreef:
  goed
  goede service
 • Christine uit Kruisem schreef:
  Alles was prima in orde
  Alles was prima in orde. Correct en op tijd gelev. erd.