02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Daflon 500mg Tabletten 60 stuks

Tabletten 60 stuks
20,48
Op voorraad
20,48
Geneesmiddel in de vorm van tabletten voor de behandeling en preventie van zware benen, spataders, aambeien.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dit geneesmiddel is een flebotroop middel: het verhoogt de tonus van de aders en de weerstand van de
kleine bloedvaten.
Het is geïndiceerd bij:
· de behandeling van stoornissen van de veneuze bloedsomloop zoals zware benen, pijn,
rusteloosheid (onbedwingbare drang om de benen te bewegen), nachtelijke krampen, oedeem,
trofische stoornissen (letsels van de huid als gevolg van een slechte doorbloeding),
· de behandeling van een hemorroïdale crisis.

Het wordt voorgesteld als basisbehandeling bij aambeien (pijn, bloeding, krabben ….).

Wordt uw klacht na 3 maanden niet minder, of word hij zelfs erger ? Neem dan contact op met uw
arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.

De volgende bijwerkingen werden gerapporteerd en worden geklasseerd volgens de volgende
frequentie: zeer vaak (meer dan één persoon op de 10), vaak (minder dan één persoon op de 10, maar
meer dan één persoon op de 100), soms (minder dan één persoon op de 100, maar meer dan één
persoon op de 1.000), zelden (minder dan één persoon op de 1.000, maar meer dan één persoon op de
10.000), zeer zelden (minder dan één persoon op de 10.000), frequentie niet bekend (kan met de
beschikbare gegevens niet worden bepaald).

· Bijwerkingen die vaak optreden: diarree, dyspepsie (moeilijke vertering), nausea, braken.
· Bijwerkingen die soms optreden: colitis (ontsteking van de dikke darm).
· Bijwerkingen die zelden optreden: duizeligheid, hoofdpijn, malaise, jeuk (huidreacties zoals
jeuk), huiduitslag (plotselinge roodheid met vlekken) en netelroos (allergische reactie in de
vorm van rode puntjes).
· Bijwerkingen waarvan de frequentie niet bekend is: geïsoleerd oedeem (zwelling) van het
gezicht, de lippen, de oogleden. Uitzonderlijk : een quincke-oedeem (zwelling van het gezicht,
de lippen, de mond, de tong of de keel, wat ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of heef

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is een gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie (500 mg)
bestaande uit 450 mg diosmine en 50 mg flavonoïden uitgedrukt in hesperidine;
· De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcarboxymethylzetmeel, microkristallijne
cellulose, gelatine, magnesiumstearaat, talk, titaandioxide (E 171), glycerol, hypromellose,
natriumlaurylsulfaat, macrogol 6000, geel ijzeroxide (E 172), rood ijzeroxide (E 172).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Daflon niet gebruiken?
· U bent allergisch voor diosmine of een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Daflon?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gaat gebruiken.
· Een gezonde levenswijze is de basis van de behandeling van stoornissen van de veneuze
bloedsomloop.
· Neem dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden in zonder uw arts te raadplegen.
· In geval van hemorroïdale crisis mag u Daflon slechts gedurende een korte periode innemen.
Spreek met uw arts als de symptomen aanhouden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Daflon nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw
arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
· De tabletten moeten worden ingenomen bij de maaltijd.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
· Zwangerschap
o Informeer uw arts als u zwanger bent of als u een kind wil krijgen.
Voorzichtigheidshalve wordt ontraden om Daflon te gebruiken tijdens de eerste drie
maanden van de zwangerschap.
· Borstvoeding
o Bij gebrek aan gegevens bij vrouwen die borstvoeding geven, moet de inname van
Daflon worden vermeden tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er is geen effect gerapporteerd met Daflon. Toch is voorzichtigheid geboden bij het rijden of het
gebruik van machines omdat er een kans is op draaierigheid

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Daflon
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Vaatwand versterken
Type vaatwandprobleem Aambeien, Spataders
Keyword Aambeien, Spataders, Verbetert de doorbloeding
Met cortisonen? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder alcohol? available

Daflon 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek