02/793 09 34

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Dextromethorphan Teva 7,5mg/5ml Siroop 180ml

Siroop 180ml
6,20
Op voorraad
6,20
Geneesmiddel voor een prikkelende, niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Geneesmiddelengroep
Geneesmiddel behorende tot de groep van de hoestremmers.

Therapeutische indicaties
Aangewezen bij behandeling van de symptomen van storende, droge hoest.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.

Bij bepaalde personen kunnen ongewenste effecten, belangrijk of minder storend, optreden, zoals : misselijkheid, braken, verstopping , slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, opwinding, verwarring, dilatatie van de pupil (mydriasis) of allergische reacties zoals huiduitslag, jeuk, urticaria …
Bij zeer hoge dosering kan de ademhaling onderdrukt worden.
Langdurig gebruik van hoge doses kan een afhankelijkheid doen ontstaan.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Dextromethorphan Teva?
· De werkzame stof in dit middel is dextromethorphan hydrobromide. 1 ml Dextromethorphan TEVA drank bevat 1,5 mg dextromethorphan HBr.
· De andere stoffen in dit middel zijn: natriumsaccharine - sorbitol oplossing -
methylparahydroxybenzoaat - propylparahydroxybenzoaat - propyleenglycol - perzik aroma - gezuiverd water.

Hoe ziet Dextromethorphan Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Drank ( zonder suiker); fles met 180 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Dextromethorphan Teva niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden.
- bij astmatische hoest
- bij kinderen jonger dan 6 jaar.
- bij stoornissen van de leverfunctie.
- bij gelijktijdig gebruik van inhibitoren van het mono-amino-oxidase (bepaalde geneesmiddelen tegen depressie).
- gedurende de borstvoedingsperiode

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Dextromethorphan Teva?
- Bij productieve hoest (aanwezigheid van slijmen), dient de hoest niet onderdrukt te worden.
Het is weinig zinvol anti-hoestmiddelen samen toe te dienen met anti-slijmmiddelen.
Alvorens een anti-hoestmiddel toe te dienen, moet men er zeker van zijn dat andere oorzaken van hoest, die een specifieke behandeling vereisen, werden onderzocht.
Als de hoest langer dan 4 à 5 dagen aanhoudt, het advies van een arts inwinnen.
- Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek ‘Gebruik van Dextromethorphan TEVA in combinatie met andere geneesmiddelen’ te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Dextromethorphan Teva mag in geen geval samen ingenomen worden met Inhibitoren van het mono-amineoxidase
(bepaalde geneesmiddelen tegen depressie).
De associatie met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:
-geneesmiddelen die het centraal zenuwstelsel onderdrukken (antidepressiva, geneesmiddelen tegen duizeligheid, allergie, mentale ziektes en angst, slaapmiddelen…).
-andere morfine-derivaten : krachtige pijnstillers en hoeststillende geneesmiddelen.

Neemt u naast Dextromethorphan Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Gedurende de behandeling is het gebruik van alcoholische dranken af te raden. Dextromethorphan Teva kan de werking van alcohol versterken (verhoogde kans op slaperigheid).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Zwangerschap
U moet voorzichtig zijn met het gebruik van Dextromethorphan Teva gedurende de zwangerschap, vooral tijdens de eerste drie maanden. Het gebruik van Dextromethorphan Teva op het einde van de zwangerschap dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Het gebruik van Dextromethorphan Teva tijdens de periode van borstvoeding dient te worden vermeden omdat het kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en onderdrukking van de ademhaling van de pasgeborene.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Personen die deelnemen aan het verkeer of machines bedienen moeten erop letten dat een verhoogde
dosering de waakzaamheid kan verminderen.
Het gebruik van alcohol kan deze werking nog versterken.

Dextromethorphan Teva bevat sorbitol en parahydroxybenzoaten
Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel innneemt.
Dit geneesmiddel bevat parahydroxybenzoaten en kan allergische reacties veroorzaken (wellicht
vertraagd).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Teva
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 6 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Prikkelhoest, Suikervrij
Generisch middel? available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? available

Dextromethorphan Teva 7,5mg/5ml is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek