02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar
04-03-2015 | Algemeen welzijn

Diabetes enquête

Geschreven door Kristien diabetes

Doe mee aan de Nationale Diabetes enquête en sponsor zo de Diabetes Liga. Per ingevulde enquête ontvangt de patiëntenvereniging een gift van 10 euro. Het invullen van de vragenlijst zal slechts enkele minuten in beslag nemen.

 

 

Graag roepen we u op als diabetespatiënt tot deelname aan de nieuwe diabetes enquête. De twee grote verenigingen voor personen met diabetes (Diabetes Liga in Vlaanderen en Association Belge du Diabète in Wallonië) organiseren met de steun van Sanofi een nationale enquête onder mensen met diabetes die insuline gebruiken. Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in het dagelijkse leven van diabetespatiënten die insuline gebruiken en de impact van de behandeling hierop beter te begrijpen. Enkel zo kan men het leven van jullie als diabetespatiënt eenvoudiger maken en ervoor zorgen dat meer patiënten de juiste behandeling krijgen.

Deze enquête verloopt volledig anoniem. Je antwoorden en gegevens worden anoniem en samen met de antwoorden van andere deelnemers aan de enquête als één geheel behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uiteindelijk zullen de resultaten van deze enquête gepubliceerd worden door de verschillende patiëntenverenigingen.

Je kan deze enquête gemakkelijk vinden op

Diabetes Liga: www.diabetes.be/vragenlijst

Zo kan u als diabetespatiënt dus een steentje bijdragen tot het succes van deze belangrijke enquête en geeft u zo de patiëntenvereniging een extra financieel duwtje in de rug.

Ik wil u hartelijk bedanken voor uw interesse en medewerking.

Kristien

 

Blog - Je gezondheid en welzijn eerst

Welkom op de Viata blog. Hier vind je alles aangaande je gezondheid en welzijn. Voor ons komt dat op de eerste plaats.

Recente artikels