02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Chat met ons

Diclofenac Patch EG 140mg Patch 10 stuks

Patch 10 stuks
20,23
Op voorraad
20,23
Geneesmiddel voor het verlichten van pijn en een ontstekingsremmende werking, in de vorm van zelfklevende patches. Aangewezen voor de behandeling van pijn geassocieerd met acute verrekkingen, verstuikingen of kneuzingen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Lokale ontstekingsremmer.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Breng 1 patch aan op gezonde, zuivere en droge huid. Niet langer dan 7 opeenvolgende dagen gebruiken zonder medisch advies.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Informeer uw arts onmiddellijk en stop met het gebruik van de pleister als u een van de volgende verschijnselen bemerkt:
plotse jeukende huiduitslag (netelroos); zwelling van de handen, voeten, enkels, het gezicht, de lippen, de mond of keel; moeilijkheden bij het ademen; daling van de bloeddruk of zwakte.
U kunt last krijgen van de volgende bijwerkingen:
Vaak voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 op 10 mensen treffen):
lokale huidreacties, zoals het rood worden van de huid, een brandend gevoel, jeuk, rode ontstoken huid, huiduitslag, soms met puistjes of pukkels.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen tot 1 op 10.000 mensen treffen):
overgevoeligheidsreacties of lokale allergische reacties (contactdermatitis).
Bij patiënten die uitwendig geneesmiddelen hebben gebruikt uit dezelfde klasse van werkzame stoffen als diclofenac, werden geïsoleerde gevallen gemeld van gegeneraliseerde huiduitslag, overgevoeligheidsreacties, zoals zwelling van de huid en de slijmvliezen en reacties van het anafylactische type met acute stoornissen in de regulatie van de bloedsomloop en lichtgevoeligheid.
De absorptie van diclofenac in het lichaam via de huid is zeer laag in vergelijking met de concentratie van de werkzame stof in het bloed na oraal gebruik van diclofenac. Bijgevolg is de kans op bijwerkingen die het gehele lichaam betreffen (zoals maagdarm- of nierstoornissen, of moeilijkheden bij het ademen) zeer laag.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in Diclofenac Patch EG is natriumdiclofenac. Elke pleister bevat diclofenac in de vorm van 140 mg natriumdiclofenac. De andere stoffen in Diclofenac Patch EG zijn: Steunlaag: Ongeweven stof uit polyester. Kleeflaag: Basisch gebutyleerd methacrylaat copolymeer, Acrylaat copolymeer, PEG-12-stearaat, Sorbitaanoleaat. Beschermfolie: Monosiliconpapier.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Diclofenac Patch EG niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
- U bent allergisch voor eender welk ander niet-steroïdaal anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID, bijv. acetylsalicylzuur of ibuprofen).
- U heeft ooit astma-aanvallen, netelroos of een zwelling en irritatie in de neus gehad na inname van acetylsalicylzuur of eender welk ander NSAID.
- U lijdt aan een actieve zweer van de maag of twaalfvingerige darm.
- Op beschadigde huid (bijv. afgeschaafde huid, snijwonden, brandwonden), geïnfecteerde huid of huid aangetast door exsudatieve dermatitis of eczeem.
- U bent in de laatste drie maanden van uw zwangerschap.
- U bent een kind of een jongere jonger dan 16 jaar.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Diclofenac Patch EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Diclofenac Patch EG gebruikt
 als u lijdt of eerder heeft geleden aan bronchiaal astma of allergieën; u kunt een kramp van de bronchusspierwand (bronchospasme) krijgen, waardoor ademhalingsmoeilijkheden ontstaan.
 als u huiduitslag opmerkt die ontstaat na het aanbrengen van de pleister. Als dit gebeurt, verwijder dan onmiddellijk de pleister en stop de behandeling.
 als u lijdt aan nier-, hart- of leverstoornissen, of eerder geleden heeft aan een maag- of darmzweer, een darmontsteking of een bloedingsneiging. Bijwerkingen kunnen gereduceerd worden door de laagste effectieve dosis te gebruiken gedurende de kortst mogelijke tijdspanne.
BELANGRIJKE voorzorgen
 De pleister mag niet in contact komen met of aangebracht worden aan de ogen of slijmvliezen.
 Oudere patiënten moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van Diclofenac Patch EG omdat bij hen de kans groter is dat ze bijwerkingen ondervinden. Vermijd na verwijdering van de pleister dat de behandelde zone blootgesteld wordt aan direct zonlicht of zonnebankstralen om het risico op lichtgevoeligheid te verminderen. Gebruik Diclofenac Patch EG niet tegelijk met eender welke andere diclofenac bevattende of andere niet-steroïdale pijnstillende en anti-inflammatoire geneesmiddelen, ongeacht of ze uitwendig of via de mond worden gebruikt.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Diclofenac Patch EG nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Als Diclofenac Patch EG correct wordt gebruikt, wordt slechts een kleine hoeveelheid diclofenac in het lichaam geabsorbeerd, zodat het onwaarschijnlijk is dat de interacties die voor oraal ingenomen diclofenac bevattende geneesmiddelen zijn beschreven, optreden. Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
In het eerste en tweede trimester van de zwangerschap of als u zwanger wenst te worden, mag Diclofenac Patch EG enkel gebruikt worden na overleg met uw arts. In het laatste trimester van de zwangerschap dient Diclofenac Patch EG niet gebruikt te worden omdat een verhoogd risico op complicaties voor de moeder en het kind niet uitgesloten kan worden.
Borstvoeding
Kleine hoeveelheden diclofenac gaan over in de moedermelk.
Praat met uw arts alvorens Diclofenac Patch EG te gebruiken tijdens de borstvoeding. Als u borstvoeding geeft, mag Diclofenac Patch EG in elk geval niet rechtstreeks op de borstzone worden aangebracht.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Diclofenac Patch EG heeft geen invloed op uw rijvaardigheid en uw vermogen machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk EG
Aflevervorm Patch
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Natriumdiclofenac
Aangewezen bij Gewrichtspijn, Kneuzing, Spierpijn, Sporten, Verstuiking, Zwelling
Keyword Gewrichtspijn, Ontsteking, Ontzwellend, Pijn, Reumatische ontsteking, Rugpijn, Spieren
Geeft warmte? not available
Generisch middel? available

Diclofenac Patch EG 140mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Diclofenac Patch EG 140mg

Deze pleisters zijn zo gemaakt dat ze bestendig zijn tegen water. 

Je kan er dus gerust mee douchen.
De opname van het geneesmiddel kan echter wel vergroot worden wanneer je zweet.
Pas dus wel op wanneer je met de pleister erg lang in bad gaat of naar de sauna zou gaan.

Het schrijven op pleisters wordt niet aanbevolen. De pen kan de pleister beschadigen en/of de inkt kan lekken doorheen de beschermlaag en binnendringen in de pleister waar het kan interageren met het geneesmiddel.

Soms kan het echter wel nuttig zijn om te noteren wanneer de pleister geplakt is zodat er steeds kan nagegaan worden wanneer deze vervangen moet worden.
Dit wordt best op een gewone kleefpleister geschreven die dan naast de pleister met geneesmiddel geplakt kan worden. Ook kan het op de verpakking van de pleister geschreven worden.

Deze pleister bevat geen aluminium en is dus veilig gebruikt worden onder een MRI scanner.

Aluminium kan verhit worden onder invloed van het magnetisch veld van de scanner waardoor er brandwonden kunnen ontstaan.
Dat is bij deze pleister dus NIET het geval.

Vervang je pleister onmiddellijk vanaf het moment dat je merkt dat je het vergeten bent.

Ga vanaf dat moment gewoon verder met het gebruikelijk schema.
Plak nooit 2 pleisters ter compensatie!

Huidreacties zoals roodheid, irritatie of jeuk komen frequent voor. 

Om deze reacties te voorkomen, is het belangrijk om een nieuwe pleister steeds op een andere plaats te plakken dan de vorige.
Zo kan de huid herstellen.
Indien de geïrriteerde huid veel groter is dan de grootte van de pleister of als er blaasjes op de huid komen, ga je best langs de dokter om het te laten controleren.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek