02/793 09 34

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Donacom 1178mg Zakjes 90 stuks

Zakjes 90 stuks
35,96
Op voorraad
35,96
Geneesmiddel op basis van glucosamine in de vorm van zakjes, wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen van milde tot matige osteoartritis van de knie (slijtage van het kraakbeen van hetkniegewricht).
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Aan te raden in geval van milde tot matige osteoartritis.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Donacom bevat glucosaminenatriumsulfaatchloride. Deze stof behoort tot een
groep geneesmiddelen die niet-steroïdale antiontstekings- en antireumatische
middelen wordt genoemd.
Donacom wordt gebruikt voor het verlichten van symptomen van milde tot
matige osteoartritis van de knie (slijtage van het kraakbeen van het
kniegewricht).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

1 zakje per dag oplossen in 250 ml water, bij voorkeur bij de maaltijd.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Donacom bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 en minder dan
10 van elke 100 patiënten):
· hoofdpijn
· slaperigheid
· vermoeidheid
· misselijkheid
· buikpijn
· dyspepsie (problemen met de spijsvertering)
· opgeblazen gevoel
· diarree
· constipatie (harde ontlasting die de stoelgang bemoeilijkt)
Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 en minder dan
10 van elke 1000 patiënten):
· huiduitslag
· jeuk
· erytheem (vlekkerige ontsteking van de huid)
· opvlieging (rood worden van de huid)
Andere bijwerkingen:
· allergische reacties
· duizeligheid
· gezichtsstoornissen (problemen met uw gezichtsvermogen)
· braken
· haarverlies
· angio-oedeem (zwelling van het gezicht, tong of keel,
ademhalingsmoeilijkheden)
· netelroos (hives)
· oedeem (vocht vasthouden in uw lichaam)
· perifeer oedeem (vocht vasthouden in de ledematen)
· toename van de leverenzymen en geelzucht.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Donacom
Eén zakje bevat 1178 mg van het werkzame bestanddeel glucosamine (als
1884 mg glucosaminesulfaatnatriumchloride, overeenkomend met 1500 mg
glucosaminesulfaat).
De andere bestanddelen zijn: aspartaam (E951), macrogol 4000, watervrij
citroenzuur en sorbitol (E420).

Hoe ziet Donacom eruit en wat is de inhoud van de verpakking
Donacom is een wit, kristallijn, geurloos poeder in een zakje voor gebruik als
enkele dosis.
Verpakkingsgrootten: 30 en 90 zakjes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten
worden in de handel gebracht.
Afleveringswijze:
Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem Donacom niet in:
· Als u allergisch (overgevoelig) bent voor glucosamine of voor één van de
andere bestanddelen van Donacom.
· Als u allergisch bent voor schaaldieren, daar glucosamine wordt
gemaakt van schaaldieren.

Wees extra voorzichtig met Donacom:
Vertel uw arts voordat u Donacom gebruikt:
· Als u lijdt aan een verminderde glucosetolerantie; in dat geval kan in het
begin van de behandeling met Donacom een nauwlettendere controle
van de bloedsuikerspiegels noodzakelijk zijn.
· Wanneer u ernstige lever- en/of nierproblemen hebt.
· Wanneer u lijdt aan fenylketonurie.
· Wanneer u lijdt aan astma. Bij het begin van de behandeling met
Donacom kan uw astma verergeren.
· Wanneer u een intolerantie hebt voor bepaalde suikers.
· Wanneer u een gecontroleerd natriumdieet volgt.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts voordat u Donacom inneemt dat u een of meerdere van de
volgende geneesmiddelen gebruikt:
- geneesmiddelen voor het verdunnen van het bloed (bloedverdunners
zoals warfarine of acenocumarol)
- tetracyclineantibiotica
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder
voorschrift kunt krijgen.

Inname van Donacom met voedsel en drank
Donacom dient bij voorkeur tijdens de maaltijd te worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding
Donacom mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Het gebruik van Donacom tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen belangrijke effecten op het centrale zenuwstelsel of motorische
systeem bekend. Het is raadzaam voorzichtig te zijn wanneer u hoofdpijn,
slaperigheid, vermoeidheid, duizeligheid of problemen met het
gezichtsvermogen ondervindt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Donacom
· Donacom bevat aspartaam, dit is een bron van fenylalanine dat
schadelijk kan zijn voor mensen met fenylketonurie.
· Donacom bevat sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde
suikers niet goed verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u
dit geneesmiddel inneemt.
· Eén zakje bevat 6,57 mmol (151 mg) natrium. Hiermee dient rekening te
worden gehouden door patiënten met een gecontroleerd natriumdieet
(zoutarm dieet).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Donacom
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Bevat Glucosamine
Aangewezen bij Kraakbeenproblemen
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Zonder specifieke smaak
Werkzaam bestanddeel Glucosamine
Keyword Knie, Kraakbeen, Slijtage, Soepele gewrichten
Generisch middel? not available
Pijnstillend? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Donacom 1178mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden. Indien een geneesmiddel wordt afgeleverd met een meetinstrument (spuit, pipet, maatje), wordt aangeraden om GEEN ander meetinstrument te gebruiken dan hetgeen bij dit geneesmiddel wordt geleverd.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

* Vaste prijs incl. BTW die van toepassing is in onze apotheek
** Online korting / Promotionele korting op de vaste prijs die van toepassing is in onze apotheek